^ Back to Top

นิทรรศการ ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ – ปฐมบท “คนรักนา มา/หา/นคร : Khon Rak Na Ma/Ha/Nakorn”

นิทรรศการ ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ – ปฐมบท “คนรักนา มา/หา/นคร : Khon Rak Na Ma/Ha/Nakorn”

นิทรรศการ ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ – ปฐมบท “คนรักนา มา/หา/นคร : Khon Rak Na Ma/Ha/Nakorn” โดย ดร.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร ร่วมกับ มูลนิธิตาวิเศษและผองเพื่อน จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ – ปฐมบท “คนรักนา มา/หา/นคร”

เมื่อคนรักนา มา/หา/นคร
คนรักนามาเยี่ยมเยียน มาแบ่งปัน มาเล่าเรื่องราว มาสื่อความสุข
ความสุขของวิถีชีวิตตามครรลองวัฒนธรรมข้าวพื้นถิ่นและศิลปะพื้นบ้าน
ความสุขของวิถีชีวิตที่กลมกลืนระหว่างผู้คนและสิ่งแวดล้อม
เป็นปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติที่ผ่อนคลาย เรียบง่าย เบาสบาย
มาเสพความสุขง่ายๆ กลางมหานคร โดย ดร.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
ร่วมกับมูลนิธิตาวิเศษและผองเพื่อน
ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม แม่ลูกจันทร์ และเดี่ยวแม่กลอง จะมาร่วมสนุกกับพวกเรา
เชิญรับ ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ – ปฐมบท “คนรักนา มา/หา-นคร”
วันที่ 26 มีนาคม – 7 เมษายน ศกนี้
ณ ลานชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ

หลังจากเว้นวรรคจากวงการแสดงงาน หันไปเน้นงานสาธารณศิลป์มาเป็นเวลาร่วม 2 ทศวรรษ วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร ศิลปินแนวหน้าของไทยสายจิตรกรรม เจ้าของรางวัลมากมายทั้งจากภายในและ ภายนอกประเทศ หวนคืนวงการอีกครั้ง พร้อมปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยงานทัศนศิลป์ภายใต้ชื่อ ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ – ปฐมบท “คนรักนา มา/หา/นคร”

“คนรักนา มา/หา/นคร” คือ เรื่องราวของคนรักนาที่นำพากลิ่นอายของวิถีชีวิตเรียบง่าย บริสุทธิ์ เบา สบาย ตามแนววิถีวัฒนธรรมข้าวของชุมชนไทยท้องถิ่นมาให้คนกรุงได้สัมผัส ผสมผสานกับกิจกรรม นานาประเภท ที่จะพาให้ผู้เข้าชมได้เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกลมกลืน นำไปสู่ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ให้และผู้รับ เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่วิจิตรให้คำจำกัดความว่า “นิเวศน์สุนทรีย์” แนววิถีการ ดำเนินชีวิตที่เปี่ยมสุข ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายแต่มีความงดงามตามครรลองวัฒนธรรม

กลุ่มโรงนานิเวศน์สุนทรีย์ผู้ร่วมจัดการแสดงในครั้งนี้ ก่อตัวขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มเพื่อน ของวิจิตร ที่เห็นความมหัศจรรย์ของวิธีการนำองค์ความรู้ /ความเข้าใจวิถีศิลปะมาสังเคราะห์ให้เกิด เป็นความงดงามที่จับต้องได้ ผ่านกระบวนการการดำเนินชีวิต ความเป็นชุมชนวัฒนธรรมข้าว คือ การทำนา นำไปสู่บริบทการทำนาวงกลม บทพิสูจน์ที่ก่อให้เกิดเป็น “การทำนาด้วยใจ” ส่งผลกระทบ จนเกิดความเปลี่ยนแปลง ที่สรุปลงเป็นคำจำกัดความว่า “นิเวศน์สุนทรีย์”

เชิญมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเสพงานศิลปะ ที่จะนำพาผู้ชมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน แสดง บนพื้นฐานของตนเอง ค้นพบความสุนทรีย์จากสิ่งรอบตัวอย่างไร้ขีดจำกัด เติมจิตวิญญาณและ พลังแห่งชีวิตผ่านงานศิลปะที่เคลื่อนไหวไม่สิ้นสุด เพื่อค้นพบว่า งานศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจับต้อง รับรู้ได้ด้วยสัมผัสทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นได้ด้วย ตัวเอง

