^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "สรรนิพนธ์ : Anthology"

นิทรรศการศิลปะ "สรรนิพนธ์ : Anthology"

นิทรรศการศิลปะ "สรรนิพนธ์ : Anthology" ผลงานโดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (Verapong Sritrakulkitjakarn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 2 สิงหาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

นิทรรศการศิลปะ Anthology / สรรนิพนธ์
Anthology Art exhibition
โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
ณ บริเวณสกายล็อบบี้ ชั้น 23 ของโรงแรมฯ ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น.
พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562  เวลา 18.00 น.
โดย คุณ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญชมงานแสดงนิทรรศการศิลปะ Anthology / สรรนิพนธ์ โดยศิลปิน วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ ณ บริเวณสกายล็อบบี้ ชั้น 23 ของโรงแรมฯ ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น.

นิทรรศการศิลปะ Anthology / สรรนิพนธ์ โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)

นิทรรศการศิลปะผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันของ วีรพงษ์ จิตรกรผู้วาดรูปอย่างไม่มีวันหยุด ได้นำผลงานใหม่ชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นพากเพียรในการงาน เพื่อให้เข้าถึงคำว่าศิลปะที่แท้จริงและรวบรวมคุณค่าของความงามความจริงที่แฝงอยู่ในความหลากหลายแตกต่างไว้ในผลงาน

“ปัจจุบันนั้นคือการร้อยเรียงแสงกระพริบเรืองของอดีตเชื่อมต่อด้วยความรู้สึกผสานลงใน DNA และบันทึกคำบอกเล่าก่อร่างโลก ตัวตน ความคิด คุณลักษณะ ทุกครั้งที่นึกคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาสิ่งนั้นจะก่อรูปเป็นปัจจุบัน ทำให้สายวัดเวลาอาจมิได้ลากเป็นเส้นตรง ก่อนและหลังถูกคนรวมกันในวังวนแห่งสัญญา แต่สิ่งที่มีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงคือรสชาติของความจริงแท้ สายฝนจากพายุแห่งดวงตาในวันพรุ่งนี้ก็คือหยดเดียวกันกับเมื่อสี่พันปีก่อน รอยยิ้มในป่าฝนอันลึกลับถูกนำมาทำซ้ำบนใบหน้าที่อาศัยในตึกสูง เกสรของความจริงถูกว่านโปรยลงในทุกสิ่ง อยู่ที่ว่าเราซึ่งเป็นแมลงงานจะสามารถรับรู้ได้หรือไม่ เพื่อรวบรวมเกสรละอองเล็กมาเรียงร้อยเป็นความหวานแห่งสุนทรียะที่เต็มไปด้วยสารอาหารแห่งความจริง

การทำงานของผมคือการกอบเอาพยัญชนะ สระ ที่ปลิวอยู่ในภวังค์ ว่านโปรยลงบนสนามภาพ ให้งอกเงยเป็นประโยคเรื่องราวโดยธรรมชาติ ความคิด ความทรงจำประสบการณ์ถูกบีบอัด เพื่อแสดงภาพของโลกกาลเวลาและชีวิตนี้ในทุกด้าน เพราะผมเชื่อว่าความหลากหลายแตกต่างของเวลา เรื่องราว ความหมายนั้นทุกสิ่งมีจุดเชื่อมโยงและจุดร่วมที่อาจจะมองไม่เห็นเกี่ยวร้อยกันอยู่ อีกทั้งถูกปกคลุมอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทั้งสิ้น”

ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลงานหรือเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 100 1234 ต่อ 6753-56

..............

นายวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)
Verapong Sritrakulkitjakarn (Ayino)
เกิด 12 สิงหาคม 2525
ที่อยู่ 862 ถนนตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 081-4129402
E-mail ayinomoto36@hotmail.com

การศึกษา

 • โรงเรียนธนบุรีศึกษา
 • โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
 • ภาควิชาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงผลงานเดี่ยว

 • นิทรรศการ เกียรติจิตรกร Painter Prestige หอศิลปแห่งชาติ /2559
 • นิทรรศการ พงศาวดาร Chronicle หอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ SAC /2560

การแสดงผลงานคู่

 • นิทรรศการศิลปะ "Between hardness and mildness" โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ มากิ คาตายามา,SI-AM art space / 2550
 • นิทรรศการศิลปะ See –Food โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ Creative house BANGKOK inspired by TOYOTA /2554
 • นิทรรศการ INSANE: เสียจริต โดย กริช จันทรเนตร และวีรพงษ์ (อายิโน๊ะ) ศรีตระกูลกิจการ นำทอง แกลลอรี แอด อารีย์ /2555
 • นิทรรศการ อาณานิคม : Colony โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ Gallery Seescape , เชียงใหม่ / 2556
 • Premium art exhibition People ‘s gallery โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ/2559
 • นิทรรศการศิลปะ SELFIE โดย ปริชาติ ศุภพันธ์ และวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ DUKE gallery , เกษร พลาซ่า

