^ Back to Top

นิทรรศการ "In the mi(d)st of pale breathe"

นิทรรศการ "In the mi(d)st of pale breathe"

นิทรรศการ "In the mi(d)st of pale breathe" ผลงานโดย วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ (Viriya Chotpanyavisut) จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 24 ตุลาคม 2563 ณ Gallery VER

In the mi(d)st of pale breathe
By Viriya Chotpanyavisut
Venue: Gallery VER
Date: 12th September - 24th October, 2020

"ใส่ใจ" ในสิ่งที่โลกเมิน เฟ้น ค้น คัด ในรอยร่องที่ถูกมองข้าม

ภาพถ่ายหนึ่งใบหาได้มีความทรงจำเดียวของผู้ถ่ายภาพและไม่ได้เป็นความทรงจำเด็ดขาดที่ยึดอภิสิทธิ์พูดบอกความ จริง ทั้งนี้ยังไม่ได้นับรวมฝ่ายผู้ถูกถ่ายภาพที่อาจไม่ได้มีความทรงจำร่วมหรือเหมือนกับผู้ถ่ายภาพ ผู้ถ่ายและผู้อยู่เบื้องหน้าเลนส์ กล้องอาจพูดถึงภาพถ่ายใบเดียวกันนั้นคนละทิศคนละทางคนละเนื้อหา คำว่า บันทึกความทรงจำ จึงไม่พอเพียงจะรวบทุกความ หมายของความทรงจำที่ล้น แตกตัว ไม่มีผู้ใดได้มาเป็นกรรมสิทธิ์โดยบริบูรณ์

ไม่ใช่เพียงสิ่งที่มากระทบซึ่งเป็นวัตถุหรือปัจจัยของภาพถ่ายของวิริยะ หากแต่คือพื้นผิวต่างๆ ที่ต้านการลงลึก หรือแหย่ให้อยากทะลุลึกหลุดออกไป ภาพถ่ายพื้นน้ำพร้อมปรากฏการณ์เล็กปรากฏการณ์น้อยคือชั้นบางๆ ที่รองรับสายตา ขึงไว้ให้จดจ่อราวรวมสมาธิไว้อย่างสงบนิ่ง วิริยะสกัดในทั้งสองความหมายของการเฟ้นเลือกสโคปเฉพาะบางรายละเอียดและกีดกั้นการทะลุผ่านสู่ปัญหาสังคม แบบฉลุยหรือไร้ข้อกังขา ผู้ชมอาจเรียกร้องจิตสำนึกเชิงสังคมการเมืองวัฒนธรรมนิเวศน์ ฯลฯ สูงและล้นเพียงเพื่อต้องการเนื้อ หาจากภาพถ่าย ในขณะเดียวกันในคลังของผู้ถ่ายภาพก็อบอวลไปด้วยสิ่งละอันพันละน้อยที่อาจไม่ได้ประสาน(งา)กับคลังผู้ใด หรืออาจกลืนไปกับทุกผู้

บ่อยครั้งผู้ชมจะรับรู้แต่ผลกระทบในเชิง affect มากกว่าจะยึดอยู่กับข้อมูลตัวบ่งชี้ อะไร ที่ไหน ยามใด (แม้คำถามเหล่านี้ยังคงยืนพื้นในทุกภาพถ่าย) และเป็นผลกระทบหรืออารมณ์กระทบที่เปล่งประกายออกมาจากสายตา ของวิริยะ

