^ Back to Top

นิทรรศการ "Fallen Cycle"

นิทรรศการ "Fallen Cycle"

นิทรรศการ "Fallen Cycle" ผลงานโดย ฐิติรัตน์ สกุลตันติเมธา (Titirat Skultantimayta) และ ศรภัทร ภัทราคร (Sornrapat Patharakorn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ เทนทาเคิล : Tentacles

Fallen Cycle, 2019

โดย ฐิติรัตน์ สกุลตันติเมธา และ ศรภัทร ภัทราคร
เปิดนิทรรศการ :: 15 กันยายน 2562
ระยะเวลาแสดงนิทรรศการ :: 15 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562
ที่ เทนทาเคิล

เวลาเป็นมิติหนึ่งของปริภูมิ-เวลาที่เรายังไม่พบวิธีในการเคลื่อนไปมายังจุดต่างๆของมิติได้อย่างอิสระ เมื่อศิลปินเปรียบเทียบสภาวะมากกว่าหนึ่งช่วงจากเส้นของเวลาในมโนทัศน์ ความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาที่เราแยกออกมาจากเส้นที่ต่อเนื่องทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแจ่มชัด และรูปแบบลำดับที่เกิดขึ้นซ้ำซ้ำทำให้เราคิดว่าเราสามารถคาดการณ์มันได้ และปรากฏกับเราว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นวงจรที่แน่นอน

Fallen Cycle เป็นงานศิลปะเชิงพื้นที่ประกอบด้วยชิ้นงานหลักๆสองกลุ่มที่ติดตั้งในพื้นที่เดียวกันได้แก่ Fallen Cycle (Plates) และ Fallen Cycle (Page)

Fallen Cycle (Plates) ประกอบด้วยประติมากรรมดินเผารูปร่างเหมือนใบไม้แห้งที่กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่นิทรรศการ ใบไม้เหล่านี้ถูกติดตั้งนอกถิ่นของการร่วงโรยจากต้นไม้ตามธรรมชาติ อาจกล่าวได้ว่ามันทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างพื้นที่ภายนอกและพื้นที่ใต้จัดแสดงหลังคาแห่งนี้ ซึ่งถึงแม้ว่าใบไม้ที่ร่วงในป่า ใบไม้ที่ร่วงในพื้นที่เมือง และใบไม้ในพื้นที่นิทรรศการจะมีหน้าตาที่คล้ายเคียงกัน บริบทที่แตกต่างของพวกมันกลับทำให้สถานะของมันมีความแตกต่างกันอย่างมาก ใบไม้ในธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน ใบไม้ในเมืองรอการถูกเก็บกวาด ส่วนใบไม้ในพื้นที่จัดแสดงกลายสถานะเป็นสิ่งอื่น

Fallen Cycle (Page) เป็นชิ้นงานประกอบด้วยบทแปลของกวีหนึ่งหน้าบนผนัง โดยที่ตัวอักษรของบทกวีนี้ถูกฉลุออกจากผืนของวัสดุ ร่องรอยการมีอยู่ของตัวอักษรสามารถอ่านได้เป็นคำแปลภาษาอังกฤษจากบทกวีสุดท้ายที่ประพันธ์โดยพระนิกายเซ็นนามว่า Gozanในปี 1789 ไม่ไกลออกไป ตัวอักษรที่ฉลุออกได้รับการจัดเรียงเป็นข้อความใหม่ โดยเนื้อวัสดุทางกายภาพแล้ว รูบนแผ่นดั้งเดิมและตัวอักษรที่ถูกฉลุออกเป็นคู่ตรงข้ามของกันและกันระหว่างช่องว่างและส่วนเติมเต็มที่มีรูปปรากฏเป็นสัญลักษณ์เดียวกัน การจัดเรียงจากองค์ประกอบเดิมเป็นการกระทำที่ไม่ได้เติมแต่งอะไรเพิ่มแต่ทำให้แก่นสารของชุดอักษรแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง และหากตรวจสอบมันอย่างใกล้ชิด ผู้ชมอาจได้พบกับความแตกต่างบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในพื้นที่นิทรรศการนี้

-----------------------------------------------------------------------------

Fallen Cycle, 2019

by: Titirat Skultantimayta ( Tian ) and Sornrapat Patharakorn ( Sorn )
Opening :: 15 September 2019
Exhibition Period :: 15 September 2019 - 06 October 2019
at Tentacles

Mixed-Media Installation
Size Variable to Space

We humans are 3 dimensional beings living in space-time. The nature of change is apparent to us when we place excerpts of time side by side on our mental projection pane.

When the series of change repeat themselves, they can be interpreted predictable as going forth and back or shifting between states in cyclical manner.

Fallen Cycle” is a spatial art project consist of 2 pieces of work, Fallen Cycle (Plates) and Fallen Cycle (Page). The two works are installed in the same space as they are meant to be in the same conversation.

Fallen Cycle (Plates) consists of ceramic pieces resembling dry leaves scattering on the gallery floor. These leaves out of natural context point to the natural cycle as observed by human.

The leaves sculpture of Fallen Cycle (Plates) on the gallery floor act partly as an emulsifier harmonising the space in the attic art space to the outside. Although they appear similar, the leaves in nature are part of natural cycle, the leaves on the street need to be swept, and the leaves in the gallery setting become something else. Not only the context of leaves makes them different things, but also encourage different interactions with them.

Fallen Cycle (Page) is a page of poetry on the wall, with the alphabets carved out of the page. It is a translation from the last poem written by a zen monk named Gozan in 1789. The page material, perforated with the absence of the poem, would be juxtaposed by another text composed from the letters that used to be homogeneous with the very same page. The alphabets and the voids left on the page are the complementary opposites of identical outlines. The shift of arrangement creates a different meaning, they are of the similar elements with distinct compositions. And upon a close inspection, one might find further dissimilarities present in absence.

---------

Exhibition at " Tentacles "
Open Wednesday To Sunday 11.00 - 18.00
**** Close at Monday & Tuesday ****
2198/10-11 Soi Taweewattana (Narathiwas 22),Yannawa, Bangkok 10110 Bangkok, Thailand 10120

Exhibition date: 
15 Sep 2019 - 11:00 to 6 Oct 2019 - 18:00