การแสดงผลงาน

 • 2545
  • Drawing, ผลงานวาดเส้นนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ
  • เปิดบ้านคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2546
  • “PRINT” Exhibition, Tama Art University, Japan
  • หุ่นนิ่งและทิวทัศน์ ผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • International Mail Art Exhibition “Breakfast with Drakula” National Museum of Art Cluj - Napoca Romania
 • 2547
  • PRINT from printmaking Classes , มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2548
  • Mail Art Exhibition Post “PSYCHO” Card, Genova Italy
  • 6 th Kochi International Triennial Exhibition of Print Japan
  • 11 th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski, Poland
  • International THAI-JAPAN Print Exhibition, Japan
  • 4 th Triennial in Havirov’ Gallant and Erotic Work in Exlibris and Graphic, Czech Republic
  • การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
  • 1 st International Mail Art Exhibition in Greece “Psychedelic”
  • Mail Art Exhibition “Five Element” Berlin, Germany
  • Mail Art Exhibition “Clair-obscur” Atrium de Chaville, France
  • 2 nd International Experimental Engraving Biennial, Romania
  • The “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial
  • Exhibition ,Sixth Edition, Romania
 • 2549
  • Internatinal Hand Made Post card EXBITION(IHMP) Malaysia
  • การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ
  • Biennale internationale de gravicel gravure de lune[s] , Lille – France
  • 5 th Egypt International print Triennale, Cairo Egypt
  • “Inspired by The King” Art exhibition, playground Bangkok, Thailand
  • 5 th International Mail-Art-Biennial >>AIR-LUFT-AIR<< Germany
  • Mail Art Exhibition “The Dream City” ,Greece
  • “Breast Cancer Awareness : Celebration of Courage” Mail art exhibition ,USA
  • International mail Art “I’ve Lost Lilly ‘s Pictures” Carbunari Florean Museum, Romania
  • International Small Engraving Salon Carbunari The Eighth Edition, Romania
  • International Mail Art Exhibition “Am Fluss/By the River” Bremen, Germany
  • International Mail Art Exhibition “ TAROT PROJECT ” Museo Dei Taroeehi, Italy
  • Mail Art Exhibition “YELLOW VIRUS in-FECTA-2” the NEW death of XXI century Barcelona, Spain
  • Mail Art Exhibition “Prometheus-Fire-Man” Museum of Modern Art in the Village Gonni, Greece
  • Mail Art Project CREATIVA 7 “Wealth and Poverty” Italy
  • International Mail Art “Shadow and Evil in Fairytales” VISAC Gallery, Canada
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 52
  • ART POSTAL mail art project “In thecourse of the water” Argentan, France
  • International Mail Art « TIME » ITALY
  • International Mail Art ‘Experimental love project’ Lille, France
  • International Mail Art “Peace-No More War”
  • 5 th International Triennial of Graphic Art Bitola, Republic Macedonia
  • Mail art exhibition “MailBox project 2006”
  • Mail art exhibition “Comtemporary Art [BUT]” Japan
  • 21 st Asian International Art Exhibition, Singapore
 • 2550
  • International Print Exhibition "GLOBAL MATRIX II" Purdue University Galleries, USA.
  • 2 Extension "Blessed Soul Vergine Maria and Assumed in Sky" International Mail Art, Chiesa Collegiale, Italy
  • International Print Exhibition Thai-Japan Tokyo Hanga , หอศิลป์สมเด็จราชินี
  • International Mail Art "A River in the Town", Belgium
  • 5 th KIWA Exhibition, Kyoto, Japan - 8th International biennial of engraving Premio Acqui ,Italy
  • International EX-Libris "ACQUE TERMALI" Italy
  • 12 th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
  • 4 th International printmaking biennial of Douro, Portugal
  • 9 th International Small Engraving Salon Carbunari Romania
  • Global warming International mail art project, Turkey
  • นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะภาพพิมพ์ไทย-ญี่ปุ่น “ก้าวข้าม” หอศิลป์ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
 • 2551
  • 7 th Kochi International Triennial Exhibition of Print Japan
  • Asia Pacific International Exhibition of Prints and Symposium, Taiwan
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
  • นิทรรศการผลงานศิลปะเฉลิมพระเกียรติ,หอศิลป์เสิงสาง,นครราชสีมา
  • Collaborative print exhibition 2008 in Asia, Japan
 • 2552
  • Mail art exhibition “Darwin (R)evolution” Science Museum, University of Coimbra, Portugal
  • Malaysia Mail Art Festival, Malaysia
  • Mail art exhibition “BACON”, USA.
  • 2 nd International print and drawing exhibition ,ประเทศไทย
  • Mail Art exhibition “Self-Portraits”, Poland
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
  • International print triennial Krakow, Poland
  • International Ex-Libris Arti Grafiche Colombo, Italy
  • 6 th International Graphic Triennal Bitola, Macedonia
  • International Mail Art “Liberty” History museum of Aiud, Romania
  • 10 th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, Spain
  • Thai-Vietnam contemporary art exhibition, หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 15 th International print biennial Varna,Bulgaria
  • 5 th International competition Ex Libris Biblioteca di Bodio Lomnago, Italy
 • 2553
  • นิทรรศการศิลปของมหาบัณฑิต ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หอศิลป์กรุงไทย สาขาเยาวราช
  • 5th International printmaking biennial of Douro , Portugal
  • นิทรรศการศิลปะ“คิดถึงอาจารย์ศิลป์” พระนครบาร์แอนด์แกลเลอรี่
  • 2 nd Penang International Print Exhibition, Malaysia
  • 11 th International Engraving Biennial Caixanova , Ourense , Spain
  • นิทรรศการศิลปะ Black and Blue , H.A.T. แกลเลอรี่,กรุงเทพฯ
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
 • 2554
  • นิทรรศการศิลปะระหว่างศิลปิน ไทย – ลาว, M gallery, เวียงจันทร์, สปป.ลาว
  • นิทรรศการศิลปะ “คิดถึงอาจารย์ศิลป์” ครั้งที่ 2 พระนครบาร์แอนด์แกลเลอรี่
  • 7 th International Small Engraving Exhibition ,Cremona ,Italy
  • 10 th International biennial of engraving Premio Acqui ,Italy
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
  • 14 th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
  • “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition, Ninth Edition Romania
 • 2555
  • International Print Exhibition "GLOBAL MATRIX III" Purdue University Galleries, USA.
  • นิทรรศการศิลปะ: คิดถึงอาจารย์ศิลป์ 50 ปี (ครั้งที่ 3: ปี2555) Double Dogs Cafe
  • 16 th International print biennial Varna,Bulgaria
  • “woman” นิทรรศการศิลปะโดย 8 ศิลปินรุ่นใหม่@ Eight Thonglor
  • 7 th International Graphic Triennal Bitola,Macedonia
  • นิทรรศการ LOOKING หอศิลปวังหน้า
 • 2556
  • 27 th Asian International Art exhibition หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน
  • นิทรรศการ “รูปภาพในบ้านหลังที่หนึ่ง” หลังแรกบาร์
  • นิทรรศการ BIG – BACK โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ และ สุวิทย์ มาประจวบ หอศิลปแห่งชาติ
  • 16 th Biennale Internationale de la gravure de ssarcelles ,France
  • นิทรรศการ LOOKING TO , ร้าน Brown Sugar : The Jazz Boutique
 • 2557
  • นิทรรศการศิลปะ ไทย – เวียดนาม , ฮานอย ,เวียดนาม
  • Graphic Arts from the World – (Thailand, Malaysia, Singapore) Krakow,Poland
  • Hof Art Now , Hof art space ,W District
  • LOOKING 3D , Hof Art residency, W District
  • HOFest , Hof art space, W District
  • นิทรรศการศิลปะ อ่อนนุช TADU contemporary art gallery
  • “Enjoy this Moment” exhibition ศุนย์ศิลปะ บ้านตึก เชียงใหม่
  • Time : Gallery’s Printing and Drawing Collections นำทอง แกลลอรี่
 • 2558
  • KOLOR ME art exhibition หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
  • Art to Asian exhibition หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน
  • PARP – PIM mini print exhibition Kalwit gallery
  • Looking 4 หอศิลปวังหน้า
 • 2559
  • Looking 360 art exhibition หอศิลป์วังหน้า
  • His Soul ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ สาขาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • 2560
  • นิทรรศการ สติ Duke art gallery เกษรพลาซ่า
  • นิทรรศการ Mao ,River city Bangkok
  • Thai – Vietnam contemporary art, Hanoi
  • ศิลปกรรมเชิดชู ครู ศิลปิน สวัสดิ์ ตันติสุข ,หอศิลป วังหน้า
  • Looking 6 หอศิลป์ธนาคารกรุงไทย
  • Asean Art Exhibition, Dongdaemun Design Plaza (DDP) Seoul,Korea
 • 2561
  • Art Stage Singapore ,Marina Bay ,Singapore
  • 13rd Art International workshop , หอศิลป์เพาะช่าง
  • นิทรรศการ ทลายกำแพงศิลป์ Breakin’the Wall ,หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
  • Looking 7 หอศิลปะร่วมสมัยราชดำเนิน
  • ศรัทธา Faith Beyond Earth พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art
  • นิทรรศการ "แผลบ แผลบ ก็ 10 ปี Gallery Seescape" เชียงใหม่
  • FAIR – WELL “งาน – ดี “ นำทอง แกลลอรี่
 • 2562
  • Thailand Art Design Exhibition การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