"งาม ง่าย ลึกลับ" (beau, simple, mystérieux) สามคุณศัพท์ที่นักวิจารณ์ฝรั่งเศสใช้ประมวลผลงานชุดหนึ่งของวิริยะ คุณศัพท์ที่ครอบคลุมถึงกลุ่มงานปัจจุบันในกระบวนการทำงานซึ่งคง "การใส่ใจต่อโลก วิถีการดำรงอยู่อย่างละเมียดละไมใน โลกที่ยังคงความเร้นลับบางอย่างอยู่" โลกในภาพถ่ายของวิริยะไม่มีความหวือหวาเร่งเร้าให้ตื่นตัวต่อปมประเด็นอลังการ แต่เป็นโลกนิ่ง สันโดษ แทบจะเงียบเชียบเฉียบเฉย โลกของรายละเอียดและสิ่งตกค้างที่สื่อเสนอตัวเป็นผิวชั้นบางพร้อมซึม รับทุกอารมณ์กระทบการต้านทัดทานความทรงจำของสังคมและโลกที่ระอุขึ้นทุกวันทั้งจากมุมนิเวศน์และมุมการเมือง

คัดข้อความบางส่วนจากบทความโดย สายัณห์ แดงกลม

เกี่ยวกับศิลปิน
วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ (เกิด ที่กรุงเทพฯในปี 2525) ปัจจุบันอาศัยและทำงานที่ประเทศไทย

วิริยะจบการศึกษาปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาทัศนศิลป์จาก École Nationale Supérieure d’Arts Paris-Cergy ในปี 2554, จบการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาทัศนศิลป์จาก L’École supérieure de beaux-arts de Toulouse 2552, จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรม สาขาศิลปะภาพถ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต

วิริยะเคยร่วมแสดงผลงานนิทรรศการกลุ่มในระดับนานาชาติ อาทิเช่น Une Poétique du multiple ณ สถาบันศิลปะร่วมสมัย (Artothèque, Espace d'art contemporain de Caen, 2562), ฝรั่งเศส Temporal Topography พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม 2562, เชียงใหม่. เทศกาลภาพถ่าย, พนมเปญ 2562. PARALLEL (หอศิลป์รามสูร, อุดรธานี, 2019), Appearing unannounced (ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช สตูดิโอ 2561), Multiple planes, ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ มหานคร ในปี 2561, 38th Eva international, ไอร์แลนด์ เบียนนาเล่ 2561, Reste l’air et le monde สถาบันศิลปะร่วมสมัย Frac Auvergne_ ฝรั่งเศส 2561), All Time High, แกลอรี่เว่อร์, กทม 2561), 6th Singapour international Photo festival สิงค์โปร์ 2561, Wtf gallery, กทม 2561, Echo of the footsteps (Nova contemporary 2560), reflect#1 & Le divan des murmures ณ สถาบันศิลปะร่วมสมัย Frac Auvergne_ ฝรั่งเศส 2560, Thailand eye (Saatchi Gallery, ลอนดอน 2559 & หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ มหานคร 2560), While it lasts, หอศิลปตาดู, กทม 2559. Index, สถาบันศิลปะร่วมสมัย Maison des arts George Pompidou, Cajarc, ฝรั่งเศส 2558, Rendez-vous 12 ณ พิพิธภัณฑ์สถาณแห่งชาติ National museum South Africa 2558) แอฟริกาใต้. Rendez-Vous 11 (Lyon Biennale) ณ สถาบันศิลปะร่วมสมัย L’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, ฝรั่งเศส, 2557), Copenhagen Photo festival, เดนมาร์ก 2557, Salon du montrouge ปารีส, ฝรั่งเศส 2555, Festival Voies-off, Arles, ฝรั่งเศส 2553

และมีผลงานนิทรรศการเดี่ยว 3 ครั้ง Circling 2563, Quelque phrases lunaires 2557 & Urban microscope 2555 ที่ Galerie de Multiple, ปารีส, ฝรั่งเศส. นิทรรศการเดี่ยว Unnoticed light ที่ Schemata gallery, กทม 2559.

--------//--------

“Recognize” what the world refuses to. Assess, discern, and categorize, in the details that go overlooked.

