^ Back to Top

นิทรรศการ "HELLO"

นิทรรศการ "HELLO"

นิทรรศการ "HELLO" ผลงานโดย พศุตม์ กรรณรัตนสูตร (Pasutt Kanrattanasutra) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 29 สิงหาคม 2563⁣ ณ 6060 Arts Space

HELLO ( Art Exhibition )

โดย พศุตม์ กรรณรัตนสูตร

ศิลปะเป็นสิ่งสวยงามเกิดจากการสร้างสรรค์ของศิลปิน ผู้ถ่ายทอดความงาม สุนทรียะ ความรู้สึกนึกคิด หรือสะเทือนอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งจรรโลงโลก joseph beuys เคยกล่าวว่าเราทุกคนคือศิลปิน หากมองให้ลึกไปกว่านั้น สิ่งรอบตัว ธรรมชาติ สัตว์น้อยใหญ่ล้วนเป็นศิลปินนักสร้างสรรค์แก่โลกนี้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ที่พร้อมจะสร้างความน่าทึ่ง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างภาษา เพื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดข้อขบคิด แก้ไข หรือเตือนภัย ผ่านภาษา หรือไวยากรณ์ที่ตนมีแก่ผู้รับสาร

หากนิยามของภาษา (Language) เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ (symbol) เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สื่อความรู้ ความคิด ความรู้สึก เป็นรหัสชนิดหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมาย สัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เป็นแมลงขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ใต้ดิน เช่น ปลวก (Termite) เป็นแมลงสังคมชั้นสูง (Eusocial Insect) ที่เป็นทั้งนักทำลายและนักสร้างสรรค์ในระบบนิเวศ เป็นนักทำลายที่มีความสำคัญในการช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากร่องรอย ขบกัดกินเนื้อไม้ หรือวัสดุอินทรีย์ในธรรมชาติ สัตว์โบราณขนาดเล็กชนิดนี้อาจกำลังต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับมนุษย์ผู้อาศัยอยู่บนดิน ที่เจริญไปด้วยอารยธรรม มีวิวัฒนาการอันสูงส่ง ปลวกในฐานะของศิลปิน นักสร้างสรรค์ได้สร้างร่องรอย ร่องลึก พื้นผิว เป็นดั่งผลงานศิลปะที่มีสุนทรีย์ ความงาม ที่อาจแฝงเงื่อนไข หรือความลับบางอย่าง ที่เต็มไปด้วยความหมาย นัยยะเชิงภาษา และอาจสื่อสารในประเด็นทางนิเวศสิ่งแวดล้อม ด้วยความที่อยู่เห็นโลกใบนี้มาอย่างยาวนานหลายพันปี และยังคงเผ่าพันธ์ วิถีชีวิตแบบขนบดั้งเดิม อันแตกต่างจากมนุษย์เผ่าพันธ์ที่พยายามจะเอาชนะธรรมชาติ พัฒนาอย่างสูงสุด ไม่หยุดยั้ง และทำลายระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีเยื่อไย

ภาษาที่ไม่รู้จักอันเกิดจากการรังสรรค์ร่องรอยขบกัด แทะของศิลปินตัวเล็ก ผู้ที่ซ่อนตัวเองอยู่ในโพลงรู ใต้ดิน อาจกำลังต้องการเตือนภัย บอกกล่าว ตักเตือน ส่งสาส์นถึงเส้นทางหนี หรือหนทางแก้ไขจากโลกปัจจุบันไปสู่โลกอนาคต สิ่งที่อาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อมนุษย์ผู้ประเสริฐ ผู้มีสติปัญญาอันปราญ์เปรื่อง ผู้สร้างความก้าวล้ำ พัฒนาการสื่อสาร เทคโนโลยีอย่างสูงสุดแบบไม่หยุดยั้ง แต่อาจต้องประสบพบเจอหรือพบความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอันโหดร้ายของโลกในอนาคต

* อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์คนแรกของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2419 ได้ใช้คำว่า Ahoy hoy ในการส่งเสียงตามสายขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น โทมัส เอลวา เอดิสัน ยอดนักประดิษฐ์ผู้ปรับปรุงโทรศัพท์ให้เสียงดังฟังชัดขึ้น ได้พูดคำว่า HELLO ในการทักทายสื่อสารผ่านโทรศัพท์เป็นคนแรก เอดิสันค้นพบคำนี้ขณะกำลังทดลองใช้โทรศัพท์ต้นแบบของ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ดังบันทึกในจดหมายของเขาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2420 ล่วงเลยผ่านมาร้อยกว่าปีจนเกิดความก้าวหน้านวตกรรมทางเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวไกลไปทั่วทุกมุมโลก

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปะร่วมสมัย กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สนับสนุนโครงการฯโดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม⁣

6 - 29 สิงหาคม 2563⁣

6060 arts space⁣
Pradipat 21 Alley, Phayathai⁣⁣⁣
Bangkok, Thailand⁣⁣⁣
Hours: 12.00 - 19.00, Mon.-Sat.⁣

Exhibition date: 
6 Aug 2020 - 12:00 to 29 Aug 2020 - 19:00