^ Back to Top

นิทรรศการ "Treasury of Time คลังแห่งเวลา"

นิทรรศการ "Treasury of Time คลังแห่งเวลา"

นิทรรศการ "Treasury of Time คลังแห่งเวลา" ผลงานโดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (Verapong Sritrakulkitjakarn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 3 โรงแรม โรสวูด กรุงเทพฯ : Rosewood Bangkok

S.A.C. ร่วมกับ Rosewood Bangkok
ภูมิใจเสนอ
Treasury of Time คลังแห่งเวลา
นิทรรศการแสดงเดี่ยวโดย
วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ
ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรม โรสวู๊ด กรุงเทพฯ
#SACxROSEWOODxVERAPONG

Treasury of Time คลังแห่งเวลา เล่าลำดับเรื่องราวของเวลาในการเกิดขึ้น มีอยู่ และสูญสลายไป ซึ่งแสดงถึงความไม่แน่นอนยืนยาวของมัน ดังนั้นจึงเกิดคำถามที่ว่า ‘หากเวลาเป็นเรื่องที่ผ่านมาและผ่านไป เราจะรับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร’ ดังนั้นการศึกษาเรื่องราวของมนุษยชาติผ่านทางประวัติศาสตร์จนถึงวิถีชีวิตร่วมสมัยจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้สัมผัสรับรู้ถึงความมีอยู่ของเวลา เช่นเดียวกับผลงานนิทรรศการในครั้งนี้ ที่ศิลปินได้เล่าเรื่องเวลาผ่านทางความทรงจำ มุมมอง และความรู้สึกนึกคิดของตัวศิลปินเอง โดยสื่อสารผ่านรูปวาดของคน สัตว์ สิ่งของ รวมทั้งฉากเหตุการณ์ต่างๆ

“… เวลาเกิดจากลำดับเหตุการณ์ และความทรงจำ ดังนั้นโดยแท้เวลาจึงมิใช่สิ่งที่แน่นอน แต่เคลื่อนเปลี่ยนแปลงตามแต่ละบุคคล บางครั้งเราหลับฝันเพียงครู่เดียว แต่ฝันนั้นมีเรื่องราวมากมายและเมื่อตื่นถ้าจำความฝันนั้นได้จะทำให้เรารู้สึกว่าเวลาในฝันนั้นยาวนานกว่าที่เป็นจริง ถ้าหากไร้ความทรงจำเราจะจินตนาการถึงเวลาได้หรือไม่ เมื่อวานหรืออดีตจะมีจริงหรือไม่ เรารับรู้ถึงประวัติศาสตร์จากหลักฐานและร่องรอย หากสิ่งที่เคยมีอยู่แต่ไร้ซึ่งร่องรอยเรื่องราวจะเท่ากับว่าสิ่งนั้นไม่เคยมีอยู่หรือ ผมเชื่อเวลาอาจมิได้เดินเป็นเส้นตรงบางครั้งมันบิดเลี้ยวคดโค้งตามตามสภาวะของเรา หน้าประวัติส่วนตัวของเราบางหน้าอาจจะยืดยาว บางครั้งอาจจะเหลือวรรคเดียว หรือบางส่วนอาจจะถูกทับถมทอดทิ้งอยู่ใต้ลิ้นชักแห่งความอับอายและหลงลืม…”

