^ Back to Top

นิทรรศการ "BKK NOW"

นิทรรศการ "BKK NOW"

นิทรรศการ "BKK NOW" จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ 6060 Arts Space

BKK NOW : Group Exhibition
Venue: 6060 Arts Space
From: 30th November - 22nd December 2019 at noon - 9 pm.
*** opening reception: 30th November 2019 from 7 pm. onwards

---------------------------------------------------------

กรุงเทพ เมืองที่ทุกๆคนรู้จักกันดีในฐานะพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ใครหลายคนเชื่อและเฝ้าฝันถึง กรุงเทพยังเป็นพื้นที่แห่งความหลากหลาย ผู้คนมากมายต่างหลั่งไหลเข้ามาจากชนบทสู่เมืองเพื่อประกอบอาชีพโดยวาดหวังถึงชีวิตที่ดีกว่า การย้ายถิ่นฐานเข้ามาของผู้คนยนำพามาซึ่งวัฒนธรรม รวมไปถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติที่ส่งอิทธิพลต่อเนื่องไปยังอาหารการกินและสถาปัตยกรรม กรุงเทพจึงเต็มไปด้วยวิถีชีวิตอันหลากหลาย ซึ่งดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันดั่งจานสีที่เเต่งแต้มไปด้วยสีสันมากมายหลายเฉดปะปนกัน

ทว่าในขณะเดียวกัน ภายใต้ตึกสูงระฟ้าและแสงสีแห่งเมืองกรุง ก็แอบซ่อนไว้ซึ่งเงามืดเช่นกัน ความเหลื่อมล้ำที่แบ่งแยกบางพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ค่าครองชีพที่สูงลิ่วโดยไม่สอดพ้องกับรายได้และคุณภาพชีวิตส่งผลให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรตามมาดั่งระลอกคลื่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษเองก็ยังคงคั่งค้างอย่างไม่มีท่าทีว่าจะเสื่อมคลายลงไป เหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นที่นี่ บางเหตุการณ์ถูกทำให้ลืมเลือน แต่ทว่าอดีตเหล่านั้นย่อมทิ้งร่องรอยบาดแผลไว้ให้เราจดจำ เช่นนี้เองจึงกล่าวได้ว่ากรุงเทพนั้นเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนระหว่างความเจริญ วัฒนธรรม ปัญหา รวมไปถึงประวัติศาสตร์ และมันกำลังเดินทางผ่านปัจจุบันสู่อนาคตที่ไม่อาจทราบได้

นิทรรศการ BKK NOW เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้ที่มีส่วนร่วมในเมืองแห่งนี้ ทั้งชาวกรุงเทพโดยกำเนิด และผู้ที่พึ่งย้ายเข้ามาจากต่างจังหวัด คำว่า ‘NOW’ ที่แปลว่า ‘ตอนนี้’ หรือ ‘ปัจจุบัน’ เพียงชั่วพริบตาก็จะกลายเป็น ‘อดีต’ ในที่สุด แต่ก็มีบางสิ่งที่ยังคงดำเนินอยู่เรื่อยมา เป็นความร่วมสมัยที่ยังไม่จบสิ้น นิทรรศการนี้เป็นดั่งการบันทึกและบอกเล่ามุมมองจากการสังเกตการณ์กรุงเทพ ณ ปัจจุบันของแต่ละคน ซึ่งมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ประสบการณ์ และย่านพักอาศัยที่แตกต่างกัน เมืองสัมพันธ์กับผู้คนอย่างไร มันส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้าง บ่อยครั้งที่คำตอบอยู่ใกล้เพียงปลายจมูก ใกล้..จนเราหลงลืมที่จะสังเกตเห็น

เปิดนิทรรศการวันที่ 30 พ.ย. 2019 - 22 ธ.ค. 2019
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

Exhibition date: 
30 Nov 2019 - 12:00 to 22 Dec 2019 - 21:00