^ Back to Top

นิทรรศการ "Butterflies all gone"

นิทรรศการ "Butterflies all gone"

นิทรรศการ "Butterflies all gone" ผลงานโดย SIRREALlit จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ณ 10ml. Café and Gallery

' Butterflies all gone ' เป็นนิทรรศการว่าด้วยเติบโตและการเข้าใจตัวเอง โดยดำเนินเรื่่องราวภายใต้การเล่าผ่านบันทึกการเดินทางของเด็กคนหนึ่ง..

' ความรู้สึกคือบันทึกของชีวิต '

เราพบเจอ เข้าใจ และบางครั้งก็สูญหาย

ลองฟังเรื่องราวของเขา เหมือนกับการฟังเสียงของตัวเอง

.
Butterflies all gone by Sirreallit
 7 Dec 2019 - 2 Jan 2020
 10ml.cafegallery
.

ติดตามผลงานของหมิวเพิ่มเติมได้ที่ :
FB : SIRREALlit
IG : Sirreallit

Artist: 
Exhibition date: 
7 Dec 2019 - 10:00 to 2 Jan 2020 - 18:30