^ Back to Top

นิทรรศการ “LUNAR : luculenus”

นิทรรศการ “LUNAR : luculenus”

นิทรรศการ “LUNAR : luculenus” ผลงานโดย โศภิรัตน์ ม่วงคำ (Sophirat Muangkum), ธนาวุฒิ งามวุมิวงศ์ (Tanawut Ngamwutthiwong), กำธร อุ่นทรัพย์ (Kamthorn Unsab) และ ภูมิใจ อัตตะนันทน์ (Poomjai Attanun) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 26 ตุลาคม 2562 ณ ILFORD Galerie Bangkok

“ LUNAR : luculenus”

Group Photography Exhibition by

SOPHIRAT MUANGKUM
TANAWUT NGAMWUTTHIWONG
KAMTHORN UNSAB
POOMJAI ATTANUN

October 5 - 26,2019
at Ilford Galerie Bangkok(460/8 Surawong Rd. Si-Phraya Bangrak, Bangkok )

OPENING RECEPTION OCT 5 ,2019
START 16.00-21.00 P.M.
Live music by Pree Asvaraksha 17.30 P.M.

Bar open time : 17:00
Music unplugged by Wan Mattimare 17:30 - 18:30
Opening exhibition time 18:30-19:00
Closed : 21:00
Decoration Theme : Black & White

** FREE ENTRY **--------------------------

LUNAR : luculenus“ ต่อให้พระจันทร์ไม่เต็มดวง มันก็ยังคงความงามด้วยตัวของมันเอง ”

ยังคงเป็นคำตอบที่ไม่ชัดเจน ว่าทำไมผู้คนจึงชื่นชอบการมองดวงจันทร์ แต่คิดว่าคงไม่ใช่สาเหตุของการที่ดวงจันทร์นั้น เป็นเพียงแค่ดาวบริวารดวงหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลที่ห่างไกลโลกและส่องแสงได้

แต่สิ่งที่ทำให้ดวงจันทร์มีเสน่ห์และสวยงามจนได้ถูกเปรียบเปรยถึงความสวยงามของสตรีเพศในบางครั้งว่า งดงามดั่งดวงจันทร์ นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าของแสงเงาของดวงจันทร์ในยามค่ำคืนนั้นเหมือนมีมนต์สะกดบางอย่าง ทำให้เราสามารถมองได้อย่างไม่รู้เบื่อ

เปรียบเสมือนภาพขาวดำ ที่เป็นการลดทอนสิ่งรอบข้างและนำสปอร์ตไลท์ฉายไปในสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆ
นิทรรศการในครั้งนี้เปรียบภาพขาวดำ ดั่งแสงเงาของดวงจันทร์ในยามค่ำคืน ที่ดวงจันทร์ของบางคนอาจจะเป็นพระจันทร์เสี้ยว ดวงจันทร์ของบางคนอาจจะเป็นพระจันทร์เต็มดวง

นิทรรศการ Lunar : luculenus ที่แปลเป็นภาษาไทยแบบสวยๆว่า ความงามของจันทรา เป็นการรวมตัวของศิลปินที่มีความแตกต่างในมุมมอง ประสบการณ์ เทคนิค แม้กระทั่งเฉดของโทนสีดำที่ชอบ แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการแสดงมุมมองความงามในรูปแบบของตนเอง

“A great photograph is one that fully expresses what one feels, in the deepest sense, about what is being photographed.”- Ansel Adams.

------------------------------------------------------------------

Artist Statement :

Poomjai Attanun
"สำหรับผม การถ่ายถาพเป็นเสมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งเพื่อถ่ายทอดความคิด อารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ หรืออาจเป็นมุมมองและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือความเป็นไปของสังคม และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ สำหรับรูปแบบของผลงาน เทคนิค และวิธีการ รวมทั้งการตีความหรือความเห็นพ้อง"

Tanawut Ngamwutthiwong
“ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลก เราก็เห็นพระจันทร์ได้เหมือนกัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือจินตนาการของผู้มองเห็น ”
ความเชื่อในเรื่องของดวงจันทร์มีมากมาย แตกต่างกันไปตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น บ้างก็ว่าเป็นเรื่องของเจ้าหญิง บ้างก็ว่าเป็นเรื่องของกระต่ายบนดวงจันทร์ ทำให้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ตั้งแต่จำความได้ดวงจันทร์มีความเกี่ยวพันกับเราไม่มากก็น้อย
เราเคยอาจจะได้ยินคำชมสตรีที่ว่า “ งามดั่งพระจันทร์เต็มดวง ”
แต่เพราะว่าความสวยงามเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล เราไม่จำเป็นต้องรอเพียงเดือนละครั้งเพื่อให้ได้เห็นความงามในแบบพระจันทร์เต็มดวง ในเมื่อเราสามารถใช้มุมมองและจินตนาการมองเห็นความงามในรูปแบบอื่นๆได้ในทุกๆวัน
เหมือนกับผู้หญิงทุกคนที่มีความงามในแบบของตนเอง

