^ Back to Top

นิทรรศการ "19 Black Edition"

นิทรรศการ "19 Black Edition"

นิทรรศการ "19 Black Edition" ผลงานโดย เชิดวุฒิ สกลยา (Cherdwood Sakolaya) จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ Rebel Art Space

Solo Exhibition "19 Black Edition"
By Cherdwood Sakolaya
Opening Party 27 March 2018 17.00 – 22.00
27 March – 31 May 2018
at Rebel Art Space Sukhumvit 67 BKK 
BTS Prakanong exit No.1
Tel: 064 790 9436

19 Black Edition
เป็นผลแสดงของการที่ข้าพเจ้าได้ยืนเพ่งมองธรรมชาติรอบตัวด้วยสภาวะจิตใจที่ปราศจากความกังวล ปราศจากความทุกข์ และภาระทางใจ เมื่อจิตมีพื้นที่ว่างเหมือนแก้วเปล่า ก็ย่อมเปิดรับซึมซับกับสิ่งรอบตัวในสภาวะตอนนั้น ธรรมชาติทุกสรรพสิ่งนั้นหมุนเวียนเป็นวงจรมาเป็นล้านๆปี นับประมาณไม่ได้ เกิดขึ้น ดํารงอยู่ และดับสลายไป เป็นเช่นนี้อยู่ตลอดเวลา นํ้ามีวิถีของตัวเอง ดินมีวิถีของตัวเอง ลมที่ตาเปล่ามองไม่เห็น แต่เห็นได้จากริ้วระรอกนํ้า ก็มีจังหวะวิถีของตัวเอง รวมถึงแสงแดดจากดวงอาทิตย์ ต้นไม้ และสิ่งมีชีวิต(วิญญาณธาตุ)ก็มีวิถีของตัวเองเช่นกัน "วิถี"ของทุกสรรพสิ่งมีวงจรของตัวเอง สอดคล้อง และหมุนเป็นไปตามลักษณะธาตุของตัวเอง โลก ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ ในจักรวาลก็เช่นกัน ดาวแต่ละดวงมีวงโคจรของตัวเอง แต่ไม่เคยที่จะหมุนโคจรมาชนกันซักที เช่นโลกกับดาวพุธถึงจะใกล้กัน(ในระดับจักรวาล) แต่ก็ไม่เคยหมุนมาชนกัน ทุกอย่างมีสมดุลหมุนเวียนสอดคล้องเหมือนถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้ว ตั้งแต่ระดับจุลภาคจนถึงระดับสุริยะจักรวาล จนมาถึงยุคที่มีจํานวนผู้คนและความต้องการที่มากมายมหาศาลในยุคปัจจุบันนี้ พวกเราหลายคนไม่อยากแก่ พวกเราหลายคนไม่อยากเสื่อมสลาย เราหลายคนต้องการการคงอยู่อย่างเป็นนิรันดร์ เราพยายามควบคุมธรรมชาติ. ด้วยการ สร้างเขื่อน ผลิตไฟฟ้า เร่งผลผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่มากขึ้นและโลภขึ้นไม่สิ้นสุด หลายสิ่งที่เราพยายามทําอยู่มันกําลังย้อนแย้งกับระบบที่มันเคยเป็นมาตลอด เราหลายคนยังไม่รู้ว่าความพยายามของพวกเรากําลังมีผลกระทบกับวิถีวงจรของหลายๆสิ่งที่อยู่ร่วมกับเรามาตลอดหรือมีมาก่อนเราด้วยซ้ำ

โอ้มนุษย์...ถึงจุดหนึ่งระบบ ก็จะปรับสมดุลย์คืนกลับสู่ความเรียบง่ายด้วยตัวของมันเอง

ณ เวลาที่สภาวะธรรมชาติโอบล้อมข้าพเจ้า จิตใจตอนนั้นสงบ นิ่ง สมดุล ข้าพเจ้ากลับมองเห็นทุกสรรพสิ่ง"เป็น"อย่างที่มันเป็น และนี่คือที่มาของผลงาน...
19 Black Edition คือการไว้อาลัยให้กับความ"ไม่รู้จักพอ"ของมนุษย์ชาติ