เกียรติประวัติ

 • ทุนมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ระดับปริญญาตรี)
 • รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2548)
 • เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่51 (พ.ศ.2548)
 • เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่52 (พ.ศ.2549)
 • เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่53 (พ.ศ.2550)
 • เกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54 (พ.ศ.2551)
 • ทุนมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ระดับปริญญาโท)
 • เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่55 (พ.ศ.2552)
 • Honorable Mentions, 10 th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, Spain (พ.ศ.2552)
 • Invitation ASEAN – Korea Art Forum ,Seoul Korea (พ.ศ.2560)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anthology Art exhibition
By Verapong Sritrakulkitjakarn (Ayino)
At Sky Lobby, 23 floods, Centara grand at Central world
Exhibition time 2 May –  2 August 2019 / 10 AM. – 8 PM.
Opening ceremony: Thursday 2 May 2016 / 6 PM.
Presided over by Supatra Chirathivat

Centara Grand Hotel and Bangkok Convention Centre at CentralWorld. Welcome to present Anthology Art exhibition by Verapong Sritrakulkitjakarn at At Sky Lobby , 23 flood , Centara grand at Central world. Exhibition time 2 May –  2 August 2019 / 10 AM. – 8 PM.

Verapong Sritrakulkitjakarn, Painter has brought important new works That represents the unwavering commitment. exhibition Anthology is a solo exhibition of oil paintings, which the artist humbly compared them of the world history. The exhibition consists of paintings that were painted in swift strokes, expressively represent what the artist felt at the time of conception. Verapong works are characteristic for his powerful concepts and highly skilled craftsmanship without having to draft nor sketch beforehand. In this exhibition, the artist will exhibit his full potential. Every inch of a work is a memory record by the artist of different eras that are strung together through his memories. All forms, lines and colours together bring back numerous characters in history and modern era to lives. 
While Standing in front of the painting, it seems to resonate the greatness of mankind and make you feel like you are a part of it. Encapsulate a period of time in the diverse histories of mankind, weave and project them with oil paint onto canvas in order to reflect our existence and values of the human's diversity and everything in the world.

