^ Back to Top

นิทรรศการ "Venus Resurrection"

นิทรรศการ "Venus Resurrection"

นิทรรศการ "Venus Resurrection" ผลงานโดย ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล (Kraisak Chirachisakul) จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 11 ตุลาคม 2563 ณ RCB Galleria 3 (2nd floor) ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ : River City

Venus Resurrection
RCB Galleria 3 (2nd floor)
12 ก.ย. - 11 ต.ค. 2563
เข้าชมฟรี

การทำงานของ ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล ในวัยเยาว์นั้น มุ่งเน้นการถ่ายทอดอารมณ์ทั้งเรื่องความปรารถนา ความอ่อนโยนและความโรแมนติก ด้วยฝีแปรงที่มีรูปแบบเฉพาะตัวที่ส่วนใหญ่ใช้อิริยาบถของผู้หญิงเป็นสื่อ แต่เนื่องด้วยวัย และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไป แนวคิดนี้จึงได้ถูกวางลง และแทนที่ด้วยแนวความคิดแบบอื่นเป็นเวลานาน จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2561 เขาได้พบกับหญิงสาวนามว่า Anastasia ซึ่งมีบุคลิกตรงกับรูปแบบทางศิลปะที่ได้ละวางไปเป็นเวลานาน ทำให้เขาพบว่าความรู้สึกที่อยากสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดในวัยหนุ่มที่ตนคิดว่าหมดไปแล้วนั้นแท้จริงยังคงอยู่ จึงเริ่มกลับมาสร้างสรรค์ผลงานแนวที่ตนชื่นชอบอีกครั้งจนเป็นผลงานชุด Venus Resurrection นี้
ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะแกะสลักภาพพิมพ์ เมซโซทินต์ และ ดรายพอยต์ เขาได้คิดค้นเทคนิคการทับซ้อนของชั้นสีจนเป็นที่รู้จักในหลายประเทศ จึงทำให้เขาเริ่มสร้างผลงานเป็นภาพพิมพ์ร่องลึกไว้จำนวนหนึ่ง และ ต่อมาได้คิดถึงย้อนกลับไปสู่แรงผลักดันดั้งเดิมในการสร้างผลงานศิลปะซึ่งคือการเขียนจิตรกรรม จึงทำให้เกิดชุดงานจิตรกรรมบนผ้าใบเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง นับว่าเป็นการกลับมาเขียนภาพสีน้ำมันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ปี
อีกนัยหนึ่ง ความหมายของชื่อ Anastasia นั้น มาจากคำภาษากรีก Anastasis อันมีความหมายว่า Resurrection ซึ่งมีนัยยะถึงการฟื้นคืนกลับสู่เส้นทางการทำงานศิลปะแนวเดิมที่ทอดทิ้งมานานอีกครั้งของ ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล

Venus Resurrection
RCB Galleria 3 (2nd floor)
12 Sep - 11 Oct 2020
Free entry

In his youth, Thai artist Kraisak Chirachisakul intensely enjoyed creating oil canvas paintings that expressed the complexity of desire, beauty, sweetness, innocence, and peace. More often than not, he captured this in still life movements and poses of the female form.
As is often the case, the time for these paintings gave way to the responsibilities of a young family; putting food on the table, educating children, and dealing with the everyday pressures of life that we all face. Kraisak turned from art to a more secure career as a businessman.
In 2018, on randomly meeting a woman in an art gallery, Kraisak was reminded of his passion for still life painting. Her name was Anastasia and her gentleness, sweetness, and calm flooded his mind with memories of his younger self. He realized that his passion for romanticism had been frozen in time.
Feeling his creative energy reignited by Anastasia, Kraisak took to his studio to create a series of paintings catching her fragility, beauty and youth. Drawing upon the techniques learnt as a printmaker, many of the works in this exhibition are in dry-point printmaking and mezzotint. But working with Anastasia also motivated him to pick up a paintbrush and put oil on canvas for the first time in 30 years.
In naming his exhibition, Kraisak turned to Greek mythology. ‘Anástasis’ means ‘resurrection’: significant as Anastasia sparked his passion for painting.

Exhibition date: 
12 Sep 2020 - 11:00 to 11 Oct 2020 - 20:00