^ Back to Top

นิทรรศการ "Colorful"

นิทรรศการ "Colorful"

นิทรรศการ "Colorful" ผลงานโดย นิลยา บรรดาศักดิ์ (Nilraya Bundasak) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 30 สิงหาคม 2563 ณ People's Gallery ห้อง P3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Colorful

วันที่ : 05 สิงหาคม 2563 - 30 สิงหาคม 2563
สถานที่: People's Gallery ห้อง P3

โดย นิลยา บรรดาศักดิ์

สีสันและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีสานถูกถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิต และแสดงออกผ่านรุ่นสู่รุ่น เฉกเช่นเดียวกับสีสันที่ปรากฏชัดเจนในการเเสดงออกทั้งภายในผลงานเเละตัวศิลปินเอง นิทรรศการ colorful ถ่ายทอดสีสันของบริบทสภาพแวดล้อมที่ส่งอิทธิพลต่อการแสดงออกในผลงานชุดนี้ การผสมผสานวัฒนธรรมการแต่งกายสมัยใหม่ร่วมกับวิถีชีวิตประจำวันของสมาชิกครอบครัว อยู่ในบรรยากาศท้องทุ่ง พาผู้ชมระลึกถึงความทรงจำที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสนุกสนานในวัยเด็ก สีสันฉูดฉาดของเสื้อผ้าเเละข้าวของเครื่องใช้ที่เคยชินถูกนำกลับมาถ่ายทอดด้วยเทคนิคเฉพาะตนที่ศิลปินถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก การเดินทางกลับบ้านเพื่อมองหาเเละทบทวนที่มา - ที่ไป เป็นการถักทอความทรงจำเเละประสบการณ์การทำงานที่สั่งสมมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตและปัจจุบัน สะท้อน ความสุข ความผูกพัน อย่างมีสีสัน

Exhibition date: 
5 Aug 2020 - 10:00 to 30 Aug 2020 - 21:00