^ Back to Top

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 “สยามเมืองยิ้ม”

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 “สยามเมืองยิ้ม”

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 “สยามเมืองยิ้ม” : The 9th White Elephant Art Award Exhibition “The Land of Smiles” จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2563 และจะมีพิธีเปิอในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 “สยามเมืองยิ้ม”

วันที่ : 24 มีนาคม 2563 - 24 พฤษภาคม 2563
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิด: วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น.

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 หัวข้อ “สยามเมืองยิ้ม” แสดงถึงความสุขสงบร่มเย็นของประเทศไทย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร อุปนิสัยที่งดงาม และความโอบอ้อมอารีของคนไทย แฝงไว้ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของแผ่นดินทองที่บรรพบุรุษรักษาไว้ให้แก่ลูกหลาน อีกทั้งยังสามารถตีความได้ถึงความเป็นอยู่อันเรียบง่ายและอบอุ่น การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดด้านบวก และความสุขที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายด้วยรอยยิ้ม ผ่านการนำเสนอผลงานรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ทั้งในรูปแบบรูปธรรม (Realistic) หรือ ศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ 0-2422-2092 (ปิดวันจันทร์)
Facebook: ศิลปกรรมช้างเผือก

Exhibition date: 
24 Mar 2020 - 10:00 to 24 May 2020 - 21:00