^ Back to Top

นิทรรศการ "Towards the Figureless"

นิทรรศการ "Towards the Figureless"

นิทรรศการ "Towards the Figureless" ผลงานโดย ดุษฎี ฮันตระกูล (Dusadee Huntrakul), ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล (Latthapon Korkiatarkul) และ ณัฐพล สวัสดี (Nuttapon Sawasdee) จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 17 มิถุนายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ 1PROJECTS Gallery

TOWARDS THE FIGURELESS
by Dusadee Huntrakul, Latthapon Korkiatarkul
and Nuttapon Sawasdee

Exhibition: 20 April - 17 June, 2018
Opening Reception: Friday, 20 April, 2018, 6-11pm

About the exhibition
Dusadee Huntrakul, Nuttapon Sawasdee, and Latthapon Korkiatarkul are a new wave of artists who possess numerous creative techniques, practices and styles from concepts to artistic media. All three share the same interests in ways of representation, thinking methods and the interpretation behind abstract paintings, which led to the ‘Whenever we don't know how to call them, We will call them "Towards the Figureless" exhibition.

Originating from his passion for Goregrind music, Nuttapon Sawasdee’s work represents the same impetus and force as in his favorite music. Sawasdee’s painting uses strong colors with complex and striking brushstrokes, resulting in fascinating works that express his emotions and feelings.

Through aspects of his work, Latthapon Korkiatarkul employs a painting process that connects and represents the objects and materials used in his creations. His artistic style is to reflect and depict their visual images through the painting format.

For Dusadee Huntrakul, abstract art is ‘information’ with ready-to-communicate messages. Through its materials and arrangement, artwork can lead to an ideological milestone and can provide information regarding origin and possibility. Based on a collage technique, Huntrakul’s artistic process and symbolic meaning signify the instant of destruction of an old space and the creation of a new one.

เกี่ยวกับนิทรรศการ
ดุษฎี ฮันตระกูล, ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล และ ณัฐพล สวัสดี เป็นศิลปินคลื่นลูกใหม่ที่มีลักษณะเเละรูปแบบการทำงานที่หลากหลายทั้ง ในเชิง Concept และ สื่อทางศิลปะประเภทต่างๆ ด้วยความสนใจที่ศิลปินทั้ง สาม มีร่วมกันเกี่ยวกับการเเสดงออก, วิธีคิด, การตีความ ผลงานศิลปะประเภทจิตกรรม รูปแบบ นามธรรม จึงเป็นที่มาของนิทรรศการ "Towards the Figureless"

ณัทพล สวัสดี มีจุดเริ่มต้นของการทำงานชุดนี้ จากความคลั่งไคล้อย่างบ้าคลั่งกับดนตรีเเนว Goregrind ด้วยเเรงพลักดันในลักษณะเดียวกันกับวิถีของดนตรีที่เขาคลั่งไคล้ ผลงาน Painting ของ ณัทพล จึงมีลักษณะการใช้สีที่รุนเเรง ประกอบกับสโตรกของทีแปลง ที่ยุ่งเหยิง ทั้งหมดถูกขมวดรวมกันเป็นงานจิตกรรมที่มีการเเสดงออกทางอารมย์ได้อย่างน่าสนใจ

ลัทธพล มีลักษณะการทำงาน โดยใช้กระบวนการ ของ Painting ในการ เชี่ยมโยงเเละ นำเสนอ วัตถุต่างๆ ที่เขาใช้ในการสร้างงาน Painting รูปแบบผลงานของเขามีลักษณะเป็น การนำเสนอตัว Visual image ของวัตถุในรูปแบบผลงาน Painting

“งานนามธรรมเป็น “ข้อมูล” ที่พร้อมจะสื่อสาระต่าง ด้วยวัสดุ เเละ การจัดการ ซึ่งสามารถนำไปสู่หมุดหมาย ในเชิงอุดมการณ์ หรือ เป็นข้อมูลที่บอกถึงที่มาเเละความเป็นไปได้...” คือชุดคำสั้นๆ ที่ข้าพเจ้าได้ถอดออกมาจากข้อความของ ดุสดี ซึ่งสัญลักษณ์ เเละกระบวนการที่เขาใช้มีรูปแบบของการทำงาน Painting ที่มีฐานมาจากงานคอลลาจ ซึ่งเป็นการทำลายพื้นที่เก่าและสร้างพื้นที่ใหม่ในเวลาเดียวกัน

