^ Back to Top

นิทรรศการ They told me "who I am"

นิทรรศการ They told me "who I am"

นิทรรศการ They told me "who I am" ผลงานโดย ธิดารัตน์ จันทเชื้อ (Thidarat Chantachua) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี่ : Kalwit Studio & Gallery

They told me "who I am" Art exhibition
Opening Reception on Friday 6th December 2019
at 6pm-10.30pm
(FREE ENTRY)

Date: 6 December 2019 - 10 January 2020
At Kalwit Studio & Gallery
(Ruamrudee2, BTS Ploenchit exit4)
Gallery Hours: Tuesday – Saturday / 10am – 6pm

Artist: Mariem B Thidarat Chanchuchua

The symbolic means something that are what is meant to give meaning to one another, such as symbols, gestures, images, and symbols, which may include the use of objects or colors. It has universal meanings and endemic meaning. The symbols used in the area are often influenced by culture in the area or different from each religion. The variety of symbols used in a particular group causes misunderstandings and interpreted to the limits of one’s own knowledge. In terms of the interpretation of symbols, in general, it may be common, but these interpretations are biased in an attempt to categorize humans into unequal levels of value without considering the characteristics of the person first.

The artist, Mariam Thidarat Chantachua, observed from living with the general public. She lives in a different way, according to her own faith. It allows the artists to see and be part of both forms of society. Therefore, she brings a sense of normalcy in her life that some angles may occur to ordinary people and others may only occur to certain groups in order to clearly reveal cultural overlaps and the intrusion of other cultures with ambiguity. It is displayed through the art displayed in this exhibition.

Contact:
(66)22544629 Office
(66)876798159 Kit
E-mail: kalwitstudio@gmail.com
Gallery Address: 119/14 Ruamrudee2, Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
_______________________________

สัญลักษณ์(symbolic) นั้นหมายถึงสิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่ง สัญลักษณะท่าทาง รูปภาพ เครื่องหมาย โดยอาจรวมไปถึงการใช้วัตถุ หรือสี มีทั้งที่แสดงความหมายอย่างเป็นสากลและที่มีความหมายเฉพาะถิ่น สัญลักษณ์ที่ใช้กันในเฉพาะถิ่นมักได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมในพื้นที่ หรือแตกต่างกันออกไปในแต่ละศาสนา ความหลากหลายของสัญลักษณ์ที่ใช้กันในเฉพาะกลุ่มนั้นทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางความเข้าใจ และตีความไปตามขีดจำกัดของความรู้ตนเอง การตีความของสัญลักษณ์นั้นหากมองโดยทั่วไปแล้วอาจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่การตีความเหล่านั้นแฝงไปด้วยอคติที่พยายามแบ่งหมวดหมู่ของมนุษย์ให้มีระดับชั้นของคุณค่าไม่เท่ากัน โดยที่ยังไม่ได้พิจารณากับลักษณะเฉพาะของบุคคลเสียก่อน

ศิลปิน มาเรียม ธิดารัตน์ จันทเชื้อ สังเกตเห็นจากการใช้ชีวิตอยู่กับคนทั่วไป และใช้ชีวิตในแนวทางที่ต่างออกไปตามความศรัทธาของตนเอง ทำให้ศิลปินได้เห็นและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งสองรูปแบบ จึงได้หยิบยกเอาความธรรมดาสามัญในชีวิตที่บางมุมก็อาจเกิดขึ้นกับคนทั่วไป และบางมุมก็เกิดได้กับคนบางกลุ่มเท่านั้น นำมาแสดงออกให้เห็นถึงความทับซ้อนทางวัฒนธรรมและการแทรกตัวอยู่ของวัฒนธรรมอื่นอย่างคลุมเครือ นำมาแสดงออกผ่านผลงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
(66)92-595-2951 , (66)22544629
E-mail: kalwitstudio@gmail.com
ที่อยู่: 119/14 ซ.ร่วมฤดี 2, ถ.วิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

Exhibition date: 
6 Dec 2019 - 10:00 to 10 Dec 2019 - 18:00