^ Back to Top

นิทรรศการ "GAM Exhibition: ภาพพิมพ์บูรพา ครั้งที่ 20"

นิทรรศการ "GAM Exhibition: ภาพพิมพ์บูรพา ครั้งที่ 20"

นิทรรศการ "GAM Exhibition: ภาพพิมพ์บูรพา ครั้งที่ 20" ผลงานโดยสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2562 ณ โถงชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

GAM Exhibition: ภาพพิมพ์บูรพา ครั้งที่ 20
วันที่ : 30 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2562
สถานที่: โถงชั้น L
โดย สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญชมนิทรรศการ GAM Exhibition: ภาพพิมพ์บูรพา ครั้งที่ 20 โดยปีนี้มาในธีมงาน "Γγ" หรือ GAMMA ซึ่งเป็นชื่อของรังสีที่มีความสำคัญทางเทคโนโลยีชนิดหนึ่งในภาษากรีก เพื่อแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานรูปแบบของภาพพิมพ์สมัยเก่าเข้ากับภาพพิมพ์ที่ใช้เทคนิคสมัยใหม่ นอกจากนี้ คำว่า GAMMA ยังเป็นคำย่อของชื่อสาขาวิชา Graphic art and media murging art อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวริษฐา ธรรมาวิวัฒน์
โทร 0847433444

Exhibition date: 
30 Apr 2019 - 10:00 to 12 May 2019 - 21:00