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ
ธนบุรี, ๒๕๖๒

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของวีรพงษ์มีความสดใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการออกแบบภายในชั่วขณะ ซึ่งเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวประกอบกับการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลานาน จากการพบเห็นสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันแล้วจึงนำมาถ่ายทอดลงบนผืนผ้าใบ เพื่อสะท้อนถึงเวลาและชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เพราะสิ่งทั้งหลายรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ต่างก็ผ่านมาและผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตปัจจุบันที่ทุกอย่างผันแปรและเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเรื่องราวที่สะท้อนผ่านภาพวาดจึงแสดงถึงความหลากหลายของอารมณ์และความจริงที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ผ่านการร่างภาพ แสดงถึงตัวตนในมุมมองที่แท้จริงทางอารมณ์และช่วงเวลา การตกผลึกทางความคิดจากการซึมซับข้อมูลที่ได้รับจากความชื่นชอบในการอ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จึงเป็นที่มาของผลงานแต่ละชิ้น นอกจากนี้การเลือกใช้สีที่ตัดกันทั้งเข้มขรึมและสดใส แต่กลับควบคุมโทนสีส่วนรวมไว้ได้อย่างลงตัว ยังแสดงถึงการรักษาความเป็นเอกภาพของงานและสื่อถึงเนื้อหาได้ดี จึงถือเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน ทั้งในเรื่องของการมีทักษะการสร้างงานที่ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีระบบและฝีมือที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นสิ่งที่ปรากฏในผลงานของวีรพงษ์จึงเต็มไปด้วยความหลากหลายทางตัวตน อารมณ์ และสีสัน ซึ่งศิลปินสามารถนำมาประกอบเป็นเรื่องราวร่วมกันได้อย่างชาญฉลาด ถึงกระนั้นการหาความหมายในผลงานของวีรพงษ์กลับขึ้นอยู่กับการตีความตามจินตนาการส่วนบุคคลต่อเรื่องของเวลาอันมีผลมาจากประสบการณ์และความทรงจำของแต่ละคน

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 3 โรงแรม Rosewood Bangkok (BTS เพลินจิต) ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล manager@sac.galleryหรือ โทร. +662 662 0299, +662 258 5580 ext. 401.

เกี่ยวกับศิลปิน
วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ มีประสบการณ์การจัดแสดงผลงานมาแล้วมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่าหนึ่งร้อยครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน วีรพงษ์ยังได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (พ.ศ. 2548) นอกจากนี้ยังเคยร่วมแสดงผลงานศิลปะในหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น โรมาเนีย อิตาลี โปแลนด์ กรีซ เยอรมนี ฝรั่งเศส มาเลเซีย อียิปต์ สหรัฐอเมริกา สเปน สิงคโปร์เบลเยียม ตุรกี ไต้หวัน บัลแกเรีย ลาว เวียดนาม สาธารณรัฐเช็ก และสาธารณรัฐมาซิโดเนีย เป็นต้น

....................................

S.A.C. in collaboration with Rosewood Bangkok
presents 
Treasury of Time: คลังแห่งเวลา
Solo exhibition by
Verapong Sritrakulkitjakarn
at Rosewood Bangkok Hotel
During 23 September  2019 - 3 November 2019

Treasury of Time exhibition refers to the stories of existence, prevail and perish of time showing the impermanence of it. This idea raise the question ‘if the time is impermanent, how can we perceive about it?’. The answer of this curiosity is studying in humanity through history and contemporary life making people to believe that time exists. In the same as this exhibition, the artist, Verapong Sritrakulkitjakarn, tells the story from his memories, attitude and feeling through people, animals, things and incidents.

“ ...If sequence of events and memories are the origin of time, then time is uncertain but dramatically change upon each person’s experience. All the stories in our dream usually feel much longer than sleep duration. So if we have no any memories left, can we still imagine about ‘time’? Does the past still exist? We can realize the past from the evidences and traces. If somethings that used to be exist but trackless, does it mean that the things are not real? I believe that time is not linear, it curves and distorts according to our state of mind. Sometimes, our stories might be long, but some might be short. Also, some of them may be embedded down at the deepest part of our shame and being forgotten... ”

Verapong Sritrakulkitjakarn
Thonburi, 2019

The artworks by Sritrakulkitjakarn are freshly new thanks for an immediate creation of his work. He also combine his talent and experience as his inspirations and add them on canvas to show the concept of ‘Time is impermanent’ and ‘Everything in our high speed life, both object and incident, just swiftly come and go.’ As a result, the symbol on the canvas represents the various of emotions and the truth at the time it was created which perfectly match with the updraft technique. This procedure will express the true perspective of emotions and time. The completion of thought from the history is the fuel for his artworks. Besides, the perfect contrast of color technique clearly explains the symbol along with keeping the unique of the systematic thought and skill also. Therefore, Sritrakulkitjakarn's artworks are composed of the form, emotion and color which are perfectly combined together into a story. However, the meaning of his artworks is depended on the individual imagination, experience and memory of the audience.

