^ Back to Top

นิทรรศการ "เป็น อยู่ คือ"

นิทรรศการ "เป็น อยู่ คือ"

นิทรรศการ "เป็น อยู่ คือ" ผลงานโดย นพพร ทรัพย์เย็น (Nopporn Sapyen) หรือ Pong Songsai จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2563 ณ 10ml. Café and Gallery

เป็น อยู่ คือ Solo Exhibition by Pong Songsai

ผมชอบเดินไปตามซอกซอยในเมือง ผมได้เจอผู้คน ร้านค้า บ้านชาว บ้านที่น่าสนใจบ่อย ๆ ผู้คนหรือสถานที่เหล่านี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเสน่ห์ในแบบของแต่ละคนและแต่ละแห่ง

เป็น อยู่ คือ Solo Exhibition by Pong Songsai
1 - 19 AUG 2020
10ml.cafegallery

Exhibition date: 
1 Aug 2020 - 10:00 to 19 Aug 2020 - 18:00