^ Back to Top

นิทรรศการ "Twenty Fourteen ค.ศ. 2014"

นิทรรศการ "Twenty Fourteen ค.ศ. 2014"

นิทรรศการ "Twenty Fourteen ค.ศ. 2014" ผลงานโดย ทศพล ยิ่งผล (Todsapol Yingphol) จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 26 มกราคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ Number 1 Gallery : นัมเบอร์ วัน แกลเลอรี่

Exhibition : “Twenty Fourteen 2014”
Artist : Todsapol Yingphol
Opening Reception : Saturday 12nd January 2019
Exhibition Period : Saturday 12nd – 26th January 2019
Exhibition Venues : Number 1 Gallery 19 Silom 21 Bangrak

The exhibition “Twenty Fourteen 2014” by Todsapol Yingphol is the first solo exhibition of the artist himself. The exhibition shows the story of the truth in the human society through the artwork by using the realism concept. He used shapes to be the main factor to communicate and reflect the negativity of the society. The content will be about managing rights and freedom which remind us about moral and ethics in the society.

The artworks in the exhibition “Twenty Fourteen 2014” use the mixed technique of oil color and express the story through the image of human, animal, and object, and place by using the reference of the artist‘s vision. For example, the artwork named “Delicious sandwiches” tells the story about rights and freedom by using the image of people who is dining and reading but also covering with euro tapes which symbolize quarantine and controlling which this human will not be able to move the way he wanted to. In fact, the food is just the food and the book is just the book, they can be no harm to anybody but the duct tapes that try to control people in the society is the thing that we should be afraid of.

Todsapol Yingphol The artist from Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin has been a part of many exhibitions such as YOUNG ARTISTS TALENT 4.0, Prem Tinsulanonda scholarship 2017, and even the exhibition in the United Nation headquarter in the USA.

----------------------------------------

นิทรรศการ : Twenty Fourteen ค.ศ. 2014
ศิลปิน : ทศพล ยิ่งผล
พิธีเปิด : วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.
กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร
ระยะเวลา : วันเสาร์ที่ 12 มกราคม – 26 มกราคม 2562
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ 19 ซอยสีลม 21 สีลม บางรัก

นิทรรศการ “Twenty Fourteen ค.ศ. 2014” โดย ทศพล ยิ่งผล นับว่าเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ ทศพล นำเสนอบอกเล่าเรื่องราวความจริงของสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่รวมกัน ถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรมในรูปแบบสัจนิยม โดยสร้างรูปสัญลักษณ์ เป็นหลักสำคัญในการสื่อสาร ด้วยวิธีการสร้างชุดภาษาแบบจิตรกรรม โดยการประกอบสร้างบริบทที่สะท้อนผลเชิงลบ ส่วนเนื้อหาเป็นการแสดงให้เห็นการพยายามควบคุมจัดการสิทธิเสรีภาพ ซึ่งนำไปสู่มิติเชิงลบ จึงชวนให้ตั้งคำถามและกระตุ้นคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเองและสังคม

โดยภาพผลงานของนิทรรศการ “Twenty Fourteen ค.ศ. 2014” ด้วยภาพจิตรกรรมสีน้ำมันและเทคนิคผสม ผ่าน คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ โดยประกอบสร้างเรื่องราว ผ่านทัศนคติของตัวศิลปิน ยกตัวอย่างในชิ้นที่ชื่อว่า “Delicious sandwiches แซนวิชแสนอร่อย” ว่าด้วยเรื่องสิทธิทางความคิดและการแสดงออก ผ่านภาพของคนขณะทานอาหารและอ่านหนังสือถูกพันรัดรอบตัวด้วยยูโรเทป ที่แสดงถึงการกักกั้น หวงห้าม ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามความคิดอิสระ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว อาหารก็เป็นเพียงอาหารและหนังสือก็เป็นเพียงหนังสือ ไม่สามารถเป็นอาวุธทำร้ายใครได้ มีแต่การพยามยามจัดการควบคุมที่มากเกินไปเท่านั้นที่เป็นสิ่งน่ากลัวและหดหู่ใจในสังคม

ทศพล ยิ่งผล ศิลปินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตเพาะช่าง ได้เข้ารวมโครงการมากมายไม่ว่าจะเป็น โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ YOUNG ARTISTS TALENT ๔.๐ #๙, ทุนพลเอกเปรมปี 2560,โครงการดาวเด่นบัวหลวงครั้งที่ 10 และยังได้ร่วมแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ ที่สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา.

Exhibition date: 
12 Jan 2019 - 11:00 to 26 Jan 2019 - 19:00