The exhibition is on display from 23 September - 3 November 2019 on 3rd floor, Rosewood Bangkok Hotel (BTS Ploenchit), Ploenchit Rd., Bangkok. More inquiries, please contact: manager@sac.gallery or tel. +662 662 0299, +662 258 5580 ext. 401.

Verapong Sritrakulkitjakarn has had experience in exhibiting in local and international venues over hundred times from 2002 until present. Aside from winning a national prize and showing his works in Thailand, Sritrakulkitjakarn has shown his works in many countries such as Korea, Japan, Romania, Italy, Poland, Greece, Germany, France, Malaysia, Egypt, USA, Spain, Singapore, Belgium, Portugal, Turkey, Taiwan, Bulgaria, Laos, Vietnam, Czech Republic and Macedonia.

S.A.C. Subhashok The Arts Centre
website: www.sac.gallery
email: info@sac.gallery
tel: +662 662 0299 | +662 258 5580 # 401

............................................................................................................

นายวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)
Verapong Sritrakulkitjakarn (Ayino)
เกิด 12 สิงหาคม 2525
ที่อยู่ 862 ถนนตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 081-4129402
E-mail ayinomoto36@hotmail.com

การศึกษา

 • โรงเรียนธนบุรีศึกษา
 • โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
 • ภาควิชาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงผลงานเดี่ยว

 • นิทรรศการ เกียรติจิตรกร Painter Prestige หอศิลปแห่งชาติ /2559
 • นิทรรศการ พงศาวดาร Chronicle หอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ SAC /2560
 • นิทรรศการ Anthology สรรนิพนธ์ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด /2562

การแสดงผลงานคู่

 • นิทรรศการศิลปะ "Between hardness and mildness" โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ มากิ คาตายามา,SI-AM art space / 2550
 • นิทรรศการศิลปะ See –Food โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ Creative house BANGKOK inspired by TOYOTA /2554
 • นิทรรศการ INSANE: เสียจริต โดย กริช จันทรเนตร และวีรพงษ์ (อายิโน๊ะ) ศรีตระกูลกิจการ นำทอง แกลลอรี แอด อารีย์ /2555
 • นิทรรศการ อาณานิคม : Colony โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ Gallery Seescape , เชียงใหม่ / 2556
 • Premium art exhibition People ‘s gallery โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ/2559
 • นิทรรศการศิลปะ SELFIE โดย ปริชาติ ศุภพันธ์ และวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ DUKE gallery , เกษร พลาซ่า

