^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย "Secret in the Backyard"

นิทรรศการภาพถ่าย "Secret in the Backyard"

นิทรรศการภาพถ่าย "Secret in the Backyard" ผลงานโดย พัฒน์ เสถียรถิระกุล (Pat Sathienthirakul) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ A Clay Gallery

secret in the backyard

นิทรรศการภาพถ่าย Secret in the backyard บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธุ์ของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จากรุ่นสู่รุ่นผ่านการเล่าเรื่องราวของต้นไม้ในสวนหลังบ้าน ความลับที่ซ่อนไว้จากความสนใจของคนต่างรุ่นกันแปลเปลี่ยนเป็นงานในชุดนี้

งานแสดงนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับสถานที่และครอบครัวที่มีเรื่องราวผ่านประสบการณ์ในช่วงชีวิตของคนในแต่ละรุ่น ความสนใจนั้นเริ่มมีมากขึ้นเมื่อได้ทดลองและมองเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเล็กๆในชีวืต พืช ต้นไม้ที่พัวพันกันไปมาในสวนที่เรามองเห็นทุกวัน มันผ่านเวลามาเนิ่นนานและเปลี่ยนชนิด รูปแบบไปมากมาย ทั้งต้นไม่ที่โตขึ้น ตายและเกิดใหม่ขึ้นมา มันเป็นส่วนที่เชิ้อเชิญให้ใช้เวลาเพื่อผ่อนคลาย สงบและน่าค้นหา ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นที่มันจะแสดงความสวยงามและเก็บความทรงจำเพราะการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล สถานการณ์แสง สภาพอากาศและการเจริญเติบโตของพืชพรรณที่เหมาะสมนอกจากนั้นมันเปรียบเสมือนครอบครัว มีอยู่และกำลังจะเกิดขึ้นผ่าน การเติบโต/เปลี่ยนแปลง เรื่องราวความสนใจในพืชพรรณที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรุ่นตั้งแต่ปู่ย่า พ่อแม่ เราและรุ่นต่อไป มันเป็นเครื่องเตือนความทรงจำเราทั้ง สุข ทุกข์ ในเวลาที่เราเติบโตมากับบรรพบุรุษ แม้นมันจะมีการจากกันแต่มันก็สามารถที่จะเป็นเครื่องส่งต่อเรื่องราวได้

Platinum/Palladium print นั้นเป็นส่วนสำคัญเนื่องจากพื้นผิวของกระดาษทำให้เกิดมิติของภาพมากขึ้น ลักษณะโทนของภาพนั้นมีความสวยงาม ต่อเนื่องและเส้นขอบของการวาดสารเคมีลงบนกระดาษเปรียบเหมือนการสะท้อนเรื่องราวชีวิตเป็นฉากไปมันเป็นความเฉพาะของลักษณะอารมณ์ในแต่ละเวลาสถานการณ์

งานชุดนี้ได้จัดเป็นส่วนนึงของงานแสดงภาพที่ Southeast Museum of Photography, Florida 2018 ซึ่งเป็น Group show สำหรับช่างภาพศิลปในไทย 7 ท่าน ซึ่งในงานนี้ จะมีทั้งหมด 20 ภาพด้วยกันและมีหนังสือทำมือจำหน่ายในชื่อ Book of secret ด้วย

งานแสดงจัดที่ A Clay Gallery สาธร ซอย 8 ในวันที่ 6 เมษายนถึง 6 พฤษภาคมนี้ open gallery 19.00น ในวันที่ 6

----------------------------

ผมเริ่มต้นความหลงไหลในการถ่ายภาพตั้งแต่อายุ 17 มันเป็นช่วงที่ได้จดจำเวลาผ่านการถ่ายภาพด้วยฟิล์มและนั่นมันทำให้หวนนึกถึงการดูประสบการณ์ผ่านภาพถ่าย ส่วนสำคัญในความสนใจนนั้นเกิดขึ้นจากความอยากรู้อยากเห็นของตนเองเวลาที่มองภาพในนิตยสารต่างๆ ทั้งอาหาร แฟชั่นหรือแม้กระทั่งในงานโฆษณา

เริ่มทำงานด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ ทำให้ได้ใกล้ชิดกับการถ่ายภาพแฟชั่นและเริ่มสนใจมากขึ้นเมื่อเริ่มรับโอกาสถ่ายงานสินค้า มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อยากไปค้นหา เรียนรู้เพิ่มเติมในต่างแดนจนเมื่อปี 2549 ได้ไปเรียนต่อด้านการถ่ายภาพที่อเมริกา มันทำให้ได้เปิดมุมมองของการถ่ายภาพที่เคยเข้าใจมากขึ้นและเริ่มที่จะสนใจการทำงานศิลปเพื่อบ่งบอกตัวตน

โดยปกติแล้วเป็นคนที่สนใจในงานฝีมือ ทำให้สนใจกระบวนการเรียนรู้งานอัดภาพในแบบย้อนยุคถึงแม้จะมีวิชาที่สอนแต่คลาสเรียนที่มีนั้นยังมีขีดจำกัดในด้านความรู้และวัสดุที่ใช้จึงได้ทำการศึกษาเองและเรียนรู้ขั้นตอนการอัดจากอาจารย์นอกโรงเรียน ทำให้ในขณะที่เรียนได้เป็นคนที่สาธิตขั้นตอนการอัดในรูปแบบต่างๆและได้มีโอกาสจัดแสดงผลงานกับเพื่อนๆเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการติดตั้งงานศิลป ขั้นตอนการซื้อขาย นำเสนองานให้ห้องภาพ ครั้นเมื่อจบการศึกษาแล้วได้รับเชิญจากทางคณะให้สอนในหัวข้อที่การอัดภาพกับกลุ่มนักเรียนสนใจ

เมื่อกลับมา ได้เริ่มสร้างสถานที่ใช้ทำงานอัดภาพโดยเฉพาะในชื่อ PH31เน้นด้านการอัดภาพด้วยมือและเข้าใจขั้นตอนแยกแยะงานศิลปในเชิงภาพถ่าย รับงานผลิตภาพในรูปแบบเก่าให้กับผู้ที่สนใจและรับปรึกษา มีห้องเรียนสอนสำหรับผู้ที่สนใจ

- พัฒน์ เสถียรถิระกุล -

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพัฒน์ เสถียรถิระกุล

Exhibition date: 
6 Apr 2019 - 08:30 to 6 May 2019 - 20:00