^ Back to Top

นิทรรศการ “ความรักของลูกสาว? : A Daughter's Love?”

นิทรรศการ “ความรักของลูกสาว? : A Daughter's Love?”

นิทรรศการ “ความรักของลูกสาว? : A Daughter's Love?” ผลงานโดย ลูกปลิว จันทร์พุดซา (Lugpliw Junpudsa) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2563 ณ ARDEL's Third Place Gallery : อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี่

“ความรักของลูกสาว?”
โดย ลูกปลิว จันทร์พุดซา
16 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2563
ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลสแกลเลอรี

เมื่อศิลปินหญิงผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากแรงบันดาลใจอันจริงแท้ ในแต่ละช่วงชีวิต ต้องพบเจอกับความผิดหวัง จากความรักอันยาวนานเกือบ 20 ปี ความผูกพันที่สวนทางกัน เพราะความปรารถนาที่จะเดินจากไปของใครอีกคน นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นการตั้งคำถามกับคำว่า “ความรัก”
นิทรรศการ "ความรักของลูกสาว?" โดย ลูกปลิว จันทร์พุดซา นำเสนอผลงานประติมากรรมและสื่อผสม ด้วยแรงบันดาลใจจากความรักที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง “มาลัยมงคล” และ “แหวนเงินแหวนทอง” บอกเล่าถึงเป้าประสงค์ของความรักที่ซุกซ่อนไว้ด้วยความปรารถนาแห่งกามารมณ์ ในนิทรรศการชุดนี้ เรายังคงได้เห็นกระดูกเชิงกราน รูปทรงที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของประติมากรผู้นี้ ที่เลือกใช้กระดูกเชิงกรานสอดแทรกในผลงานเสมอ ในการร้อยเรียง เชื่อมโยงกับความผูกพันธ์ที่มีต่อแม่ นับตั้งแต่ครั้งแรกๆ ที่เริ่มสร้างสรรค์ผลงาน และไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด จากลูกสาวตัวน้อย ๆ ของแม่ สู่การเป็นหญิงสาวที่เติบใหญ่ เมื่อได้พบเจอกับเรื่องราวใด ๆ ในชีวิต หรือแม้จะต้องเดินทางห่างไกลจากแม่ไปไกลสักแค่ไหน และความรัก ความผูกพันธ์ที่มีต่อแม่ ก็ยังคงเป็นแนวคิดหลัก และเป็นพลังในการสร้างสรรค์งานของศิลปิน อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ในฐานะศิลปิน และฐานะ “ลูกสาวของแม่” นิทรรศการชุดนี้ นับเป็นบันทึกเรื่องราวของช่วงชีวิตหนึ่ง เป็นบันทึกทางประติมากรรมที่ครบรส ที่ผู้ชมจะได้เห็นการเติบโตทางความคิด ความลุ่มลึก และความแยบคายของศิลปิน ที่แตกต่างไปจากผลงานในอดีต
การเดินทางบนเส้นทางศิลปะ และก้าวย่างแห่งการเติบโตทางวัย ทางความคิด และวุฒิปัญญาของศิลปินหญิงผู้นี้ พร้อมร้อยเรียง และรอให้คุณได้ชม ในนิทรรศการ “ความรักของลูกสาว?”

-------------

A Daughter's Love
By Lugpliw Junpudsa
July 16 - August 22, 2020
At ARDEL’s Third Place Gallery (Thonglor soi 10)

An artist who creates art based on her life has suffered from love on the course of a 20-year-relationship. The everlasting vow and the desire to grow old together have parted ways, leading to the creation of a sculpture series that questions “Love”.
The exhibition “A Daughter’s Love?” by Lugpliw Junpudsa presents sculptures and mixed media art inspired by the love left behind. A “Sacred Garland” and “Silver and Gold Rings” symbolize the objective of love with secretive sexual desire. As per usual, there are pelvic bones, the signature forms applied to the artist's creation ever since her first step into the artistic path, representing motherhood and the connection between mother and daughter. No matter how long time has passed -- from being a mother's little girl to a grown woman -- the many moments she has been through or the distance between them, love will always remain the primary concept and a firm drive in her art.
This exhibition is a record of life, a full-flavored sculpture diary that reveals mental maturity, depth, and ingenuity developed from her previous collections. As an artist and a “daughter”, her journey of art and cultivated ideas are ready to welcome all audiences to the show “A Daughter’s Love?”

Exhibition date: 
16 Jul 2020 - 10:00 to 22 Aug 2020 - 18:00