การแสดงผลงาน

 • 2545
  • Drawing, ผลงานวาดเส้นนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ
  • เปิดบ้านคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2546
  • “PRINT” Exhibition, Tama Art University, Japan
  • หุ่นนิ่งและทิวทัศน์ ผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • International Mail Art Exhibition “Breakfast with Drakula” National Museum of Art Cluj - Napoca Romania
 • 2547
  • PRINT from printmaking Classes , มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2548
  • Mail Art Exhibition Post “PSYCHO” Card, Genova Italy
  • 6 th Kochi International Triennial Exhibition of Print Japan
  • 11 th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski, Poland
  • International THAI-JAPAN Print Exhibition, Japan
  • 4 th Triennial in Havirov’ Gallant and Erotic Work in Exlibris and Graphic, Czech Republic
  • การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
  • 1 st International Mail Art Exhibition in Greece “Psychedelic”
  • Mail Art Exhibition “Five Element” Berlin, Germany
  • Mail Art Exhibition “Clair-obscur” Atrium de Chaville, France
  • 2 nd International Experimental Engraving Biennial, Romania
  • The “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial
  • Exhibition ,Sixth Edition, Romania
 • 2549
  • Internatinal Hand Made Post card EXBITION(IHMP) Malaysia
  • การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ
  • Biennale internationale de gravicel gravure de lune[s] , Lille – France
  • 5 th Egypt International print Triennale, Cairo Egypt
  • “Inspired by The King” Art exhibition, playground Bangkok, Thailand
  • 5 th International Mail-Art-Biennial >>AIR-LUFT-AIR<< Germany
  • Mail Art Exhibition “The Dream City” ,Greece
  • “Breast Cancer Awareness : Celebration of Courage” Mail art exhibition ,USA
  • International mail Art “I’ve Lost Lilly ‘s Pictures” Carbunari Florean Museum, Romania
  • International Small Engraving Salon Carbunari The Eighth Edition, Romania
  • International Mail Art Exhibition “Am Fluss/By the River” Bremen, Germany
  • International Mail Art Exhibition “ TAROT PROJECT ” Museo Dei Taroeehi, Italy
  • Mail Art Exhibition “YELLOW VIRUS in-FECTA-2” the NEW death of XXI century Barcelona, Spain
  • Mail Art Exhibition “Prometheus-Fire-Man” Museum of Modern Art in the Village Gonni, Greece
  • Mail Art Project CREATIVA 7 “Wealth and Poverty” Italy
  • International Mail Art “Shadow and Evil in Fairytales” VISAC Gallery, Canada
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 52
  • ART POSTAL mail art project “In thecourse of the water” Argentan, France
  • International Mail Art « TIME » ITALY
  • International Mail Art ‘Experimental love project’ Lille, France
  • International Mail Art “Peace-No More War”
  • 5 th International Triennial of Graphic Art Bitola, Republic Macedonia
  • Mail art exhibition “MailBox project 2006”
  • Mail art exhibition “Comtemporary Art [BUT]” Japan
  • 21 st Asian International Art Exhibition, Singapore
 • 2550
  • International Print Exhibition "GLOBAL MATRIX II" Purdue University Galleries, USA.
  • 2 Extension "Blessed Soul Vergine Maria and Assumed in Sky" International Mail Art, Chiesa Collegiale, Italy
  • International Print Exhibition Thai-Japan Tokyo Hanga , หอศิลป์สมเด็จราชินี
  • International Mail Art "A River in the Town", Belgium
  • 5 th KIWA Exhibition, Kyoto, Japan - 8th International biennial of engraving Premio Acqui ,Italy
  • International EX-Libris "ACQUE TERMALI" Italy
  • 12 th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
  • 4 th International printmaking biennial of Douro, Portugal
  • 9 th International Small Engraving Salon Carbunari Romania
  • Global warming International mail art project, Turkey
  • นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะภาพพิมพ์ไทย-ญี่ปุ่น “ก้าวข้าม” หอศิลป์ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
 • 2551
  • 7 th Kochi International Triennial Exhibition of Print Japan
  • Asia Pacific International Exhibition of Prints and Symposium, Taiwan
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
  • นิทรรศการผลงานศิลปะเฉลิมพระเกียรติ,หอศิลป์เสิงสาง,นครราชสีมา
  • Collaborative print exhibition 2008 in Asia, Japan
 • 2552
  • Mail art exhibition “Darwin (R)evolution” Science Museum, University of Coimbra, Portugal
