^ Back to Top

นิทรรศการ "Price of Life"

นิทรรศการ "Price of Life"

นิทรรศการ "Price of Life" ผลงานโดย วาฬ จิรชัยสกุล (Wal Chirachaisakul) จัดแสดงระหว่าง 15 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี่ : Kalwit Studio & Gallery

นิทรรศการ Price of Life 15 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2561

มนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ชอบวัดคุณค่าในตัวเอง เราจะส่องกระจกแล้วสำรวจตัวเองเสมอว่าวันนี้เราจุดไหนแล้ว ทำให้มนุษย์พยายามสร้างหน่วยวัดค่าความสุข ความสำเร็จทั้งลาภยศ และ ชื่อเสียง ยอดไลค์ การชี้เป็นชี้ตายผู้อื่น ในยุคสมัยใหม่นี้ผู้คนเริ่มตื่นรู้มากขึ้นขณะสำรวจตนเอง แม้แต่กลุ่มวัยรุ่นก็เริ่มคิดได้ที่จะถามตอบถึงความสุขทางใจ ก็สามารถวัดค่าคุณภาพชีวิตได้ไปพร้อมกับภาพลักษณ์ปัจจัยภายนอกเช่นกัน พุทธปรัชญาถูกสอดแทรกอยู่โลกออนไลน์ได้เร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะเราทุกข์ง่ายขึ้นเราจึงหาทางเข้าใจมันมากขึ้น

ศิลปิน วาฬ จิรชัยสกุล นึกถึงสิ่งที่ใกล้ตัวมนุษย์ทุกคนที่สุด คือเหรียญเงิน ที่เป็นสัญลักษณ์ของรางวัลสำหรับมนุษย์มาช้านาน นิทรรศการ "price of life" เป็นงานแสดงภาพจิตรกรรมสีน้ำมัน และภาพพิมพ์โลหะ Mezzotint ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อเงินตราและการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของตนเองในศตวรรษที่ 21 โดยวิพากษ์อย่างเป็นกลางถึงการก่อร่างสร้างตัว การครองตน ไปจนถึงจุดแตกดับ และการเกิดใหม่ โดยมนุษย์ก็ยังคงเวียนว่ายในระบบมาตรวัดคล้ายเดิม
จนไปถึงชุดผลงานล่าสุดชื่อ keep me longer ภาพจิตรกรรมสีน้ำมันสีชมพูขนาดย่อมลงม ขมวดปมจากเรื่องราวที่มนุษย์ห่วงแหนตนเอง จากการใช้เหรียญไปสู่การใช้สัญลักษณ์ที่ใช้ห่อหุ้มความเปราะบางแทน โดยดึงจากสภาวะที่ศิลปินเคยรู้สึกเศร้าเปลี่ยนโทนสีให้เป็นสีอ่อนโยน เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงการเยียวยาสภาวะดังกล่าว
สุดท้ายแล้วเมื่อเราเยียวยาจิตใจจนสมบูรณ์พร้อมในระดับหนึ่ง มนุษย์ก็อดไม่ได้ที่จะกลับไปให้ค่ากับ สัญลักษณ์ของสินค้าและการแลกเปลี่ยน ที่มีเพียงเผ่าพันธุ์เราเท่านั้นที่อุปโลกน์มันขึ้นมา

วันเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
เวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไป
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ที่ Kalwit Gallery & Studio
เดิน 10 นาที หรือ นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 2 นาที จาก สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต

สอบถามเพิ่มเติม :
โทร: 02-254 4629
E-mail: kalwitstudio@gmail.com
ที่อยู่: 119/14 ร่วมฤดี2, ลุมพินี, เขตปทุมวัน, กทม. 10330

--------------------------------

Price of Life 15 June - 1 August 2018

Human beings are a species which is trying to discriminate and evaluate themselves. Whenever we look at the mirror, we try to evaluate how far we have gone. This causes them to create units to measure level of happiness, success such as money status, fame, social status, popularity contest in social network, and judgement on others. Nowadays people, especially the younger generation, are energetic to find what is their true happiness, which can measure quality of life as well as the external factors. Noticeably, Buddhist philosophy has quickly become part of social networks like never before. This is because we face with a greater amount of sorrow so we make more effort to understand how to survive this series of suffering.

Wal Chirachaisakul, the artist, thinks of human being’s closest object, which is “coins”. This object has symbolized life medal. "Price of Life" Exhibition is a series of his artworks, consisting of oil painting and Mezzotint. They reflect on how human behavior is gauged by money, which drives human souls in the 21st century. He critiqued fairly about humans’ self-establishment, way of life until when they perish and reborn. They repeat the cycle under the same measurement. His latest work called "Keep me Longer" is pink-based oil painting in a smaller size. Its focal point is self-loving and state of self-defense represented via the use of medal all the way through symbol to embrace vulnerability. In doing so, the artist applied soft color to convey his emotional fragility and presents the way he heals himself from that vulnerability. Eventually, once our mind is healed and stable. Humans can’t help themselves from returning to their old way, which is putting values on commercial trademark and materialistic things. The value that humans themselves fabricate.

opening reception : Friday,15 June
open 7 - 10:30 pm
free entry

at Kalwit Gallery & Studio
10 min walk or 2 min motorbike ride from Phloen Chit BTS Station

For more information:
Tel: (66) 2254 4629
E-mail: kalwitstudio@gmail.com
Address: 119/14 Ruamrudee2, Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Exhibition date: 
15 Jun 2018 - 10:00 to 1 Aug 2018 - 18:00