Entry to the exhibition is free of charge.

For more information or purchasing,
please contact receptionist or call PR office at: Tel 02 100 1234 ext. 6753-56

..............

Name : Mr. Verapong Sritrakulkitjakarn
Born : August 12, 1982
Address : 862 Taksil Rd., Bukalo Thonburi Bangkok Thailand 10600
E-Mail : ayinomoto36@hotmail.ocm
Website : ayino-verapong.blogspot.com

Education :

 • BFA. Graphic Art (1 st Class honours) Faculty of Painting Sculptrue and Graphic Arts, Silpakorn University.2005
 • MFA. Graphic Art Faculty of Painting Sculptrue and Graphic Arts, Silpakorn University.2008One man show Exhibition :
 • Painter Prestige National gallery Bangkok / 2016
 • Chronicle SAC Gallery Bangkok / 2017

Duo Exhibition :

 • Art Exhibition "Between hardness and mildness" Verapong Sritrakulkitjakarn and Maki Katayama,SI-AM art Space Thailand ,2007
 • SEE –FOOD art exhibition by Verapong Sritrakulkitjakarn and Suwit Maprajaub Creative house BANGKOK inspired by TOYOTA ,2011
 • INSANE exhibition by Krit Chantranet and Verapong (Ayino) Sritrakulkitjakarn NumThong Gallery at Aree / 2012
 • COLONY art exhibition , Gallery seescape ,Chiang Mai ,Thailand / 2013
 • Premium art exhibition People ‘s gallery BACC /2016
 • SELFIE art exhibition ,DUKE gallery ,Gaysorn Plaza, Bangkok/2017

Exhibition :