  • Malaysia Mail Art Festival, Malaysia
  • Mail art exhibition “BACON”, USA.
  • 2 nd International print and drawing exhibition ,ประเทศไทย
  • Mail Art exhibition “Self-Portraits”, Poland
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
  • International print triennial Krakow, Poland
  • International Ex-Libris Arti Grafiche Colombo, Italy
  • 6 th International Graphic Triennal Bitola, Macedonia
  • International Mail Art “Liberty” History museum of Aiud, Romania
  • 10 th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, Spain
  • Thai-Vietnam contemporary art exhibition, หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 15 th International print biennial Varna,Bulgaria
  • 5 th International competition Ex Libris Biblioteca di Bodio Lomnago, Italy
 • 2553
  • นิทรรศการศิลปของมหาบัณฑิต ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หอศิลป์กรุงไทย สาขาเยาวราช
  • 5th International printmaking biennial of Douro , Portugal
  • นิทรรศการศิลปะ“คิดถึงอาจารย์ศิลป์” พระนครบาร์แอนด์แกลเลอรี่
  • 2 nd Penang International Print Exhibition, Malaysia
  • 11 th International Engraving Biennial Caixanova , Ourense , Spain
  • นิทรรศการศิลปะ Black and Blue , H.A.T. แกลเลอรี่,กรุงเทพฯ
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
 • 2554
  • นิทรรศการศิลปะระหว่างศิลปิน ไทย – ลาว, M gallery, เวียงจันทร์, สปป.ลาว
  • นิทรรศการศิลปะ “คิดถึงอาจารย์ศิลป์” ครั้งที่ 2 พระนครบาร์แอนด์แกลเลอรี่
  • 7 th International Small Engraving Exhibition ,Cremona ,Italy
  • 10 th International biennial of engraving Premio Acqui ,Italy
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
  • 14 th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
  • “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition, Ninth Edition Romania
 • 2555
  • International Print Exhibition "GLOBAL MATRIX III" Purdue University Galleries, USA.
  • นิทรรศการศิลปะ: คิดถึงอาจารย์ศิลป์ 50 ปี (ครั้งที่ 3: ปี2555) Double Dogs Cafe
  • 16 th International print biennial Varna,Bulgaria
  • “woman” นิทรรศการศิลปะโดย 8 ศิลปินรุ่นใหม่@ Eight Thonglor
  • 7 th International Graphic Triennal Bitola,Macedonia
  • นิทรรศการ LOOKING หอศิลปวังหน้า
 • 2556
  • 27 th Asian International Art exhibition หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน
  • นิทรรศการ “รูปภาพในบ้านหลังที่หนึ่ง” หลังแรกบาร์
  • นิทรรศการ BIG – BACK โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ และ สุวิทย์ มาประจวบ หอศิลปแห่งชาติ
  • 16 th Biennale Internationale de la gravure de ssarcelles ,France
  • นิทรรศการ LOOKING TO , ร้าน Brown Sugar : The Jazz Boutique
 • 2557
  • นิทรรศการศิลปะ ไทย – เวียดนาม , ฮานอย ,เวียดนาม
  • Graphic Arts from the World – (Thailand, Malaysia, Singapore) Krakow,Poland
  • Hof Art Now , Hof art space ,W District
  • LOOKING 3D , Hof Art residency, W District
  • HOFest , Hof art space, W District
  • นิทรรศการศิลปะ อ่อนนุช TADU contemporary art gallery
  • “Enjoy this Moment” exhibition ศุนย์ศิลปะ บ้านตึก เชียงใหม่
  • Time : Gallery’s Printing and Drawing Collections นำทอง แกลลอรี่
 • 2558
  • KOLOR ME art exhibition หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
  • Art to Asian exhibition หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน
  • PARP – PIM mini print exhibition Kalwit gallery
  • Looking 4 หอศิลปวังหน้า
 • 2559
  • Looking 360 art exhibition หอศิลป์วังหน้า
  • His Soul ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ สาขาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • 2560
  • นิทรรศการ สติ Duke art gallery เกษรพลาซ่า
  • นิทรรศการ Mao ,River city Bangkok
  • Thai – Vietnam contemporary art, Hanoi
  • ศิลปกรรมเชิดชู ครู ศิลปิน สวัสดิ์ ตันติสุข ,หอศิลป วังหน้า
  • Looking 6 หอศิลป์ธนาคารกรุงไทย
  • Asean Art Exhibition, Dongdaemun Design Plaza (DDP) Seoul,Korea
 • 2561
  • Art Stage Singapore ,Marina Bay ,Singapore
  • 13rd Art International workshop , หอศิลป์เพาะช่าง
  • นิทรรศการ ทลายกำแพงศิลป์ Breakin’the Wall ,หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
  • Looking 7 หอศิลปะร่วมสมัยราชดำเนิน
  • ศรัทธา Faith Beyond Earth พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art
  • นิทรรศการ "แผลบ แผลบ ก็ 10 ปี Gallery Seescape" เชียงใหม่
  • FAIR – WELL “งาน – ดี “ นำทอง แกลลอรี่
 • 2562
  • Thailand Art Design Exhibition การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

