^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะแสดงสดผ่านภาพถ่าย "ปล่อยให้ฉันร่ายรำ : Let Me Dance Exhibition"

นิทรรศการศิลปะแสดงสดผ่านภาพถ่าย "ปล่อยให้ฉันร่ายรำ : Let Me Dance Exhibition"

นิทรรศการศิลปะแสดงสดผ่านภาพถ่าย "ปล่อยให้ฉันร่ายรำ : Let Me Dance Exhibition" จิตติมา ผลเสวก (Jittima Pholsawek) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น ณ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการ ปล่อยให้ฉันร่ายรำ

วันที่ : 02 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2

ศิลปะแสดงสดผ่านภาพถ่าย 
ศิลปิน: จิตติมา  ผลเสวก
วันเปิดนิทรรศการ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. (มีการแสดงสด)

พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  วิถีชีวิต และวัฒนธรรม  โดยผ่านสัญลักษณ์การร่ายรำมโนราห์ของทางใต้   ซึ่งไม่ใช่แค่บันเทิงแต่หมายถึงความเชื่อความศรัทธาอันเป็นวัฒนธรรมที่หยั่งลึกในจิตวิญญาณของชาวใต้ ดินน้ำป่าทะเลภาคใต้กำลังถูกยึดครองด้วยกลไกของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   วัฒนธรรมกำลังสลายหายไปด้วยเช่นกัน

ทุกสิ่งอย่างจึงดิ้นรนเพื่อให้พ้นหายนะนั้น....

ปล่อยให้ฉันร่ายรำ
ฉันจะร่ายรำได้อย่างไร
ในเมื่อมีไฟลุกท่วมหัว
ป่าเขาเผาไหม้ด้วยเพลิงทุน

ฉันจะร่ายรำได้อย่างไร
ขณะที่แม่น้ำสาบสูญ
แผ่นดินเป็นอื่น

ฉันจะร่ายรำได้อย่างไร
ในนครแปลกหน้า
เราต่างอยากฆ่ากัน
ฉันจะร่ายรำได้อย่างไร
ในเมื่อขุนทหารกระชับปืนรายรอบ
กรงเหล็กอ้าประตูรอ

ฉันจะร่ายรำได้อย่างไร
ในเมื่อนิ้วมือถูกบั่น
และท่วงทำนองล่วงหล่นในหลุมดำ

ฉันจะร่ายรำได้อย่างไร...

Exhibition date: 
2 Jun 2018 - 10:00 to 30 Jun 2018 - 21:00