A single photograph contains not just the photographer’s memories, and is not the absolute memory that holds the privilege of telling the truth. That is not even taking into account the subject of the photograph, who may not have shared in the memory captured by the photographer. The person behind and in front of the lenses may recount the events in the same photograph in completely divergent ways. As such, the notion of photographs as ‘records of memory’ cannot encompass the entire depth of meaning of the word ‘memory’, which can spill out and multiply, belonging to no one individual in full.

Not only impacted by the subject, or component within Viriya’s photos, but is also the texture of things that resists scrutiny, or to tease someone towards wanting to continue deeper until they pierce through other side. The photo of water, with its many little phenomena that serve to accommodate the eyes, propping it up to be concentrated on, like a point of stillness. Viriya distills both meanings of picking and choosing certain facts, while blocking the breakthrough to issues in society, in an unequivocal manner. The audience may request a certain level of consciousness of society, politics, culture, environment, etc. from the photo, while the photographer’s portfolio is an amalgamation of various elements that may not be related to anyone else’s, or could be assimilated into everyone.

Often times, audiences will only be aware of the effect of things, more than the indicative data, such as what, when, or where (even though these questions still persist within the image), and the influence or emotional significance that shines from Viriya’s perspectives.

“Beau, Simple, Mystérieux” : the three words that a French critic used to evaluate one of Viriya’s collections. The same sentiments still extend toward the present works through his practice , which preserves “attending to the world, and the intricate ways of life that exist within this world that still holds certain mysteries”. The world in Viriya’s photographs isn’t extravagant or trying to stimulate viewers towards awareness of ostentatious subjects, but is a world of stillness, isolation, almost completely silent and still. The world of details and residue that presents itself as a thin layer, ready to accept any emotional impact, while resisting the memory of society and the world that continues to simmer, from a perspective of environment and politics.

Excerpt from a writing by Dr. Sayan Daengklom

About Artist:
Viriya Chotpanyavisut (born in 1982), lives and works in Bangkok

Viriya’s graduated with a Master’s degree with mention from École Nationale Supérieure d’Arts Paris-Cergy in 2011. Before that Bachelor’s degree with congratulation in Visual Arts at L’École supérieure de beaux-arts de Toulouse 2009 and earned Bachelor’s degree fine art photography at the Rangsit University in Bangkok.

Viriya was involved in numerous international group exhibitions including:
Une Poétique du multiple (Artothèque, Espace d'art contemporain de Caen, 2019), Temporal Topography (MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai, 2019), Phnom Penh photo festival, Cambodia 2019, PARALLEL (Ramasun Historical Museum, Udonthani, Thailand 2019), Appearing unannounced (Rirkrit Tiravanija's studio 2018), Multiple planes, Bangkok photo, Bacc 2018, 38th Eva international, Ireland biennale,2018, Reste l’air et le monde (Frac Auvergne_ France 2018), All Time High, (Ver gallery, Bangkok, Thailand 2018), 6th Singapour international Photo festival 2018, Wtf gallery 2018, Echo of the footsteps (Nova contemporary 2017), reflect#1 (Frac Auvergne_ France 2017), Le divan des murmures (FRAC Auvergne, France 2017), Thailand eye (Saatchi Gallery, London, England 2015 & Bangkok art and culture center 2016), While it lasts, (Tadu contemporary art, Bangkok, Thailand 2016), Index » Galerie de Multiples, Paris, France, Maison des arts George Pompidou, Cajarc, France 2013), Rendez-vous 12 (National museum South Africa 2012), Rendez-Vous 11( L’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, France 2011), Copenhagen Photo festival 2012, Salon du montrouge Paris, France 2011, Festival Voies-off, Arles, France 2010.

Viriya has exhibited in solo shows at the Galerie de Multiple, Paris_France (2020, 2014 & 2012). “ Unnoticed light ” solo shows at Schemata gallery, Bangkok, Thailand (2016). He is represented by the Galerie de Multiples, Paris, France.

Venue: 
Exhibition date: 
12 Sep 2020 - 12:00 to 24 Oct 2020 - 18:00