เกียรติประวัติ

 • ทุนมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ระดับปริญญาตรี)
 • รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2548)
 • เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่51 (พ.ศ.2548)
 • เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่52 (พ.ศ.2549)
 • เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่53 (พ.ศ.2550)
 • เกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54 (พ.ศ.2551)
 • ทุนมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ระดับปริญญาโท)
 • เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่55 (พ.ศ.2552)
 • Honorable Mentions, 10 th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, Spain (พ.ศ.2552)
 • Invitation ASEAN – Korea Art Forum ,Seoul Korea (พ.ศ.2560)

....................................

Name : Mr. Verapong Sritrakulkitjakarn
Born : August 12, 1982
Address : 862 Taksil Rd., Bukalo Thonburi Bangkok Thailand 10600
E-Mail : ayinomoto36@hotmail.ocm
Website : ayino-verapong.blogspot.com

Education :

 • BFA. Graphic Art (1 st Class honours) Faculty of Painting Sculptrue and Graphic Arts, Silpakorn University.2005
 • MFA. Graphic Art Faculty of Painting Sculptrue and Graphic Arts, Silpakorn University.2008

One man show Exhibition :

 • Painter Prestige National gallery Bangkok / 2016
 • Chronicle SAC Gallery Bangkok / 2017
 • Anthology ,Centara grand at Central world Bangkok /2019

Duo Exhibition :

 • Art Exhibition "Between hardness and mildness" Verapong Sritrakulkitjakarn and Maki Katayama,SI-AM art Space Thailand ,2007
 • SEE –FOOD art exhibition by Verapong Sritrakulkitjakarn and Suwit Maprajaub Creative house BANGKOK inspired by TOYOTA ,2011
 • INSANE exhibition by Krit Chantranet and Verapong (Ayino) Sritrakulkitjakarn NumThong Gallery at Aree / 2012
 • COLONY art exhibition , Gallery seescape ,Chiang Mai ,Thailand / 2013
 • Premium art exhibition People ‘s gallery BACC /2016
 • SELFIE art exhibition ,DUKE gallery ,Gaysorn Plaza, Bangkok/2017

Exhibition :

