^ Back to Top

นิทรรศการ "THE ESSENCE OF CHANGE"

นิทรรศการ "THE ESSENCE OF CHANGE"

นิทรรศการ "THE ESSENCE OF CHANGE" ผลงานโดย ชนินาถ ชวนะศิลป์ (Chaninart Chavanasilp) จัดแสดงระหว่างันที่ 4 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

THE ESSENCE OF CHANGE

วันที่ : 04 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P 3

โดย ชนินาถ ชวนะศิลป์
พิธีเปิด 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.

การสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าทางความรู้สึก คิอสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เราต่างล้วนมีสิ่งที่อยากเก็บรักษาเอาไว้ให้คงอยู่กับเราไปนาน ๆ แต่เมื่อพิจารณาจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งของ มนุษย์ หรือแม้แต่ธรรมชาติเอง ไม่มีอะไรยั่งยืนและอยู่กับเราไปได้ตลอดกาล เราควรยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าความรู้สึกดี ๆ ที่จะกลายเป็นความทรงจำ แม้ว่าในท้ายที่สุดระยะเวลาก็อาจทำให้ความทรงจำเหล่านั้นจางหายไป....สำหรับนิทรรศการนี้ ข้าพเจ้ามุ่งเน้นไปที่การเก็บรักษาสภาวะอันก้ำกึ่งระหว่างการมีอยู่และการเลือนหายไป สภาวะดังกล่าวสะท้อนความเลือนราง ที่มีอยู่จริง โดยจำลองความรู้สึกผ่านการอุปมาทดแทนด้วยธรรมชาติที่มีความบอบบาง

Exhibition date: 
4 Jul 2019 - 10:00 to 28 Jul 2019 - 21:00