^ Back to Top

นิทรรศการ "ด้วยรัก : Love You Head To Toe"

นิทรรศการ "ด้วยรัก : Love You Head To Toe"

นิทรรศการ "ด้วยรัก : Love You Head To Toe" ผลงานโดย สุวรรณี สารคณา (Suwannee Sarakana) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ Number 1 Gallery : นัมเบอร์ วัน แกลเลอรี่

Exhibition : Love You Head To Toe
Artist : Suwannee Sarakana
Opening reception : Saturday 1st June 2019
Exhibition period : Saturday 1st - 22nd June 2019
Exhibition venues : Number 1 Gallery 19 Silom 21 Bangrak

“Love You Head To Toe” by Suwannee Sarakana express the stories of families that lives together and each person has their very own role. Showing some love and caring for each other is a one good way to create happiness within the family. Children are just not meant to be loved by parents but also meant to be raised and taught which is the most important duty of parents. The vulnerable and innocent minds of the children will always be happy with the love that their parents give to them not matter rich or poor the parent is, the children will love them unconditionally.

The artist express her work by using oil color and her own family as an inspiration. Thai symbol that were used in some of her works stands for the bond between mother and child. For instance, the work “Imagination girl III” and “Bird”, the artist use them to define freedom and endless imagination which leads to the imagination of the children at this age. Also, at this age the children will still need a lot of love from their parents; as they are still innocent, without a doubt the parents are the best thing ever in their eyes. Whatever happens, they will always love each other unconditionally.

Suwannee Sarakana the artist from Ubonratchathani province graduated Master Degree of Fine and Applied Arts from Silpakorn University. She has been awarded in many contests and was the part of plenty of exhibitions. Recently, she had her own solo exhibition in the project ART ROTATION : Blissful Dreem at 137 Pillars suites & Residences Bangkok 2019 , Arms of Mother at Art Bridge ChiangRai Thailand, 2018, The group exhibition ‘DIVAS’ Women’s Day at River City Bangkok , 2018 and UOB Art Space and Art Stage at Expo & Convention center, Singapore 2018

----------------------------------

นิทรรศการ : ด้วยรัก
ศิลปิน : สุวรรณี สารคณา
พิธีเปิด : วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.
กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร
ระยะเวลา : วันเสาร์ที่ 1 - 22 มิถุนายน 2562
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ 19 ซอยสีลม 21 สีลม บางรัก

“Love You Head To Toe ด้วยรัก” โดยศิลปิน สุวรรณี สารคณา ถือเป็นการร่วมมือกันกับนัมเบอร์วันเเกลลอรี่ ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นครอบครัว การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบ หรือแม้แต่การแสดงความรัก ความเอาใจใส่กันและกันเพื่อสร้างความสุขร่วมกัน พ่อแม่ไม่เพียงแต่กล่าวคำว่ารักและชื่นชมกับความน่ารักน่าเอ็นดูของพวกเขา หากต้องเลี้ยงดู ให้ความรู้การศึกษาและทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีที่สุด ชีวิตที่บอบบาง อ่อนไหวและเต็มไปด้วยจิตนาการในวัยเด็ก ย่อมซึมซับความรักและพฤติกรรมแบบอย่างจากพ่อแม่ ไม่ว่าพ่อแม่จะมีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใด หน้าตาเป็นอย่างไร ยากจนหรือร่ำรวย ลูกๆ ก็รักพ่อแม่อย่างสุดใจ

ศิลปินถ่ายทอดผลงานผ่านจิตรกรรมสีน้ำมัน ได้หยิบยกและรับแรงบันดาลใจจากคนในครอบครัว ลวดลายไทยที่แทรกอยู่ในบางชิ้นงาน สื่อถึงการเชื่อมโยง การเปลี่ยนผ่านระหว่างยุคของแม่กับลูก เช่น ในชิ้นงาน "Imagination Girl III" หรือภาพ "นก" ที่ศิลปินได้ให้ความหมาย สื่อถึง อิสระ จินตนาการที่กว้างไกล ซึ่งสิ่งรอบตัวเหล่านี้ล้วนที่เป็นบันไดสู่จินตนาการของเด็กในวัยนี้ และยังเป็นวัยที่ต้องการความรักจากพ่อแม่อย่างมาก ด้วยความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสาและยังไม่รู้จักความอคติ จะมองเห็นพ่อแม่คือที่สุดในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ลูกก็ยังคงรักพ่อแม่ ต่างฝ่ายต่างรักกัน "โดยไม่มีเงื่อนไข"

สุวรรณี สารคณา ศิลปินจากอุบลราชธานี จบศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้รับรางวัลในเวทีต่างต่างๆมากมาย ยังได้แสดงนิทรรศการทั้งดี่ยวและกลุ่มมากมาย และในล่าสุดได้แสดงนิทรรศการเดี่ยว ในโปรเจ็กต์ ART ROTATION : Blissful Dreem at 137 Pillars suites & Residences Bangkok 2019 , Arms of Mother at ArtBridge ChiangRai Thailand, 2018, และนิทรรศการกลุ่ม ‘DIVAS’ Women’s Day at River City Bangkok , 2018 และUOB Art Space and Art Stage at Expo & Convention Center, Singapore 2018

Exhibition date: 
1 Jun 2019 - 07:12 to 22 Jun 2019 - 07:12