 • 2002
  • Drawing 2002, Silpakorn University
  • “Open House” Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University
 • 2003
  • “PRINT” Exhibition 2003, Tama Art University, Japan
  • Painting Exhibition “Still-life and Landscape” Silpakorn University
  • International Mail Art Exhibition “Breakfast with Drakula” National Museum of Art Cluj –Napoca Romania
 • 2004
  • “PRINT” from printmaking Classes , Silpakorn University
 • 2005
  • Mail Art Exhibition "Post Psycho card" Genova, Italy
  • 6 th kochi international triennial exhibition of print 2005 Japan
  • 11 th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
  • International THAI – JAPAN Print exhibition 2005, Japan
  • 4 th Triennial in Haviorv’ 2005 Gallant and Erotic Work in Exlibris and Graphic, Czech Republic
  • 22 nd Contemporary Art of Young Artist Exhibition Bangkok Thailand
  • 51 st National Exhibition of Art, Bangkok Thailand
  • 1 st International Mail Art Exhibition in Greece “Psychedelic” -
  • Mail Art Exhibition “Five Element” Berlin, Germany
  • Mail Art Exhibition “Clair – obscure” Atrium de Chaville, France
  • 2 nd International Experimental Engraving Biennial, Romania
  • The “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition, Sixth Edition Romania
 • 2006
  • International Hand Made Post Card EXHIBITION (IHMP) Malaysia
  • ART THESIS exhibition, Silpakorn University, Bangkok Thailand
  • Biennale internationale de gravicel gravure de lune[s], Lille – France
  • 5 th Egypt International print Triennale, Cairo Egypt
  • “Inspired by The King” Art exhibition, playground Bangkok, Thailand
  • 5 th International Mail – Art – Biennial >>AIR – LUFT – AIR<< Germany
  • Mail Art Exhibition “The Dream City”, Greece
  • “Breast Cancer Awareness : Celebration of Courage” Mail art exhibition, USA
  • International mail Art “I’ve Lost Lilly’s Pictures” Carbunari Florean Museum, Romania
  • International Small Engraving Salon Carbunari The Eighth Edition, Romania
  • International Mail Art Exhibition “Am Fluss/By the River” Bremen, Germany
  • International Mail Art Exhibition “TAROT PROJECT” Museo Dei Taroeehi, Italy
  • Mail Art Exhibition “YELLOW VIRUS in – FECTA – 2” the NEW death of XXI century Barcelona, Spain
  • Mail Art Exhibition “Prometheus – Fire – Man” Museum of Modern Art the Village Gonni, Greece
  • Mail Art Project CREATIVA 7, 2006 “Wealth and Poverty” Italy
  • International Mail Art “Shadow and Evil in Fairytales” VISAC Gallery, Cananda
  • 52 th National Exhibition of Art, Bangkok Thailand
  • ART POSTAL mail art project “In the course of the water” Argentan, France
  • International Mail Art <> ITALY
  • International Mail Art “Experimental love project” Lille, France
  • International Mail Art “Peace – No More War” (WEB Exhibition)
  • 5 th International Triennial of Graphic Art Bitola, Republic Macedonia
  • Mail art exhibition “Mail Box project 2006” (WEB Exhibition)
  • Mail art exhibition “Contemporary Art [BUT]” ITAMI city gallery, Japan
  • 21 st Asian International Art Exhibition, Singapore
 • 2007
  • International Print Exhibition "GLOBAL MATRIX II" Purdue University Galleries,USA.
  • 2 Extension "Blessed Soul Vergine Maria and Assumed in Sky" International Mail Art, Chiesa Collegiale, Italy
  • International Print Exhibition Thai-Japan Tokyo Hanga, Queen Gallery, Bangkok ,Thailand
  • International Mail Art "A River in the Town", Belgium
  • 5th KIWA exhibition,Kyoto, Japan
  • 8th International biennial of engraving Premio Acqui, Italy
  • International EX-Libris "ACQUE TERMALI" Italy
  • 12 th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
  • 4th International printmaking biennial of Douro, Portugal
  • 9th International Small Engraving Salon Carbunari Romania
  • Global warming International mail art project, Turkey
  • “CROSS BORDERS”Thai-Japanese Graphic Arts Exhibition, Silpakorn University,Thailand
  • 53 rd National Exhibition of Art ,Bangkok Thailand
 • 2008
  • 7 h kochi international triennial exhibition of print Japan
  • Asia Pacific International Exhibition of Prints and Symposium,Taiwan
  • 54 th National Exhibition of Art ,Bangkok Thailand
  • Collaborative print exhibition 2008 in Asia,Japan
 • 2009
  • Mail art exhibition “Darwin (R)evolution” Science Museum, University of Coimbra, Portugal
  • Malaysia Mail Art Festival, Malaysia
  • Mail art exhibition “BACON”, USA.
  • 2 nd International print and drawing exhibition, Thailand
  • Mail Art exhibition “Self-Portraits”, Poland
  • 55 th National Exhibition of Art, Bangkok Thailand