 • 2002
  • Drawing 2002, Silpakorn University
  • “Open House” Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University
 • 2003
  • “PRINT” Exhibition 2003, Tama Art University, Japan
  • Painting Exhibition “Still-life and Landscape” Silpakorn University
  • International Mail Art Exhibition “Breakfast with Drakula” National Museum of Art Cluj –Napoca Romania
 • 2004
  • “PRINT” from printmaking Classes , Silpakorn University
 • 2005
  • Mail Art Exhibition "Post Psycho card" Genova, Italy
  • 6 th kochi international triennial exhibition of print 2005 Japan
  • 11 th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
  • International THAI – JAPAN Print exhibition 2005, Japan
  • 4 th Triennial in Haviorv’ 2005 Gallant and Erotic Work in Exlibris and Graphic, Czech Republic
  • 22 nd Contemporary Art of Young Artist Exhibition Bangkok Thailand
  • 51 st National Exhibition of Art, Bangkok Thailand
  • 1 st International Mail Art Exhibition in Greece “Psychedelic” -
  • Mail Art Exhibition “Five Element” Berlin, Germany
  • Mail Art Exhibition “Clair – obscure” Atrium de Chaville, France
  • 2 nd International Experimental Engraving Biennial, Romania
  • The “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition, Sixth Edition Romania
 • 2006
  • International Hand Made Post Card EXHIBITION (IHMP) Malaysia
  • ART THESIS exhibition, Silpakorn University, Bangkok Thailand
  • Biennale internationale de gravicel gravure de lune[s], Lille – France
  • 5 th Egypt International print Triennale, Cairo Egypt
  • “Inspired by The King” Art exhibition, playground Bangkok, Thailand
  • 5 th International Mail – Art – Biennial >>AIR – LUFT – AIR<< Germany
  • Mail Art Exhibition “The Dream City”, Greece
  • “Breast Cancer Awareness : Celebration of Courage” Mail art exhibition, USA
  • International mail Art “I’ve Lost Lilly’s Pictures” Carbunari Florean Museum, Romania
  • International Small Engraving Salon Carbunari The Eighth Edition, Romania
  • International Mail Art Exhibition “Am Fluss/By the River” Bremen, Germany
  • International Mail Art Exhibition “TAROT PROJECT” Museo Dei Taroeehi, Italy
  • Mail Art Exhibition “YELLOW VIRUS in – FECTA – 2” the NEW death of XXI century Barcelona, Spain
  • Mail Art Exhibition “Prometheus – Fire – Man” Museum of Modern Art the Village Gonni, Greece
  • Mail Art Project CREATIVA 7, 2006 “Wealth and Poverty” Italy
  • International Mail Art “Shadow and Evil in Fairytales” VISAC Gallery, Cananda
  • 52 th National Exhibition of Art, Bangkok Thailand
  • ART POSTAL mail art project “In the course of the water” Argentan, France
  • International Mail Art <> ITALY
  • International Mail Art “Experimental love project” Lille, France
  • International Mail Art “Peace – No More War” (WEB Exhibition)
  • 5 th International Triennial of Graphic Art Bitola, Republic Macedonia
  • Mail art exhibition “Mail Box project 2006” (WEB Exhibition)
  • Mail art exhibition “Contemporary Art [BUT]” ITAMI city gallery, Japan
  • 21 st Asian International Art Exhibition, Singapore
 • 2007
  • International Print Exhibition "GLOBAL MATRIX II" Purdue University Galleries,USA.
  • 2 Extension "Blessed Soul Vergine Maria and Assumed in Sky" International Mail Art, Chiesa Collegiale, Italy
  • International Print Exhibition Thai-Japan Tokyo Hanga, Queen Gallery, Bangkok ,Thailand
  • International Mail Art "A River in the Town", Belgium
  • 5th KIWA exhibition,Kyoto, Japan
  • 8th International biennial of engraving Premio Acqui, Italy
  • International EX-Libris "ACQUE TERMALI" Italy
  • 12 th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
  • 4th International printmaking biennial of Douro, Portugal
  • 9th International Small Engraving Salon Carbunari Romania
  • Global warming International mail art project, Turkey
  • “CROSS BORDERS”Thai-Japanese Graphic Arts Exhibition, Silpakorn University,Thailand
  • 53 rd National Exhibition of Art ,Bangkok Thailand
 • 2008
  • 7 h kochi international triennial exhibition of print Japan
  • Asia Pacific International Exhibition of Prints and Symposium,Taiwan
  • 54 th National Exhibition of Art ,Bangkok Thailand
  • Collaborative print exhibition 2008 in Asia,Japan
 • 2009
  • Mail art exhibition “Darwin (R)evolution” Science Museum, University of Coimbra, Portugal
  • Malaysia Mail Art Festival, Malaysia
  • Mail art exhibition “BACON”, USA.
  • 2 nd International print and drawing exhibition, Thailand
  • Mail Art exhibition “Self-Portraits”, Poland
  • 55 th National Exhibition of Art, Bangkok Thailand
