^ Back to Top

นิทรรศการ "Passing a window, I glanced Into It."

นิทรรศการ "Passing a window, I glanced Into It."

นิทรรศการ "Passing a window, I glanced Into It." ผลงานโดย อธิษว์ ศรสงคราม (Atit Sornsongkram) จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 มีนาคม -11 พฤษภาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ แกลเลอรี่เว่อร์ : Gallery VER

Passing a window I glanced Into It.
By Atit Sornsongkram
Venue: Gallery VER
From 9th March - 11th May 2019
*** opening reception: 9 March 2019 from 6 pm onwards ***

Passing a window, I glanced Into It. นิทรรศการภาพถ่ายศิลปะโดย อธิษว์ ศรสงคราม ค้นหาความเป็นไปได้ของสื่อภาพถ่าย ว่าสามารถที่จะก้าวข้ามความเป็นระนาบสองมิติได้อย่างไรบ้างภายใต้กรอบกติกาของมัน

อธิษว์สนใจในความเป็นภาพ การเกิดของภาพ และการสร้างภาพที่เป็นตัวแทนภาพในความคิด เขาตั้งคำถามกับสถานะของภาพถ่ายว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไร และมีหน้าที่ใดบ้าง โดยมีการรับรู้ของผู้ชมเป็นส่วนเติมเต็มผลงานของเขา

ในปัจจุบันที่คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงการถ่ายภาพได้ในชั่วครู่ อธิษว์กลับทำงานศิลปะอย่างเชื่องช้าและระมัดระวัง ในการผลิตงานเบื้องหน้ากล้อง อธิษว์ได้ใช้เวลาคัดสรรวัตถุดิบและจัดฉากด้วยวิธีที่คล้ายคลึงกับประติมากร แล้วจึงใช้กระบวนการดิจิตอลเพื่อพยายามให้ภาพถ่ายเข้าถึงสถานะอุดมคติมากที่สุดและเป็นเพียงตัวมันเองอย่างบริสุทธิ์ สำหรับศิลปินแล้ว ผลงานของเขาเปรียบเทียบได้กับการเป็นบทกวีรูปแบบหนึ่งที่ดูสะอาด เรียบง่าย แต่ต้องอาศัยประสาทการรับรู้และใช้เวลาพินิจเพื่อเข้าถึงมันอย่างแท้จริง

เขาเชื่อว่าสื่อของภาพถ่ายสามารถชักนำผู้ชมเข้าไปสู่พื้นที่ในภาพได้ เสมือนว่าภาพถ่ายมีโลกในตัวมันเอง แต่ในความเป็นจริง ภาพถ่ายนั้นเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกผู้ผลิตภาพกำหนดมุมมองให้กับมัน

นิทรรศการ Passing a window, I glanced into It. ในครั้งนี้ก็เช่นกัน อธิษว์ตั้งคำถามกับ ‘ภาพของภาพ’ อีกครั้ง แต่เป็นการย้อนกลับไปสู่การเกิดของภาพที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติที่สุด นั่นคือ ภาพสะท้อน ซึ่งในยุคดึกดำบรรพ์คงจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวของของเหลวด้วยกลไกของแสงเท่านั้น สำหรับผลงานชุดนี้ ศิลปินเลือก ‘กระจก’ เป็นองค์ประกอบหลัก ในฐานะของวัตถุที่สามารถสร้างภาพให้ปรากฏขึ้นได้ด้วยตัวของมันเอง แล้วจึงตามมาด้วยการทดลองจัดการของศิลปินเพื่อสร้างภาพที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อตั้งคำถามถึงระนาบและมิติความลึกในระยะ ผิว-ภาพ-ในภาพ ที่ภาพถ่ายสองมิติพึงจะทำให้ปรากฏขึ้นได้

