^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์​ "ศิลปะและการวิจัย" 2563 : "Art​ and​ Research​" Art​ Exhibition​ 2020

นิทรรศการศิลปะการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์​ "ศิลปะและการวิจัย" 2563 : "Art​ and​ Research​" Art​ Exhibition​ 2020

นิทรรศการศิลปะการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์​ "ศิลปะและการวิจัย" 2563 : "Art​ and​ Research​" Art​ Exhibition​ 2020 จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 - 22​ ตุลาคม​ 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 18:00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ด้านหลัง และชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

"Art​ and​ Research​ " Art​ Exhibition​ 2020
นิทรรศการศิลปะการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์​ 'ศิลปะและการวิจัย'​ 2563

.
ระหว่างวันที่ 16 - 22​ ตุลาคม​ 2563
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ด้านหลัง และชั้น 2
พิธีเปิดนิทรรศการวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 18:00 น.

Exhibition date: 
16 Oct 2020 - 09:00 to 22 Oct 2020 - 17:00