Artists Statement
Dusadee Huntrakul
I believe that abstract art is information ready to be communicated. Through their materials and arrangement, works can act as a milestone or a map that helps lead the way, unraveling situations within a community, group, environment, technology, ideology, idealism or other contexts. My work fits in this notion. It acts as information providing the origin and possibilities.

Latthapon Korkiatarkul
Painting is one of the first art medias I learned. The study process was not just to gain the necessity skills but to understand the physical aspect, nature and quality of the materials involved: from types of paint, brands, difference surfaces - canvas, wood board, paper, etc. Each one has a unique quality that can be utilized in different circumstances.

Additionally, studying painting also includes an in-depth understanding of a painting’s subject matter whether they are objects, models or photographs. This means not only interpreting its physical form but comprehending its meaning, content and context. In my opinion, this process is how we learn to connect to the subject matter, to understand an object and the world we live in, from a personal point of view, and represent it in the form of painting.

Someone once asked me, what is abstract painting? At the time, I was unable to provide a clear answer but I was certain that it was not just merely a formless and figureless painting that solely emphasizes emotional expression. For me, abstract painting is the way we can represent form and thoughts about an object. It is also how we can represent our thinking process through painting in the most honest and direct way.

When I paint, what I am trying to represent are the materials used in my creativity or, sometimes, I just let the materials speak for themselves. For example, when a piece of paper is covered with oil, the result is a transparent piece of paper showing fibre as its component. Each paper always results in a unique effect, even though it is the same type of material that has gone through an identical process. The result will then be accentuated using colors, pencils, or other objects to create an image. Personally, I see my work more as a representation of materials than simply a painting.

Nuttapon Sawasdee
Reek of Putrefaction is the name of an album by a well-known English band, Carcass, who was a pioneer of a musical genre called Goregrind. Their lyrics, music and album covers were created specifically for their bloodthirsty fan base. Lyrics were full of complex vocabulary (borrowing from medical technical terms). Music was fast paced and low-pitched. More importantly, the album cover was made from a collage of corpses’ images collected from medical magazines. All of these aspects first drew my attention to the band back when I was young, standing in front of a legendary music shop, Jae Ju (เจ๋จู) at Pantip Plaza. A nasty cover and complex lyrics were very attractive to my younger self and I did not hesitate while grabbing money from my pocket to pay for the album.

Time passed and I had lost touch with those feelings until I discovered and started painting. Then the same drive I felt while listening to this music resurfaced through the act of painting. The complexity of the force, feeling and expression are represented through the paint on canvas.

ดุษฎี ฮันตระกูล
ผมเชื่อว่างานนามธรรมเป็นข้อมูลพร้อมที่จะสื่อสารสาระ ด้วยวัสดุและวิธีการจัดการ ทั้งสิ้นสามารถใช้เป็นหมุดหมายหรือแผนที่ซึ่งจะนำหรือชี้คลี่คลายไปสู่ชุมชน กลุ่มคน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี่ อุดมการณ์ อุดมคติ บริบทอะไรก็ตามแต่ ฯลฯ งานของผมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เป็นข้อมูลที่บอกถึงที่มาและความเป็นไปได้

ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล
“Painting” คือสื่อทางศิลปะประเภทเเรกๆ ที่ผมได้เรียนรู้ลักษณะของการทำงานของสื่อประเภทนี้....การเรียนรู้ที่ผมพูดถึงนอกจากการเรียนรู้ “ทักษะ (skill)” เชิงฝีมือ เเล้วยังมีการเรียนรู้ กายภาพ เเละ ธรรมชาติ ของวัสดุต่างๆ ที่เราใช้ เช่น คุณสมบัติของสีชนิดต่างๆ สีเเต่ละญี่ห้อ สกุล มีความต่างกันอย่างไร เพื่อนำมาหยิบใช้ได้อย่างเหมาะสม วัสดุ รองรับเช่น ผ้าใบ, ไม้กระดาน, กระดาษ ฯลฯ มากมายให้เลือกใช้ซึ่งเเต่ละอย่างมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเเบบใหน เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับสถานะการณ์ รวมไปถึง การทำความเข้าใจกับวัตถุ, บุคคล หรือภาพเหตุการณ์ที่ถูกใช้เป็น “แบบ” หรือ “ต้นฉบับ” ที่เราวาด ไม่ใช่เฉพาะในเชิงกายภาพเเต่รวมไปถึงความหมายเเละบริบทของ “สิ่ง” นั้นๆ ด้วย สำหรับผมนั้นขั้นตอนการเรียนรู้ทั้งหมด เป็นลักษณะที่คนเราอยากจะเชื่อมโยมกับสิ่งของ หรือทำความเข้าใจโลกเเละวัตถุ รวมไปถึง Content, Context ต่างๆ ในลักษณะมุมมองเเบบเฉพาะตัวของ Painter เเต่ละคนก่อนจะถูกนำเสนอใหม่ในลักษณะของ Painting

มีคนเคยถามว่า “สำหรับผม” ภาพเขียน Abtract คืออะไร ในตอนนั้นคำตอบยังไม่ชัดเจน เเต่มั่นใจเรื่องนึงว่ามันไม่ใช่รูปแบบการทำ Painting ในลักษณะที่ไร้รูปทรง ที่ไม่เป็น Form, Figure หรือ เป็นภาพเขียนที่เน้นการเเสดงออกทางอารมณ์เพียงอย่างเดียว ส่วนตัวเเล้วคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ เป็นช่องทางสำหรับการนำเสนอรูปแบบเเละวิธีคิดต่อวัตถุ, วิธีคิดต่อกระบวนการผ่านสื่อรูปแบบ Painting อย่างตรงไปตรงมา

เมื่อผมวาดภาพ...สิ่งที่ผมนำเสนอมันจะเป็นตัววัสดุต่างๆ ที่ผมนำมาใช้ในการทำงาน หรือให้ตัววัสดุที่ผมใช้นำเสนอตัวของมันเองในลักษณะของงาน painting เช่น เมื่อเวลากระดาษเปล่าถูกเคลือบด้วยน้ำมันก็จะเกิดเป็นลักษณะโปร่งใสเเละเห็นใยของกระดาษที่เป็นเนื้อในของกระดาษเเผ่นนั้นๆ ซึ่งถึงเเม้จะเป็นกระดาษชนิดเดียวกันผ่านกระบวนการเดียวกัน เเต่ผลลัพธ์หรือ Effect ที่ได้ก็จะเเตกต่างกันเสมอเเละ Effect ดังกล่าวจะถูกขับเน้นให้ชัดขึ้นด้วยสี ดินสอ หรือวัสดุอื่นๆ นี่เป็นลักษณะของการสร้าง Image ของ Painting ในครั้งนี้ ...ผมคิดว่าภาพเขียนของผมมีลักษณะของการแสดงออกถึงความเป็นวัตถุมากกว่าภาพเขียน