เกี่ยวกับศิลปิน
อธิษว์ ศรสงคราม เกิดปี พ.ศ. 2524 อาศัยและทำงานอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย อธิษว์ทำงานอยู่ในสื่อภาพถ่าย งานของเขาส่วนใหญ่เป็นการจัดฉากและทำภาพด้วยวิธีการดิจิตอล รูปทรงที่ถูกตัดทอนสีเอกรงค์หลากหลายขนาดของเขา มักจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามและเสนอสมมุติฐานเกี่ยวกับสื่อของภาพถ่ายด้วยการเล่นกับการรับรู้ของผู้ชมผ่านการจัดแสง,การทำภาพซ้ำและการดัดแปลงรูปด้วยวิธีการต่างๆ โดยตัวเขาจำกัดความตัวงานว่าเป็นเหมือนบทกวีในรูปแบบหนึ่ง

อธิษว์ศึกษาที่ Kunstakademie Düsseldorf ประเทศเยอรมันนี ในปี พ.ศ.2551 ในคลาสของโปรเฟสเซอร์ ฮูแบร์ท คีโซล และสำเร็จการศึกษาและได้ตำแหน่งมาสเตอร์สติวเดนท์ (เกียรตินิยม) จากโปรเฟสเซอร์ อานเดรียส์ เกือร์สกี ในปี 2014

------------//-------------

Passing a window, I glanced into it, a photography exhibition by Atit Sornsongkram, which tries to find the possibilities of photography media In how it can surpass the two dimensional planes under its own rules.

Atit is interested in visualisation, the creation of images, and creating images that represent image in the minds. He questions the status of photography; what it truly is, and what its functions are, by having the perception of his audiences to fulfill his work.

Nowadays, when people can access photography in a short moment, Atit, on the contrary, creates his art slowly and carefully. Working in front of the camera, Atit handpicks materials and stages them like how a sculptor works. Then, he uses digital methods in an attempt to reach the nearest perfection as it can, while still retains its own purity. And for himself, he considers his works as another form of clean and simple poetry, only that it requires sensory perception and time to consider and fully embrace it.

Atit believes that photography can lead its audiences to the space within the picture as if the photograph has a world within it. However, in reality, a photograph is merely a piece of paper that its producer arranges

In the exhibition Passing a window, I glanced into it, Atit questions ‘The image of an image’ again. However, this time, it is to return to an emergence of images that is the simplest and the most natural, which is reflection. Since ancient time, reflection would occur on the surface of any liquid with only mechanic of light. For this series, the artist chooses ‘Mirror’ as the main element, being an object that is able to create an image on its own. After that comes experiments in manipulating images as he wants; that is to question the planes and the depth dimension in terms of surface - image - inside the image which the two dimensional photograph can make them appear.

About artist
Atit Sornsongkram was born 1981 in Bangkok Thailand, where he now lives and works. Sornsongkram works mainly with the medium photography, in which has been manually constructed and digitally edited. His form-reduced abstract monochrome multisize photograph usually start with questioning and hypothesizing media of photography by playing with the perception of the audience through lighting, duplicating and rearranging of the image. He defines his works as a poem in another form. Sornsongkram started his study in Germany at Kunstakademie Dusseldorf in 2008 in the class of Professor Hubert Kiecol and graduated with title master student from class of Professor Andreas Gursky in 2014.

Sornsongkram’s works have been included in many international art exhibition, among them the exhibition “Black & White” from Dürer to Eliasson at Museum Kunstpalace Germany (2018), “MULTIPLE PLANES” at BACC Bangkok (2018), “Strauss ist raus” part of Düsseldorf Photo Weekend (2017), Brand New 2016 art project and has the solo exhibition “Minded The Monsoon” at Ver Gallery Thailand, “Hidden Traces” part of Düsseldorf Photo Weekend (2016), “SPAGAT” at Gallery A3 Moscow(2014), “EN EL CASTILLO” at MIAC Castillo de San Jose, Lanzarote(2014), Klasse GURSKY STELLT AUS, Hiyoshi Raiôsha Galerie Tokyo(2013)

Exhibition date: 
9 Mar 2019 - 12:00 to 11 May 2019 - 18:00