  • International print triennial Krakow, Poland
  • International Ex-Libris Arti Grafiche Colombo, Italy
  • 6 th International Graphic Triennal Bitola, Macedonia
  • International Mail Art “Liberty” History museum of Aiud, Romania
  • 10 th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, Spain
  • Thai-Vietnam contemporary art exhibition, Bangkok Thailand
  • 15 th International print biennial Varna, Bulgaria
  • 5 th International competition Ex Libris Biblioteca di Bodio Lomnago, Italy
 • 2010
  • Printmaking Thesis exhibition, Krungthai Artgallery ,Thailand
  • 5th International printmaking biennial of Douro , Portugal
  • 2 nd Penang International Print Exhibition, Malaysia
  • 11 th International Engraving Biennial Caixanova , Ourense , Spain
  •  Black and Blue art exhibition ,H.A.T. gallery ,Bangkok Thailand
  • “Silpa Bhirasri memories” Phanakorn bar,Bangkok
  • 56 th National Exhibition of Art, Bangkok Thailand
 • 2011
  • Thai – Laos Art exhibition ,M gallery, Vientiane, Laos
  • “Silpa Bhirasri memories II” Phanakorn bar,Bangkok
  • 7 th International Small Engraving Exhibition ,Cremona ,Italy
  • 10 th International biennial of engraving Premio Acqui ,Italy
  • 57 th National Exhibition of Art, Bangkok Thailand
  • 4 th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
  • The “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition, Ninth Edition Romania
 • 2012
  • International Print Exhibition "GLOBAL MATRIX III" Purdue University Galleries, USA.
  • 16 th International print biennial Varna, Bulgaria
  • “Silpa Bhirasri memories III” Double Dogs Café
  • “woman” art exhibition @ Eight Thonglor
  • 7 h International Graphic Triennal Bitola,Macedonia
  • Looking art exhibition, Wah na gallery, Bangkok
 • 2013
  • 27 th Asian International Art exhibition , Contemporary art gallery Bangkok
  • One picture in house art exhibition , Hlung Raak Bar ,Bangkok
  • BIG –BACK art exhibition ,National gallery Bangkok
  • 16 th Biennale Internationale de la gravure de ssarcelles ,France
  • Looking To art exhibition , Brown Sugar : The Jazz Boutique ,Bangkok
 • 2014
  • Thai – Vietnam contemporary art exhibition ,Hanoi ,Vietnam
  • Graphic Arts from the World – (Thailand, Malaysia, Singapore) Krakow, Poland
  • Hof Art Now , Hof art space ,W District
  • LOOKING 3D , Hof Art residency, W District
  • HOFest , Hof art space, W District
  • ON – NUCH art exhibition TADU contemporary art gallery
  • “Enjoy this Moment” exhibition BAAN TUK gallery Chaing Mai
  • Time : Gallery’s Printing and Drawing Collections Numthong gallery
 • 2015
  • KOLOR ME art exhibition BACC Bangkok
  • Art to Asian exhibition Rajadumnern contemporary art gallery
  •  PARP – PIM mini print exhibition Kalwit gallery
  • Looking 4 Wang-Na art gallery
 • 2016
  • Looking 360 Wang-Na art gallery
  • His Soul ,Bangkok Sculpture Center ,BACC
 • 2017
  • SA-TI ,Duke art gallery ,Greyson Plaza
  • Mao art exhibition ,Rivercity Bangkok
  • Thai – Vietnam contemporary art,Hanoi
  • Art exhibition in Honor of Master Sawasdi Tantisuk, Wang – na gallery
  • Looking 6 , Krung – Thai gallery,Thailand
  • Asean Art Exhibition, Dongdaemun Design Plaza (DDP) Seoul,Korea
 • 2018
  • Art Stage Singapore ,Marina Bay ,Singapore
  • 13rd Art International workshop , Poh-chang Academy of Art,Thailand
  • Breakin’the Wall art exhibition ,Ratchadumnoen contemporary art center
  • Looking 7 Ratchadumnoen contemporary art center
  • Faith Beyond Earth MOCA Museum of Contemporary Art Bangkok
  • "Plab Plab 10 year anniversary Gallery Seescape" Chiang Mai
  • FAIR – WALL Numthong Gallery Bangkok
 • 2019
  • 1 st Thailand Art Design Exhibition , Bangkok

Awards :

 • Special Prize, 22 nd Contemporary Art of Young Artist Exhibition, Bangkok Thailand 2005
 • 1 st Prize Gold Medal, Graphic Art 51 st National Exhibition of Art Bangkok Thailand 2005
 • 3 rd Prize Bronze Medal, Graphic Art 52 nd National Exhibition of Art Bangkok Thailand 2006
 • 3 rd Prize Bronze Medal, Graphic Art 53 rd National Exhibition of Art Bangkok Thailand 2007
 • 2 nd Prize Silver Medal, Graphic Art 54 th National Exhibition of Art, Bangkok Thailand 2008
 • 3 rd Prize Bronze Medal, Graphic Art 55 th National Exhibition of Art Bangkok Thailand 2009
 • Honorable Mentions, 10 th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, Spain 2009
 •  Invited Asean Art Exhibition, Dongdaemun Design Plaza (DDP) Seoul,Korea

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ

Exhibition date: 
2 May 2019 - 10:00 to 2 Aug 2019 - 20:00