^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "SigNature"

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "SigNature"

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "SigNature" ผลงานโดยกลุ่มศิลปินจากชายแดนใต้ ประกอบด้วย ธนายุต ศรีสุวรรณ, พงศ์พิสุทธิ์ ถ่ายพงษ์, มูฮัมหมัดตอฮา หะยียูโซ๊ะ, โสภิดา รัตตะ, อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล, อัซเดียนา ฮะซา และ อิซูวัน ชาลี จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 18 มิถุนายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ YELO House

"sigNature"
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ที่ไม่ได้ว่าด้วยความรุนแรงจากชายแดนใต้
สะท้อนสภาพสังคมที่เป็นอยู่ จากมุมมองของนักศึกษาศิลปะในพื้นที่ชายแดนใต้

ศิลปิน : ธนายุต ศรีสุวรรณ,พงศ์พิสุทธิ์ ถ่ายพงษ์, มูฮัมหมัดตอฮา หะยียูโซ๊ะ,โสภิดา รัตตะ,อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล,อัซเดียนา ฮะซาและอิซูวัน ชาลี

จัดแสดงวันที่ 1 - 18 มิถุนายน 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 2 มิถุนายน 2561
สถานที่ : YELO House

หากกล่าวถึงชายแดนภาคใต้ สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักนึกถึง และกลายเป็นภาพแทน (Sign) ของพื้นที่ คือภาพเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานสิบกว่าปี ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างความหวาดระแวง หวาดกลัว ไม่ใช่แค่กับคนที่อยู่อาศัย แต่รวมถึงผู้คนที่สัญจรผ่านพื้นที่นี้ ตอกย้ำผ่านข่าวหน้าหนึ่งที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มศิลปินมองว่า การทำความเข้าใจในความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในพื้นที่ ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นผู้คน วิถีการดำเนินชีวิต สังคม ศาสนา และการเมือง การจดจำได้แต่เพียงภาพซ้ำของความรุนแรง ไม่ใช่สิ่งที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ หรือรู้จักกับพื้นที่แห่งนี้อย่างแท้จริง

ผลงานศิลปะในนิทรรศการนี้ เป็นผลงานของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นนักศึกษาจากปัตตานี และจังหวัดในชายแดนใต้ แม้ว่าจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และคุ้นชินกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น แต่ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์นี้ พยายามนำเสนอแนวคิดอันเป็นเรื่องปกติวิสัย (Nature) สะท้อนเรื่องราวของภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา เพศสภาพ รวมถึงสภาวะอารมณ์ส่วนตัวของศิลปินเอง (Signature) ข้ามพ้นเรื่องของความรุนแรงและเหตุการณ์ความไม่สงบที่ดูเหมือนจะกลายเป็นสิ่งที่ยืดเยื้อ เบื่อหน่าย และซ้ำซากสำหรับคนในพื้นที่ไปเสียแล้ว

ทั้งนี้กลุ่มศิลปินมองว่า การจัดแสดงผลงานในศูนย์กลางของประเทศ จะทำให้เกิดการรับรู้ถึงสภาวะที่หลากหลายของพื้นที่ ผ่านผลงานร่วมสมัยของศิลปินทั้ง 7

Venue: 
Exhibition date: 
1 Jun 2018 - 11:00 to 18 Jun 2018 - 20:00