^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย "Journey of the Ethnic"

นิทรรศการภาพถ่าย "Journey of the Ethnic"

นิทรรศการภาพถ่าย "Journey of the Ethnic" โดยสารคดีเดินทางไปกับชาติพันธุ์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 7 เมษายน 2562 ณ ผนังโค้งชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Journey of the Ethnic Photo Exhibition
วันที่ : 02 เมษายน - 07 เมษายน 2562
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 5
โดย สารคดีเดินทางไปกับชาติพันธุ์

การเดินทางที่เก็บเกี่ยวภาพถ่ายจากสารคดีเดินทางไปกับชาติพันธุ์ ชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ และเรื่องราวที่แอบซ่อนอยู่ รอคุณมาสัมผัสกับพวกเขาเพื่อเปิดโลกที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ที่พร้อมจะเติบโตอยู่ในมือของคุณ มาร่วมเดินทางไปกับเรา "Journey of The Ethnic Photo Exhibition"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
คุณสานุ วรรณาภรณ์
email:sanupnn@gmail.com

Exhibition date: 
2 Apr 2019 - 10:00 to 7 Apr 2019 - 21:10