^ Back to Top

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "เข้าเส้น"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "เข้าเส้น"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "เข้าเส้น" ผลงานโดยสาขาวิชามีเดียอาตส์ และ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

เปรียบการเรียน ดั่งเส้นทางนักวิ่ง
อาจมีหลากหลายอุปสรรคในเส้นทางลู่วิ่งแห่งนี้
แต่ในที่สุด พวกเราเหล่านักวิ่ง ก็วิ่งจน “เข้าเส้น (ชัย)” !

มาร่วมยินดีกับก้าวแห่งความสำเร็จ
พุ่งเข้าเส้นชัยไปพร้อมๆกัน กับเหล่านักวิ่งมีเดียอาตส์
วิ่ง "เข้าเส้น" อย่างมีชัย วิ่งก้าวไปให้สำเร็จ!

นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์
สาขาวิชามีเดียอาตส์ และ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์
และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่ผนังโค้ง ชั้น 5
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 (ภาพยนต์และอนิเมชัน)
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Usa Mansiri

Exhibition date: 
21 Jun 2019 - 10:00 to 23 Jun 2019 - 21:00