^ Back to Top

นิทรรศการ "感0 - KANZERO"

นิทรรศการ "感0 - KANZERO"

นิทรรศการ "感0 - KANZERO" ผลงานโดย wataboku จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00 น. ณ The Jam Factory Gallery

'感0 - KANZERO' 
Exhibition by wataboku
22 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2561
เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00 น.
จัดสรรนิทรรศการโดย ฐิตา ตุลยาเดชานนท์ เเละ โยอิชิ นากามูตะ

---------------------------------------------------------

บริบทวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในไทยนั้นได้คลุกคลีอยู่ในชีวิตประจำวัน เสมือนกับเป็นเพื่อนรู้ใจที่ค่อยๆ เติบโตมาในแต่ละห้วงเวลาของชีวิต และเมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์และสภาวะในวัยเจริญเติบโต ความทรงจำที่เราโหยหวนถึง (Nostalgia) ก็ไม่สามารถจะหนีพ้นไปจากวัยของ “เด็กมัธยม” ซึ่งเป็นวัยที่มีการปรับเปลี่ยนจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ พลังมหาศาลและความเปราะบางที่ย้อนเเย้งกันอยู่ในตัว ประสบการณ์ ความฝัน ความผิดหวัง และการค้นหาตัวตน การนำเอาผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินญี่ปุ่นอย่าง “wataboku” ซึ่งเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในโลกโซเชียวมีเดีย อีกทั้งงานแสดงผลงานต่างๆ ในหลายประเทศ ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพลักษณ์และทัศนะคติของเด็ก ผู้หญิงในภาพของเด็กมัธยมที่สวมใส่ชุดนักเรียนผลงานครั้งนี้ได้สะท้อนถึงสภาวะสังคมไทยและสังคมญี่ปุ่นที่ดูเหมือนจะมีความคล้ายคลึงกัน (Subculture) และได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะร่วมสมัยที่ถูกสร้างขึ้นจากเครื่องมือดิจิตอล

นิทรรศการ [感0 - KANZERO] ครั้งนี้จึงเป็นความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความงามเเละเสน่ห์ของสองวัฒนธรรมที่ได้ร้อยเรียงมิตรภาพจากความแตกต่างเเละเหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อสื่อสารออกมาในภาพลักษณ์ของตัวละครที่เราคุ้นเคยและสามารถสัมผัสได้ การหวนถึงอดีตความทรงจำของวัยเหล่านั้นให้กลับมารำลึกนึกถึง หรือผู้ที่กำลังจะเผชิญเจอ แต่จุดหมายปลายทางของทั้งสองนั้นได้สอดคล้องออกมาเป็นเส้นเดียวกัน

---------------------------------------------------------

'感0 - KANZERO' 
Exhibition by wataboku
22 February - 25 March 2017
Opening party on Saturday, 24th February, 17.00 hrs.
Curated by Thita Tunlayadechanont and Yoichi Nakamuta

The context of Japanese culture in Thailand has been so closely involved in the daily lives of the people like a companion growing up alongside each moment in life. In this same aging relationship, the memories we feel the most sense of nostalgia for are inevitably our "high-school years". It acts not only as a transition from our adolescence into adulthood, but also reflects a period of immense power and vulnerability constantly at conflict within, experiences, dreams, disappointments and journeys of self-discovery. The unique work of a Japanese artist "Wataboku", renown both on social media and exhibitions worldwide, depicts the characteristics and attitude of a nostalgic girl in the image of a high-school student in her uniform. This piece illustrates the seemingly similar subcultures between the Thai and Japanese society and expresses it in the form of contemporary arts created from digital equipment.

This exhibition [感0 - KANZERO] was therefore intended to interpret the beauty and fascination of the two cultures that have captivatingly bridged all differences and similarities and express them through characters we feel familiar with. While those who have lived their youth may feel recalled upon old memories and others feel reflected upon the present, this masterpiece has undoubtedly led both into a mutual view and common feelings alike.

---------------------------------------------------------

THE JAM FACTORY - GALLERY
41/1-5 Charoen Nakorn Rd (near Klongsan Market),
Klongsan, Bangkok 10600
For more detail please contact: 02 861 0950
gallery.thejamfactory@gmail.com
www.facebook.com/TheJamFactoryBangkok 
Open daily from 11 AM – 8 PM

Artist: 
Exhibition date: 
22 Feb 2018 - 11:00 to 25 Mar 2018 - 20:00