Sophirat Muangkum
ความสวยงามของดวงจันทร์ในยามค่ำคืน ไม่เพียงแต่ให้ความรู้สึกโรแมนติกแล้ว ดวงจันทร์ยังมีผลต่อสิ่งรอบข้าง อย่างที่เราอยากจะสังเกตุหรือไม่สังเกตุเห็นก็ตาม

นอกจากดวงจันทร์ก่อให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลงแล้ว เราอาจจะเคยได้ยินความเชื่อที่ว่า “ดวงจันทร์มีผลต่ออารมณ์ ความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ อาจจะทำให้เรารู้สึกหดหู่ได้อย่างไม่ทราบสาเหตุ หรือแม้กระทั่งการก่อให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เกินความคาดเดา”

เพราะความชื่นชอบความคิดของมนุษย์ จึงกลายเป็นที่มา ของการแปรเปลี่ยนของการค้นหาคำตอบให้กลายเป็นคำตอบเชิงคำถามเพราะต่อให้เราเชื่อว่า มนุษย์ต่างจากสัตว์ เพียงเพราะว่ามนุษย์สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะได้ หรือรวมไปถึงบอกว่ามีศีลธรรมที่มากกว่า แต่ในบางครั้งการกระทำบางอย่างที่เราเห็นๆกันในทุกวันนี้

ก็มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่รู้ว่า .. ทำไม ..

Kamthorn Unsab
ให้ความงามเป็นเสมือน "ความทรงจำ"
ภาพลักษณ์ของความงาม แต่ละคนให้คุณค่าแตกต่างกัน
บ้างมองความงามเป็นระบบ ...
บ้างมองความงามเป็นกระแสนิยมตามสังคม ...
บ้างมองว่าความงามคือการแสดงตัวตน ...
บ้างมองว่าคุณค่านั่นแหล่ะคือความงาม ...

"ผมให้ความสนใจกับห้วงเวลาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นและสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในความทรงจำ ปัจจุบัน ผมจึงเดินทางตามหาว่าอะไรที่ส่งผลต่อความทรงจำและได้พบว่าความงามถูกเชื่อมเข้ากับความทรงจำอย่างชัดเจน ควมทรงจำที่ผ่านเรื่องราวและการประสบพบสิ่งอันเป็นเหตุมากมายและได้ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของแสงและเงา ผู้คนมักจดจำและแสวงหาความงามเพื่อประทับไว้ในความทรงจำ สำหรับผมความทรงจำที่บางครั้งก็เบลอ บางครั้งก็จำได้เพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ แต่มันกลับคือความงามที่สะท้อนความในใจออกมายังภาพถ่ายได้อย่างชัดเจน"
งานแสดงภาพของผมครั้งนี้ ผมได้ใช้การระลึกถึงความงามในภาพจำที่ไม่ได้มองเห็นสีอย่างชัดเจน ภาพจำที่เลือนลางเหมือนความฝันผสมกับความงามของแสงและเงาที่เห็นอยู่ขณะนั้นเพื่อนำภาพความทรงจำมาบันทึกให้เห็นเด่นชัด ความทรงจำที่เราทุกคนต่างเพรียกหาตลอดเวลา
ในบางคราที่แม้เราจะไม่เห็นพระจันทร์เต็มดวง แต่กระนั้นดวงจันทร์ก็ยังคงความงามในแบบที่มันเป็น ... เสมอ

LUNAR: luculenus ‘Even the moon is not in full, yet remains its beauty’ it is still ambiguous why people care about looking at the moon. Being just a big shining star in way too far from earth will not be a reason but what make the moon be so seductive until being sometimes compared to womankind – as beautiful as the moon.That might be because we can never get enough looking at the moon shadow in the dark night as if being spellbound. Like black and white photo which reduce its surroundings and highlighted our deep feeling. This exhibition draw a parallel between black and white photos and the moon in dark night – crescent for someone and full moon for others. ‘Lunar: Luculenus’ exhibition which means in Thai as Beauty as the moon, it is a get-together of artists who have different; perspective, experience, technique, even tone of black shade preference but share a common goal – desire to reveal their own view of beauty.

“A great photograph is one that fully expresses what one feels, in the deepest sense, about what is being photographed.”- Ansel Adams -

Artist Statement :
Poomjai Attanun
In my opinion, Photography is one of the tools that could communicate thought, reveal emotion and feeling that deeply rooted in our heart and mind. It could capture the perspectives and experiences of the moments that take place in the society and in our life without limitation and regardless of presentation, technique, method, interpretation or consensus.

Tanawut Ngamwutthiwong
“ We all see the same moon wherever we are on this planet, yet in different view of imagination ”

There are numerous beliefs of moon, vary according to each tradition and culture of locality. Some believes the moon related to princess, some believes say about rabbits on the moon. We cannot deny that ever since our childhood first memory, the moon has been more or less connected to us.

