^ Back to Top

นิทรรศการ "Re- Heat"

นิทรรศการ "Re- Heat"

นิทรรศการ "Re- Heat" ผลงานโดยศิลปินจาก บีจีซี กล๊าส สตูดิโอ ประกอบด้วย ฉัตตกาญจน์ วงษ์ศิริ (Chattakan Vongsiri), ฐิติภา รุ่งเรืองวานิช (Titapa Rongruangvanich), เอก รอดเมฆ (Ake Rawdmek) และ ธนาพร สุขเจริญ (Thanaporn Sukcharoen) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562 ณ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการ Re- Heat
วันที่ : 01 มีนาคม - 31 มีนาคม 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย 4 ศิลปินจาก บีจีซี กล๊าส สตูดิโอ  (ฉัตตกาญจน์ วงษ์ศิริ  ฐิติภา รุ่งเรืองวานิช  เอก รอดเมฆ   และธนาพร สุขเจริญ)

เมื่อความร้อนเปลี่ยนเม็ดทรายให้กลายเป็นแก้ว...

แก้วกลายเป็นวัสดุที่ท้าทายมนุษย์ให้สร้างสรรค์ จากภาชนะ เครื่องประดับ ฯลฯ  สู่งานศิลปะ ด้วยคุณสมบัติพิเศษ แก้วทั้งโปร่งใส โปร่งแสง แข็งแต่เปราะบางในเวลาเดียวกัน และเมื่อได้รับความร้อนอีกครั้ง แก้วก็อ่อนตัว พร้อมเปลี่ยนรูป หลอมละลายเข้าหากัน ยืด ขยาย สามารถตัด ดัด หรือปั้นแต่งได้ตามต้องการ  

นิทรรศการ Re-Heat ครั้งนี้  ศิลปินทั้ง 4 จากบีจีซี กล๊าส สตูดิโอ ร่วมค้นหาความเป็นไปได้ที่หลากหลาย จากคุณสมบัติพิเศษและกระบวนการทำงานเฉพาะกับวัสดุแก้ว...เพื่อสร้างงานศิลปะแก้วในแบบฉบับของตนเอง

Exhibition date: 
1 Mar 2019 - 10:00 to 31 Mar 2019 - 21:00