^ Back to Top

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "T-SeeD"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "T-SeeD"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "T-SeeD" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดแสดงระหว่างวัยที่ 10 - 26 พฤษภาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:30 น. ณ สุขสยาม ชั้น UG ศูนย์การค้าไอคอนสยาม : ICONSIAM

ART THESIS EXHIBITION 2019
__________________________

"T-SeeD"
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 26 พฤษภาคม 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:30 น. ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (ICONSIAM) สุขสยาม ชั้น UG

Exhibition date: 
10 May 2019 - 10:00 to 26 May 2019 - 22:00