^ Back to Top

นิทรรศการความงามในความเหมือนครั้งที่ 3 "อิ่มบุญ"

นิทรรศการความงามในความเหมือนครั้งที่ 3 "อิ่มบุญ"

นิทรรศการความงามในความเหมือนครั้งที่ 3 "อิ่มบุญ" ผลงานโดย นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2561 ณ หอศิลป์เพาะช่าง : Poh-chang Art Gallery

นิทรรศการความงามในความเหมือนครั้งที่ 3 ชุดอิ่มบุญ
ภาพวาดรูปอาหารใส่บาตรและภาพพระเกจิ เป็นแนวความคิดร่วมกันตามของหัวข้อ “อิ่มบุญ” ในการแสดงนิทรรศการความงามในความเหมือนครั้งที่ 3 ชุด “อิ่มบุญ” ในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้แสดงความรู้สึกและความสามารถผ่านผลงานศิลปะในแนวเหมือนจริงทั้งการวาดสิ่งของที่ต้องถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของรสชาติผ่านพื้นผิวของอาหารและภาชนะ รวมทั้ง ภาพพระเกจิ ที่จะต้องเน้นความเหมือนของความเป็นคนและการคุมโทนสีในลักษณะของคุมโทนสีในแบบรูปเคารพ

Exhibition date: 
16 Jul 2018 - 09:00 to 30 Jul 2018 - 16:00