  • International print triennial Krakow, Poland
  • International Ex-Libris Arti Grafiche Colombo, Italy
  • 6 th International Graphic Triennal Bitola, Macedonia
  • International Mail Art “Liberty” History museum of Aiud, Romania
  • 10 th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, Spain
  • Thai-Vietnam contemporary art exhibition, Bangkok Thailand
  • 15 th International print biennial Varna, Bulgaria
  • 5 th International competition Ex Libris Biblioteca di Bodio Lomnago, Italy
 • 2010
  • Printmaking Thesis exhibition, Krungthai Artgallery ,Thailand
  • 5th International printmaking biennial of Douro , Portugal
  • 2 nd Penang International Print Exhibition, Malaysia
  • 11 th International Engraving Biennial Caixanova , Ourense , Spain
  •  Black and Blue art exhibition ,H.A.T. gallery ,Bangkok Thailand
  • “Silpa Bhirasri memories” Phanakorn bar,Bangkok
  • 56 th National Exhibition of Art, Bangkok Thailand
 • 2011
  • Thai – Laos Art exhibition ,M gallery, Vientiane, Laos
  • “Silpa Bhirasri memories II” Phanakorn bar,Bangkok
  • 7 th International Small Engraving Exhibition ,Cremona ,Italy
  • 10 th International biennial of engraving Premio Acqui ,Italy
  • 57 th National Exhibition of Art, Bangkok Thailand
  • 4 th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
  • The “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition, Ninth Edition Romania
 • 2012
  • International Print Exhibition "GLOBAL MATRIX III" Purdue University Galleries, USA.
  • 16 th International print biennial Varna, Bulgaria
  • “Silpa Bhirasri memories III” Double Dogs Café
  • “woman” art exhibition @ Eight Thonglor
  • 7 h International Graphic Triennal Bitola,Macedonia
  • Looking art exhibition, Wah na gallery, Bangkok
 • 2013
  • 27 th Asian International Art exhibition , Contemporary art gallery Bangkok
  • One picture in house art exhibition , Hlung Raak Bar ,Bangkok
  • BIG –BACK art exhibition ,National gallery Bangkok
  • 16 th Biennale Internationale de la gravure de ssarcelles ,France
  • Looking To art exhibition , Brown Sugar : The Jazz Boutique ,Bangkok
 • 2014
  • Thai – Vietnam contemporary art exhibition ,Hanoi ,Vietnam
  • Graphic Arts from the World – (Thailand, Malaysia, Singapore) Krakow, Poland
  • Hof Art Now , Hof art space ,W District
  • LOOKING 3D , Hof Art residency, W District
  • HOFest , Hof art space, W District
  • ON – NUCH art exhibition TADU contemporary art gallery
  • “Enjoy this Moment” exhibition BAAN TUK gallery Chaing Mai
  • Time : Gallery’s Printing and Drawing Collections Numthong gallery
 • 2015
  • KOLOR ME art exhibition BACC Bangkok
  • Art to Asian exhibition Rajadumnern contemporary art gallery
  •  PARP – PIM mini print exhibition Kalwit gallery
  • Looking 4 Wang-Na art gallery
 • 2016
  • Looking 360 Wang-Na art gallery
  • His Soul ,Bangkok Sculpture Center ,BACC
 • 2017
  • SA-TI ,Duke art gallery ,Greyson Plaza
  • Mao art exhibition ,Rivercity Bangkok
  • Thai – Vietnam contemporary art,Hanoi
  • Art exhibition in Honor of Master Sawasdi Tantisuk, Wang – na gallery
  • Looking 6 , Krung – Thai gallery,Thailand
  • Asean Art Exhibition, Dongdaemun Design Plaza (DDP) Seoul,Korea
 • 2018
  • Art Stage Singapore ,Marina Bay ,Singapore
  • 13rd Art International workshop , Poh-chang Academy of Art,Thailand
  • Breakin’the Wall art exhibition ,Ratchadumnoen contemporary art center
  • Looking 7 Ratchadumnoen contemporary art center
  • Faith Beyond Earth MOCA Museum of Contemporary Art Bangkok
  • "Plab Plab 10 year anniversary Gallery Seescape" Chiang Mai
  • FAIR – WALL Numthong Gallery Bangkok
 • 2019
  • 1 st Thailand Art Design Exhibition , Bangkok

Awards :

 • Special Prize, 22 nd Contemporary Art of Young Artist Exhibition, Bangkok Thailand 2005
 • 1 st Prize Gold Medal, Graphic Art 51 st National Exhibition of Art Bangkok Thailand 2005
 • 3 rd Prize Bronze Medal, Graphic Art 52 nd National Exhibition of Art Bangkok Thailand 2006
 • 3 rd Prize Bronze Medal, Graphic Art 53 rd National Exhibition of Art Bangkok Thailand 2007
 • 2 nd Prize Silver Medal, Graphic Art 54 th National Exhibition of Art, Bangkok Thailand 2008
 • 3 rd Prize Bronze Medal, Graphic Art 55 th National Exhibition of Art Bangkok Thailand 2009
 • Honorable Mentions, 10 th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, Spain 2009
 •  Invited Asean Art Exhibition, Dongdaemun Design Plaza (DDP) Seoul,Korea

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ

Exhibition date: 
23 Sep 2019 (All day) to 3 Nov 2019 (All day)