^ Back to Top

นิทรรศการ "บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงาม : Die Schöne Heimat"

นิทรรศการ "บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงาม : Die Schöne Heimat"

นิทรรศการ "บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงาม : Die Schöne Heimat" ผลงานโดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง (Somboon Hormtientong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 14 มิถุนายน 2563 ณ JWD Art Space

JWD Art Space ขอชวนมาร่วมกันค้นหาความหมายของ “บ้านที่งดงาม” ในนิทรรศการ ‘Die Schöne Heimat’ (ดี-เชินเน-ไฮมัท) หรือ ‘บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงาม’ ผลงานของ สมบูรณ์ หอมเทียนทอง ศิลปินไทยผู้สั่งสมประสบการณ์ชีวิตและการทำงานศิลปะอยู่ในประเทศเยอรมนีกว่า 30 ปี สะท้อนประสบการณ์กับความรู้สึกที่อาศัย เติบโต และทำงานอยู่ต่างวัฒนธรรมของสองประเทศ ได้แก่ ไทย-เยอรมัน จนเกิดความผูกพันทั้งในด้านชีวิต การบ่มเพาะแนวคิดและสร้างงานศิลปะ ความรู้สึกหลากหลาย

‘Die Schöne Heimat’ (ดี-เชินเน-ไฮมัท) เป็นภาษาเยอรมัน หมายถึง บ้านที่งดงาม แต่เมื่อมองลึกลงไปกว่านั้น จะเห็นบ้านในความหมายของความทรงจำหรือการรำลึกถึง ส่วนมุมมองทางศิลปะนั้น อาจเทียบได้ถึงชีวิตการทำงานของศิลปินผู้หนึ่งซึ่งรักและทุ่มเทต่องานของตน จากจุดเริ่มต้นที่อาจไม่มีอะไรจนปรากฏเป็น ‘บ้านงดงาม’ ซึ่งสร้างคุณค่าและความภูมิใจให้กับศิลปิน นอกจากนี้ ผลงานที่นำมาแสดงคัดเลือกตามคอนเซ็ปต์ที่เชื่อว่า “สรรพสิ่งล้วนมีความเป็นอัตตา” หรือ การมีอยู่ของตัวตน ด้วยรูปลักษณะตามสภาพแห่งความเป็นจริง เมื่อผลงานถูกนำมาจัดวางในพื้นที่ จังหวะและเวลาที่เหมาะสม เกิดเป็นความรู้สึกที่สามารถสร้างบทสนทนากับผู้ชมได้ ศิลปินมุ่งหวังให้ผู้ชมมองเข้าไปภายใจจนอาจพบแรงบันดาลใจหรือภาพสะท้อนบางอย่างในชีวิต ด้วยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมี ‘Die Schöne Heimat’ (บ้านที่งดงาม) เป็นของตนเอง

นิทรรศการจัดแสดงระหว่าง 19 มี.ค. – 14 มิ.ย 2563 ที่ JWD Art Space ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00 -19.00 น. ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/JWDArtSpace/ และ www.jwd-artspace.com

JWD Art Space would like you to become a part of the search for meaing of a “beautiful home” in the exhibition ‘Die Schöne Heimat’ or ‘Baankerd-Muangdai-Reunjai-Muangngam’ by Somboon Hormtientong. Retrace through experiences and art practices in Germany more than 30 years, Somboon is now reflecting on those stories and feeling where his life has emerged through two distinct cultures: Thai and German.

‘Die Schöne Heimat’ in German means ‘The Beautiful home’, and looking deep down, this word represent a meaning of vivid memories, or to reminiscence. However, it is metaphorically identical to the acclaimed of an artist whom love and dedicates his life to art. Like an empty space, yet later assembled to become a ‘beautiful home’ that fulfill the artist’s enthusiasm with values and prides. Additionally, the selection of artworks provokes the concept ‘Everything has its ego’: the exist of oneself. With the characteristics according to the reality, when artworks was placed in the right place and the right time, it could come with conversation and aspire new inspirations to the audiences. The artist wishes his audiences looking inside, where they could all reflects and unveil the meaning of life. With beliefs that every human has their own ‘Die Schöne Heimat’.

The Exhibition showing during March 19, - June 14, 2020 at JWD Art Space, Chulalongkorn 16.
Gallery opening hours: Tue-Sun from 10 AM – 7 PM. (Close on Monday). Follow our social media (FB and IG) "JWD Art Space" and website www.jwd-artspace.com for latest updates.

Exhibition date: 
19 Mar 2020 - 10:00 to 14 Jun 2020 - 19:00