19 Black Edition is the result of the fact that I stood looking at the surrounding nature with a worry-free state of mind without suffering and mental burden. When mental space is empty It is open to absorb the surrounding in the state at that time.
All things are circulating for millions of years, stay and break away like this all the time. Water has its own way. The soil has its own way. Wind invisible thru the eye but see the water line. It has its own pace. Including sunlight from the sun, trees and creatures (elemental spirits), they also have their own way as well. The "path" of all things has its own circular, consistent, and rotating paths, in line with its own elemental characteristics, the planetary sphere of the universe. Each star has its own orbit. But never to rotate orbit. Like the world with Mercury is close (at the cosmic level), but it never collided. Everything has a well-balanced as well as being well designed. From micro level to solar level. Until the age of the number of people and the great demand of today. Many of us do not want to decay. Many of us want to stay eternal. We try to control nature by building dams, power generation accelerates productivity to meet the needs of more and more coveted people. Many of the things that we are trying to do are conflicting with the system that it has always been. Many of us do not even know that our efforts are affecting the cycle of many things that have always been with us or before us.

Oh man ... at one point the system it will rebalance back to its simplicity itself.

At a time when natural conditions surround me. The mind is calm and balanced, and I see everything as "be" as it is. And this is the source of the work ...
19 Black Edition mourn for the "insatiate" of mankind.

Name: Mr. Cherdwood Sakolaya
Date of Birth: 26 May 1974
Age: 44
Mobile: 083 642 6956 / 082 465 3992
Website: www.cherdwood.com
Email: cherdwood.s@gmail.com

Graduated
Year 1996 Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) in Major of Visual Art from Srinakharinwirot University Thailand

Experience
Year 1999 – 2005 Photographer at Lips Magazine
Year 2005 – 2007 Head of Photographer at Volumn Magazine
Year 2010 – 2011 Head of Photo Department at BB Records
Year 2011 – Present Freelance Photographer

Capability
Expert all shooting style: Fashion, Beauty, Jewelry, pack shot jewelry and etc.
Have been going abroad to take fashion picture as following countries: USA, China, Japan, French, Korea, Singapore and Maldives.
Video on Youtube: “portraits of Bangkok with b&w films” and “New York fashion week photos”

Award – Asia
Year 2007 Gold winner of Asia Pacific AdFest 2007 / Outdoor / “Boy/Man/Women”
Credit Agency: Euro RSCG Bangkok

Award – International
Year 2007 Winner of 15th Cresta International Advertising Award / Poster / “Boy/Man/Woman”
Credit Agency: Euro RSCG Bangkok
Year 2008 Silver winner of London International Award 2008 / Poster and Billboard / Smoke Free Home “Kid”
Credit Agency: Euro RSCG Bangkok

Exhibition
April 2012 Join Art Exhibition “Intuition” at Amari Watergate Hotel
May 2 - 30, 2013 Solo Exhibition “Spirit of Sanamluang” at The National Gallery, Chao-Fa Road
May 10 – Jun 10, 2013 Join Photos Exhibition “Night Shift” at the Rooftop Gallery, Thonglor
Jul 19 – 21, 2013 Join the “180th Anniversary of Thai-U.S. Friendship Photography Exhibition” at Central World Bangkok
Oct 28, 13 – Mar 5, 2014 Solo Exhibition “Angel” at The Pullman Bangkok Hotel G Silom
Oct 2 – Nov 14, 2015 Solo Exhibition “Spirit of Sanamluang” at the Soy Sauce Factory Gallery, Charoen Krung Soi 24
Nov 6, 2015 Join Auction Charity “Aid for Dominica, A fundraising Dinner by Royal Dominica and Harvey Law
Group” at Siam Kempinski Hotel Bangkok
Jan 29, 2016 Join Art Exhibition “Galleries Night Chiang Mai 2016” at Ung Gallery Chiang Mai
Jan 28 – 31, 2017 Join Art Exhibition Charity for Flood Victim in Southern of Thailand at MOST Gallery, Bangkok
27 March – 31 May 2018 Solo Exhibition “19 Black Edition”
at Rebel Art Space Sukhumvit 67 Bangkok

About my photo
Life is wonder and miracle for me.
I have robbed the emotional life beat in the split second from an individual, who has triggered a trembling of my Heart through the expression of emotions and feelings. All which have shown a meaning that communicates in a most honest, sincere and natural.

Exhibition date: 
27 Mar 2018 - 13:00 to 31 May 2018 - 18:00