^ Back to Top

นิทรรศการ "Fragments"

นิทรรศการ "Fragments"

นิทรรศการ "Fragments" ผลงานโดย ราบิ้น ฮาสเซิน (Rabin Huissen) จัดแสดงเพียงวันเดียว ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ เรเบล อาร์ต สเปช ริซิเดนซ์ซี่ : Rebel Art Space Residency

นิทรรศการแสนสั้นเพียง 1 วันกับบันทึกความทรงจำ 1 เดือนของราบิ้น ฮาสเซิน ศิลปิน คอนเซ็ปชวล อาร์ต จากเนเธอร์แลนด์

"Fragments" (แฟลกเมนท์) นิทรรศการศิลปะที่สื่อความหมายถึงชิ้นส่วนของเวลาในช่วงขณะต่างๆ ที่เป็นเหมือนกับการบันทึกความทรงจำตลอด 1 เดือนที่ราบิ้นใช้ชีวิตในฐานะศิลปินใน พำนัก (Artist-in-Residence) ณ เรเบล อาร์ต สเปช ริซิเดนซ์ซี่ ในขณะที่จิตรกรใช้ฝีแปรงและพู่กัน ในการถ่ายทอดภาพวาด นักดนตรีใช้เครื่องดนตรีในการสร้างเสียงเพลง แต่ราบิ้นใช้ร่างกายของเขาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวของเวลาคล้ายเป็นอีกหนึ่งวิธีในการ บันทึกเรื่องราวในแต่ละวัน ดังนั้นข้างหลังภาพเขาจึงบันทึกวัน เวลา สถานที่
ที่เขาใช้เป็นที่สร้างสรรค์ งาน

สิ่งที่น่าสนใจในผลงานกว่า 60 ชิ้น ที่นำมาจัดแสดงคือการที่ศิลปินนำเทคนิคการสร้างภาพ ถ่ายแบบเดียวกันกับการถ่ายภาพในยุคแรก ที่ให้สารเคมีทำปฏิกิริยากับแสงอาทิตย์ ซึ่งเขาศึกษา มานานกว่า 4 ปี แสดงออกเป็นผลงานที่แตกต่างกันไปทั้งขนาดและรูปทรง บ้างเล็กจิ๋วด้วยขนาด เพียงนามบัตร บ้างมีขนาดใหญ่กว่า 2 เมตร ทุกเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ราบิ้น จะผสมสารเคมี สำหรับงานในวันนั้น และเริ่มงานเมื่อแสงแรกมาเยือน จากนั้นจึงใช้ความรู้สึกและอารมณ์ข้างใน เป็นสัญญาณบอกว่าจะเลือกถ่ายทอดผลงานในรูปแบบไหน บางครั้งอาจเป็นเพียงนิ้วชี้ทั้งสองข้าง เท้า หรือแม้ต่างร่างกายทั้งตัว ในขณะเดียวกันธรรมชาติเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสร็จสิ้น ทั้งแสงแดด สายลม เม็ดฝน แม้แต่หินและทราย นอกจากนี้ราบิ้นยังนำส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย อย่างสีประจำวันมาผสานกับผลงานของเขา โดยแบ่งตามวันที่เขาสร้างสรรค์ ดังนั้นในแต่ละภาพจึง ไม่ได้มีเพียงแค่ความหมายของวันที่ซ่อนอยู่ แต่ยังส่งผลถึงความงามและอารมณ์ของภาพเช่นกัน

นิทรรศการ "Fragments" จัดขึ้นเพียงวันเดียว ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ เรเบล อาร์ต สเปช ริซิเดนซ์ซี่ สุขุมวิท ซอย 67 ตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป-เข้าชมฟรี-ติดต่อ E-mail: rebelartspace@gmail.com

Rabin Huissen - 'Fragments'
Rebel Art Space Residency present "Fragments" by Rabin Huissen (Netherland conceptual Artist) on 28th June 2019 at 5 pm.

-free-

31 Sukhumvit 67 BTS: Phra Kanong exit 1
E-mail: rebelartspace@gmail.com Tel:081 666 8383

A Representation of Time Under the Fragments of Memories Facing the Sun‎
01.06 - 29.06.2019, Thailand

Huissen's work comes from a conceptual basis, very precise in defining its own parameters and also in terms of material and composition - where each part of the work is designed and made by himself - which makes it very unique. Yet, they are also very physical and organic, they map inner feelings and reveal physical reactions through an echo of abstractions. His work is based on the idea that facts per se are not interesting, they only gain meaning when mediated by humans and with the interference of external conditions, which bring it from potency into being.

Rabin Huissen (Rotterdam, NL) is a conceptual artist based in Rotterdam.His work has been presented in galleries and museums around the world, such as: The Netherlands, France, Thailand, Myanmar, Japan, amongst others. rabinhuissen.blogspot.com

Rabin Huissen - 'Fragments'

These time-based prints are evidences of an intimate body experience, which reflect on a personal encounter based on traveling out of daily life, undressed from social roles or masks. At the same time this event was occurring, on that precise point in time, something else was happening to someone else and the work moderates and connects this simultaneity. By preserving the energy of the moment in that object, the artist's history links to other's peoples history. In this sense, his body is used as a tool for a correspondence on a meta level, which embodies the wish for completeness and the aspiration for wholeness. He inscribes it on paper, previously prepared with photo emulsion which reacts to light. Time is the invisible agent that allows for the reaction to take place and finally the instant is registered. Natural conditions such as the sun, the wind, the temperature, sand, dust and water interfere with the process. These conserved moments are then collected and archived in boxes, as a closure of the process. However, this closure is temporary, as they are later on brought to the white box context, claiming the museum's function of preserving but also displaying history. The boxes are exhibited in cabinets and on tables, as tridimensional timelines, varying in its dimensions, although the material is always the same, presented as a physical landscape of a memory database: a representation of time under the fragments of memories facing the sun.

Even within Huissen's two-dimensional works we have the erception of a sculptural object rather than an image, in the sense that they evoke something through its absence.

Rabin Huissen (Rotterdam, NL) is a conceptual artist based in Rotterdam, The Netherlands.‎ His work has been presented in galleries and museums around the world, such as: The Netherlands, France, Thailand, Myanmar, Japan, amongst others.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกุลยา กาศสกุล

Artist: 
Exhibition date: 
28 Jun 2019 - 17:00 to 22:00