^ Back to Top

นิทรรศการ "#SURFACE"

นิทรรศการ "#SURFACE"

นิทรรศการ "#SURFACE" ผลงานโดย กนกนุช ศิลปวิศวกุล (Kanoknuch Sillapawisawakul), เคนทาโร ฮิโรกิ (Kentaro Hiroki), พิพัฒน์พงศ์ ศรีเพ็ง (Pipatpong Seepeng), แมรี่ ภาคินี (Mary Pakinee), รัธวลี ชาญชวลิต (Rattawalee Chanchawvalit), ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล (Latthapon Korkiatarkul), สันติ ลอรัชวี (Santi Lawrachawee) และ หิรัญพฤกษ์ ไตรจักรภพ (Hiranpruek Trichakraphop) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 8 พฤษภาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

#SURFACE
17 February - 8 May 2020
Bangkok University Gallery (BUG)
2nd floor, Building C6 (Surat Osathanugrah Library)
Bangkok University Main Campus, Rangsit, Pathum Thani
Open daily from 9:00 - 17:00 pm (except Sunday and Monday)
.
Opening Reception: Monday 17 February 2020 at 13:00 pm
.
The word SURFACE is generally used to describe the outer plane of something, objects or spaces. We are familiar with this particular word and the idea around it, being physically external, or on the other hand its resulting image, describing the characteristics or position through sight or direct touch.

The word #SURFACE appearing in this exhibition, is an attempt to present the idea beyond the physical body of the mentioned “Surface” to the subject of it’s skin and senses in terms of “notion and tool” which can be developed into a working process. This can lead to logic, principle, or method that could again guide each creator to their goals.
.
#SURFACE exhibition presents the work of 8 artists and designers who create works under different conditions, age, background, gender, working status or issues in which each person is interested. Each of the works in this exhibition is considered an exploration through various terms of surfaces. Some works focus on certain processes that investigate and refine themselves through its surfaces or physical body. Some of the work are a complex surface area of metaphorical thinking. Some group of works immerse us in the process which makes it more meaningful than the result or appearance that it is referencing. Some works can be seen as a conceptual principle that can be used as a plan for creating other prototypes. All the works in this exhibition come in different forms and mediums / materials, such as drawings on paper, installation, objects, printing, mixed media and animation.
.
Participating Artists and Designers:
KANOKNUCH SILLAPAWISAWAKUL
KENTARO HIROKI
PIPATPONG SEEPENG
MARY PAKINEE
RATTAWALEE CHANCHAWVALIT
LATTHAPON KORKIATARKUL
SANTI LAWRACHAWEE
HIRANPRUEK TRICHAKRAPHOP
.
Bangkok University Gallery (BUG)
Main Campus (Rangsit)
More information: Tel: +66 96 354 9691
Email: bugallery@bu.ac.th
www.facebook.com/bangkokuniversitygallery
.
Organized by:
Bangkok University Gallery (BUG) Main Campus

Supported by:
School of Fine and Applied Arts, Bangkok University
Fine Art Magazine Thailand
…………………………………………………………….

นิทรรศการ #SURFACE

17 กุมภาพันธ์ - 8 พฤษภาคม 2563
หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUG)
ชั้น 2 อาคาร C6 (หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus รังสิต ปทุมธานี
นิทรรศการจัดแสดงเวลา 9.00 – 17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และจันทร์)
.
** พิธีเปิดนิทรรศการ: วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. **

SURFACE ในระดับของคำทั่วไปถูกใช้อธิบายความเป็นระนาบด้านนอกของสิ่งบางสิ่ง วัตถุบางอย่าง หรือพื้นที่บางพื้นที่ ดังนั้นเราจึงคุ้นชินกับคำและความคิดของคำด้วยภาพที่เป็นกายภาพภายนอก หรือในแง่หนึ่งมันคือ ภาพผลลัพธ์ที่อธิบายคุณลักษณะหรือสถานะ และทำงานกับเราก็ด้วยการเห็นหรือความรู้สึกต่อผิวสัมผัสโดยตรงกับสิ่งเหล่านั้น

#SURFACE ที่ปรากฏเป็นรูปคำสำคัญของนิทรรศการนี้ คือ ความพยายามที่จะนำเสนอความคิดที่เลยจากลักษณะทางกายภาพของ “ผิวภายนอก” ข้างต้น ไปสู่ประเด็นของผิวและสัมผัสของมันทั้งในฐานะ “ฐานคิดและเครื่องมือ” ที่พัฒนาไปเป็นกระบวนการ นำไปสู่ตรรกะ ระบบ หรือวิธีการบางอย่างที่นำพานักสร้างสรรค์แต่ละคนเดินทางไปสู่เป้าหมายของพวกเขา
.
นิทรรศการ #SURFACE นำเสนอผลงานของศิลปินและนักออกแบบ จำนวน 8 คน ที่สร้างผลงานบนเงื่อนไขที่แตกต่างกันทั้ง วัย ภูมิหลัง เพศวิถี สถานะของการทำงาน หรือประเด็นที่แต่ละคนสนใจ ผลงานแต่ละชุดในนิทรรศการ จึงเหมือนการสำรวจผ่านระนาบของผิวที่หลากหลาย บางผลงานโฟกัสอยู่กับกระบวนการบางอย่างที่เป็นทั้งการสืบค้นและขัดเกลาตัวมันเองผ่านผิวพื้นหรือรูปกายของวัตถุ งานบางชิ้นคือผิวพื้นที่ซับซ้อนของความคิดเชิงอุปมา งานบางกลุ่มทำให้เรารู้สึกได้ถึงความหมกมุ่นในวิธีการซึ่งทำให้ตัวมันเองมีความหมายมากกว่าผลลัพธ์หรือรูปลักษณ์ที่มันอ้างอิงอยู่ หรือบางผลงานที่เป็นเหมือนหลักการของบางหลักคิดที่สามารถนำไปเป็นแบบแผนของการสร้างงานต้นแบบอื่นๆ และทั้งหมดปรากฏอยู่ในรูปลักษณ์และสื่อ / วัสดุที่แตกต่างกัน เช่น งานวาดภาพบนกระดาษ ผลงานจัดวาง วัตถุ งานพิมพ์ สื่อผสม และงานแอนิเมชั่น
.
ศิลปิน/ นักออกแบบ:
• กนกนุช ศิลปวิศวกุล KANOKNUCH SILLAPAWISAWAKUL
• เคนทาโร ฮิโรกิ KENTARO HIROKI
• พิพัฒน์พงศ์ ศรีเพ็ง PIPATPONG SEEPENG
• แมรี่ ภาคินี MARY PAKINEE
• รัธวลี ชาญชวลิต RATTAWALEE CHANCHAWVALIT
• ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล LATTHAPON KORKIATARKUL
• สันติ ลอรัชวี SANTI LAWRACHAWEE
• หิรัญพฤกษ์ ไตรจักรภพ HIRANPRUEK TRICHAKRAPHOP
.
ที่ทำการใหม่:
หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ [BUG] Main Campus (รังสิต)
ชั้น 2 , อาคาร C6 หอสมุดสุรัตน์ฯ
ถนนพหลโยธิน ปทุมธานี 12120
โทร +66 (0) 2 407 3888 ต่อ 2373
อีเมล bugallery@bu.ac.th
เว็บไซต์ www.facebook.com/bangkokuniversitygallery
.
Organized by:
Bangkok University Gallery (BUG) Main Campus

Supported by:
School of Fine and Applied Arts, Bangkok University
Fine Art Magazine Thailand

Exhibition date: 
5 Feb 2020 - 09:00 to 17:00