ร่วมวง “สุนทรียสนทนา” หลายประเด็น หลากมุมมอง กับแขกรับเชิญที่เป็นตัวแทนของความงดงาม บนพื้นฐานของนิเวศน์ที่กลมกลืนกับธรรมชาติสาขาต่างๆ อาทิ สาธารณะศิลป์ การกินเป็นอยู่เป็นแบบ ไทยธรรมดา การมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมสร้างเมือง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรปลอดภัยและ

Artful Living กับบรรดา Visionary ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ที่มากประสบการณ์ชีวิตพร้อมแบ่ง ปัน รังสรรค์ร่วมกัน

ความงดงามของชีวิต คือ ความงดงามของทุกสรรพสิ่งที่ร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย นำไปสู่ความลงตัวที่พอเหมาะและพอดีจนเห็นร่วมกันได้ว่าเป็น “ความงาม” ที่จะหล่อเลี้ยงใจคน ให้มีพลัง และสร้างสุขร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์

นิเวศน์สุนทรีย์เป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อสัมผัส ก็จะเข้าใจด้วยตนเองได้ว่า สิ่งเหล่านี้มีอยู่เกิดขึ้นได้และ ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมแต่อย่างไร...ถ้าเราจะร่วมกันสร้าง “ความงาม” ให้บ้านเมืองด้วยกัน

“คนรักนา มา/หา/นคร” จะมาสร้างปรากฏการณ์ให้ทุกคนได้สัมผัสที่กลางพระนคร ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ณ ลานชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

........................................

Khon Rak Na Ma/Ha/Nakorn” (Lovers of Rice Farming Come Calling)
Aesthetic Eco Phenomenal, a Prelude.

Wijit Apitchartkriangkrai, celebrated Thai artist well-known for his work in etching and sculptures, is giving an installation art exhibition at the BACC, 26 March – 7 April, 2019. After two-decades of total dedication to Public Arts and recently completed his PhD in Visual Art at Silpakorn University, Wijit has discovered through his research, an interesting aspect and perhaps a solution in life through art. Hence, the subject of this up-coming exhibition, “Khon Rak Na Ma/Ha/Nakorn” (Lovers of Rice Farming Come Calling) – Aesthetic Eco Phenomenal, a Prelude.

An installation art that comes knocking at city folks’ doorstep about finding happiness. Lovers of Rice Farming Come Calling is a story of sharing the charm of simple living, of innocence, of calm relaxing lifestyle along the norm of ethnic Thai rice culture. An exhibition with dynamic element of participation, relativity and relationship, a phenomenon that Wijit named Ecological Aesthetic in Thai Rice Culture.

Wijit capitalized his knowledge, experience and understanding in the art to synthesize the process of rice culture community living – rice farming, and turned it into a beautiful and practical landscaping art form, a circular rice field. A rice field where farmers and visitors alike discover the joy of rice farming and tilling from the heart.

Noticing the magical path, Wijit and a couple of friends under the name Aesthetic Eco Rice Barn Group has created this exhibition.

Please come and experience art with a difference where you will become part of the process not just spectators. The experience of boundless beauty and dynamism that will replenish your whole beings through all your 6 senses and it is something that you can manifest on your own.

You can participate in creative aesthetic dialogues among invited guests from various backgrounds that resonate beauty of natural ecology who are more than happy to share their life experiences.

The beauty of Life is the beauty in all beings being holistically harmonized. It is the balance of time and space which bring about the joy of living. A way to nourish the hearts and souls so human beings can be creatively happy together.

Ecological Aesthetic is a phenomenon that one can only understand when experienced. Then and only then, one would realize that there really is such a thing. It is not out of reach. You can make it happen and we can all be a part of the beautiful phenomenon even in the big city.

“Khon Rak Na Ma/Ha/Nakorn” (Lovers of Rice Farming Come Calling) will come calling in the centre of Bangkok from 26 March – 7 April, 2019 at the BACC Atrium.

Exhibition date: 
26 Mar 2019 - 10:00 to 7 Apr 2019 - 21:00