^ Back to Top

นิทรรศการ "รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง"

ในขณะที่ไทยกำลังเริ่มต้นลงทุนครั้งสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งของประเทศให้ “ความเร็ว” จากการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าด้วยระบบรางที่มีต้นทุนค่าขนส่งต่ำสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่นับวันแต่จะถีบตัวสูงขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพของธุรกิจและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ญี่ปุ่นได้พัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้นำพาความเจริญไปสู่พื้นที่ส่วนต่างๆ ได้สำเร็จแล้ว ตั้งแต่ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับชุมชน
เกาะคิวชูเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คิวชู เรลเวย์ คอมปานี (เจอาร์ คิวชู) ได้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางใหม่ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งให้กับคนในท้องถิ่น โดยเลือกนักออกแบบ เอย์จิ มิโตโอกะ มาเติมเต็มช่องว่างของพาหนะอื่นๆ นั่นคือ การบริการที่ไม่ไช่แค่การคมนาคม แต่สร้างประสบการณ์การนั่งรถไฟให้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขและความสนุกของการเดินทาง ดังจะเห็นได้จากผลงานการออกแบบทั้งหมดที่มิโตโอกะทำให้กับเจอาร์ คิวชู มากว่า 25 ปี ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้ อาทิ ขบวนรถไฟแบบต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน 29 ขบวน การปรับปรุงอาคารสถานีรถไฟ โครงการอสังหาริมทรัพย์ สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ภายใต้ปรัชญาการออกแบบที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยการเลือกใช้วัสดุพื้นบ้านจากธรรมชาติ
บทเรียนสำคัญของการสร้าง “รถไฟสายความสุข” จึงมิใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการจัดการ แต่รวมถึงความแตกฉานในการนำ “สินทรัพย์ท้องถิ่น” ผนวกกับ “วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ” และ “กระบวนการออกแบบ” มาใช้ในทุกมิติของการให้บริการรถไฟและการบริหารกิจการ จนเจอาร์ คิวชู กลายเป็นผู้ให้บริการเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟมากที่สุดในญี่ปุ่น ทั้งยังเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนารถไฟ ส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งกลุ่มการเกษตรและการท่องเที่ยวให้มีรายได้ และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้มาเยือน
นิทรรศการ “รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง” ปรับเปลี่ยนชื่อและลำดับเนื้อหาจากนิทรรศการจากประเทศญี่ปุ่น “Eiji Mitooka Happy Railway Design Exhibition” จัดขึ้นในประเทศไทยโดยความร่วมมือระหว่างคิวชู เรลเวย์ คอมปานี และ TCDC ร่วมกับสตูดิโอออกแบบดัง ดีไซน์ แอซโซซิเอทส์ (DDA) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น
เข้าชมฟรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)(นิทรรศการหมุนเวียน)
เวลา 16 มีนาคม - 26 พฤษภาคม 2556 10:30-21:00
สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

Exhibition date: 
16 Mar 2013 - 10:30 to 26 May 2013 - 21:00