^ Back to Top

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "ยกคลาส"

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "ยกคลาส"

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "ยกคลาส" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

ยกคลาส คืองานแสดงศิลปนิพนธ์ของพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ซึ่งกำลังจะยกคลาสไปในห้องเรียนที่กว้างใหญ่มากขึ้น พวกเราจึงอยากนำเสนอคลาส ของพวกเรา ในตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ให้กับทุกท่านได้รับชม !

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ' ยกคลาส Art Thesis Exhibition ' ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง จัดระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2561 BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Exhibition date: 
28 Mar 2018 - 10:00 to 31 Mar 2018 - 21:00