^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "สำนึก - วิถี - นามธรรม : Abstraction Senses"

นิทรรศการศิลปะ "สำนึก - วิถี - นามธรรม : Abstraction Senses"

นิทรรศการศิลปะ "สำนึก - วิถี - นามธรรม : Abstraction Senses" ในวาระเกษียณอายุราชการ รศ.ธงชัย ยุคันตพรพงษ์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 30 กันยายน 2563 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการศิลปะในวาระเกษียณอายุราชการ รศ.ธงชัย ยุคันตพรพงษ์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
สำนึก - วิถี - นามธรรม
Abstraction Senses Exhibition of Arts

.
ระยะเวลาจัดแสดง
วันเสาร์ 5 – วันพุธ 30 กันยายน 2563
ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU Art & Culture Center
.
“กราบขออภัยที่การจัดแสดงนิทรรศการนี้
ไม่มีพิธีเปิดเอิกเกริกเช่นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19
แต่หวังว่าสำนึกความสุภาพของเนื้อหานามธรรม
จะเป็นผู้ต้อนรับใจของท่านขณะชมผลงาน
ด้วยความเงียบสงบภายในอารมณ์”

Exhibition date: 
5 Sep 2020 - 09:00 to 30 Sep 2020 - 17:00