ณัฐพล สวัสดี
Reek of putrefaction คือชื่ออัลบัมของวงนามอุโฆษ นามว่า Carcass วงดนตรีจากประเทศอังกฤษที่เล่นในเเนวทางเเบบ Goregrind ซึ่งวงนี้เรียกได้ว่าเป็นวงเเนวหน้า (Pioneer) ของเเนวทางนี้เลยก็ว่าได้ ทั้งเนื้อเพลงภาพปกอัลบั้ม ภาคดนตรี ทางวงได้รังสรรค์มาเพื่อสาวกกระหายเลือดโดยเเท้ เนื้อเพลงเต็มไปด้วยศัพท์เเสง ที่ยากเกินเข้าใจ (ทางวงได้เอาศัพท์ทางเทคนิคทางการเเพทย์มาใช้) ดนตรีที่รวดเร็วเเละกดต่ำ เเละที่สำคัญ คือปกของวงได้ใช้วิธี ตัดปะ (Collage) ภาพศพที่ทางวงได้เก็บสะสมมาจากนิตยสารทาง
การเเพทย์ เเละนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจในวงนี้ขึ้นมา จากไปยืนเลือกซื้ออัลบั้มจากเจ้จู พันทิพย์พลาซ่า ทั้งปกอัลบั้มเเละเพลงที่สกปรกเกินกว่าจะเข้าใจ ณ วัยในตอนนั้น เมื่อเจอกับเเรงดึงดูดของทั้งหมดที่ได้กล่าวไป ผมก็ได้ควักเงินออกจากกระเป๋ากางเกงเพื่อจ่ายเจ้ไปโดยไม่รีรอ หลังจากนั้นผมก็สร่างซาไปกับของพวกนี้ จนได้มาเจอกับการทำงาน “จิตรกรรม” แรงผลักดันเดียวกับตอนที่ฟังเพลง เเละการทำงาน จิตรกรรม มันมีความยุ่งเหยิงของหลายสิ่งที่เป็นเเรงขับเเละเเสดงออกผ่านบนผืนผ้าใบ

About Artists
Dusadee Huntrakul
(b. 1978, Bangkok) Dusadee Huntrakul wants to send ready-to-communicate messages through his works. Previous works express poignantly expresses humanity’s desire to re-write the traumas of the past. He is inspired by anthropology and explores ethnography. The artist borrows from sources as diverse as primal or tribal art as well as from contemporary art. His works gain symbolic meaning through disintegrating the old into creating something new. Works’ media he uses include sculpture, drawings as well as works on paper like collages. Dusadee’s most recent show was at Chan+Hori Gallery in Singapore and his works have been shown at Nichido Contemporary Art, Japan; Oakland Museum of California, USA, as well as at Osage Gallery, Hong Kong, Palais De Tokyo, Paris/France, Mori Art Museum and The National Art Center, Tokyo, Japan. He participated in the Singapore Biennale in 2013 and has exhibited at ICAS LaSalle in Singapore in 2015. Dusadee graduated with a Bachelor in Arts from UCLA in Los Angeles and Master of Fine Arts from the UC Berkeley in California, USA.

Latthapon Korkiatarkul
(b. 1988) lives and works in Bangkok, Thailand. Latthapon’s works are conceptual in nature. He is interested in exploring what makes an object become art. The artist uses ever changing techniques to change the appearance of everyday objects and tries to deconstruct the fine line that distinguishes them from works of art. Latthaphon’s most recent solo exhibition was shown at VER Gallery, Bangkok. His works have also been exhibited in Bangkok/Thailand notably at Centre of Academic Resources Chulalongkorn University, Whitespace Gallery, YenakArt Gallery as well as at Bangkok University Gallery and at Silapakorn University. Latthapon’s works have also been shown in Singapore and Hong Kong. The artist holds a Bachelor degree in Fine and Applied Art from Bangkok University, Thailand.

Nuttapon Sawasdee
(b. 1989) lives and works in Bangkok, Thailand. Nuttapon believes that each field of study has different learning. His understanding of art, experimenting with ideas and practice are deeply related and strongly influenced by his experiences with politics in Thailand due also to his studies at the department of Government, Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University. Most recently the artist has shown his works at a solo exhibition at Bangkok University Gallery. Notable collaboration projects and group exhibitions include shows at Tadu Gallery, Bangkok Arts and Cultural Centre, YenakArt Gallery, Art Centre Silapakorn University in Thailand, Rockbund Museum Shanghai in China and Galerie Steph in Singapore. Nuttapon participated in the Kuandu Biennale in Taiwan Awards won by Nut include the Youngthai artist award and the Brandnew art project in 2013. The artist holds a Bachelor degree in Visual art from Bangkok University, Thailand.

Exhibition date: 
20 Apr 2018 - 13:00 to 17 Jun 2018 - 19:00