^ Back to Top

นิทรรศการโครงการศิลปะวาดภาพ เยาวชนรวมพลัง สร้างไทย 4.0

นิทรรศการโครงการศิลปะวาดภาพ เยาวชนรวมพลัง สร้างไทย 4.0

นิทรรศการโครงการศิลปะวาดภาพ เยาวชนรวมพลัง สร้างไทย 4.0 ผลงานโดยนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร โครงการศิลปะภาพวาด ปี 2561 จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โถง ชั้น L และ โถง ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการโครงการศิลปะวาดภาพ เยาวชนรวมพลัง สร้างไทย 4.0

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ - 17 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่: โถง ชั้น L และ โถง ชั้น 1

การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร โครงการศิลปะภาพวาด ปี 2561

Exhibition date: 
13 Feb 2018 - 10:00 to 17 Feb 2018 - 21:00