We may have heard a compliment to ladies that ‘Beautiful as the full moon’
Nevertheless, Beauty is an individual matter. No need to wait only once a month to enjoy beauty of the full moon while our perspective and imagination could catch sight of different beauty every day.

Likewise, every female who has beauty in her own way.

Sophirat Muangkum
The beauty of the moon at night, it’s not only about a romantic feeling. The moon also affect surrounding environment as we would like to observe or not.

In addition to the moon cause tide on earth.
We may have heard the belief about the lunar effect that the moon affects humans mood,behavior,emotion and people may depressed for no reason or even cause unexpected behavior because I’m interested in a humans thought, therefore it becomes the source of communication instead to searching for the answer into questioning because even we believe that humans are so different from the other animals, just because humans can think, analyze,discriminate or more morals but sometimes some of actions that we see nowadays.

Only humans know why.

Kamthorn Unsab
As beauty as “memory”

People percept beauty in their own way.
Some are structure, some are fashion, some are their own existence, some appreciate its own value.
I appreciate in moments, what was happened, what have left in memory. As I have traveled to find what’s really affect to memory, and discovered that “beauty” is unquestionably connected to the memory. The story, phenomenon, and events has been captured in the form of light and shadow.

About Artists :
Sophirat Muangkum (1983) Thai artist lives and works based in Bangkok. Sophirat is a self-taught artist and currently one of Thailand’s leading nude photographers. She had spent 3 years working as a photographer in Germany prior to moving back home in 2013 where she started to exhibit her works and established herself in the Thailand art scene.

Sophirat is interested in humans thought. She is often inspired by stories of people,natural,animal, subculture and situation of Thai society. She answers her questions thru her works about what she interested in that time. In year 2019, she starts join ‘artist-in-residence’ program because she would like to has an opportunity to research and collaborate with local people about what do they think about their own body. She tries to empower people to start loving their body and respect the others because at the present a body shaming social issue is the one of a most worst mindset in Thailand.Her works have been exhibited, among the others, at Bangkok Art & Cultural Center (BACC), Photo Fair Thailand at BITEC (Bangkok), Midnice Gallery (Bangkok), Radisson Blu (Bangkok), Objectifs-Centre for Photography and Film (Singapore), Rebel Art Space (Bangkok). Her solo exhibition has been exhibited at most gallery, also a part of ‘Galleries night Bangkok’.Sophirat’s images have been published and featured on VOGUE Italia, ThaiPBS, Play Magazine Thailand, Zoomaa Norway, KALTBLUT Magazine (Germany), Blast Magazine Thailand and other.

Sophirat also has photobooks and ‘THIS IS MY BODY’ ,her latest one is launched on June 2019 at her solo exhibition in chiangmai ,Thailand.

“Not just simple nude; her work is a combination of artistic, idea, and art of pulling out of identity. Many works of Sophirat show us various identities of models; telling their hidden stories through skins, gestures, and complex lights and colors.”

- 99 New Thai Contemporary Photographers by Akkara Naktamna -

-----------------------------------------------------------------

Tanawut Ngamwutthiwong (1980), is a Thai-born and currently lives in Bangkok, Thailand. He is a self-taught photographer. He bought his first camera 17 years ago (2002) when he studied about management finance in San Diego, USA.

He start photography as a serious hobby again on 7 years later , He found himself was deeply fascinated with photo shooting. He sought for not only in depth technique knowledge but also keep practice to gain more experiences. The more practice he did, the more he realized that light and shadow became fascinated as well as lines and curves. This is the reason why his impressive works are nude in BLACK & WHITE where his passion lies on.

His feeling and thought are also expresses through Portrait , Landscape and Life which still convey his signature as BLACK & WHITE.

Tanawut had his first solo exhibition ‘ Empathy In Parallel ’ in April 2019 and it was successful.
Work 2010-2014 @ Freelance photographer ( Portraiture , Fashion , Wedding ) , 2015-Present @ Freelance photographer , Artist

------------------------------------------------------------------

Kamthorn Unsab (Por), wedding photographer and owner of Masterpor Photography graduated from Assumption University. He began his career photographing and documenting the plight of refugees for the United Nations. Later, he worked for the IT department at the International Rescue Committee.From a young age, Por has been intrigued with observing people and their interactions in the play of light and shadow. He is influenced primarily by two artists: Ansel Adams, for his mastery of rendering nuances of tonal variation of black and white photography to the printed image, and Claude Monet, for his impressionist paintings imparting the subtlety of light and movement beyond concepts of symmetry.

As a wedding photographer, Por’s passion lies in integrating these styles, expertly translating to print the subtle tonal range of black and white imagery with the dreamy,

------------------------------------------------------------------

Poomjai Attanun is photographer based in Bangkok, His passion on creating fine art photography and focused on black & white. He loves creating images that express imagination, feeling and storytelling from his past experience by exploring all imaging techniques.

For More Informations Please Contact :
062 332 8135 , 087 795 7796

Exhibition date: 
5 Oct 2019 - 08:00 to 26 Oct 2019 - 18:00