^ Back to Top

นิทรรศการ "Object and Relation"

นิทรรศการ "Object and Relation"

นิทรรศการ "Object and Relation" ผลงานโดย จุฑารัตน์ พัชรศิรศักดิ์ (Jutarad Phattharasirasak) และ รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์ (Rungruang Sittirerk) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 29 มกราคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 19:00 น. ณ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Object and Relation
วันที่ : 06 มกราคม - 29 มกราคม 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย จุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์ และ รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา19:00 น.

นิทรรศการ Object and Relation คือนิทรรศการของ 2 ศิลปิน จุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์ และรุ่งเรือง สิทธิฤกษ์ ทั้งสองนำเสนอวัตถุในฐานะผลงานศิลปะ การพยายามประติดประต่อ เปลี่ยนแปลงวัตถุซึ่งเป็นของ (สิ่ง) ที่มีฟังชั่นเฉพาะและมีความหมายที่ติดมาให้กลายเป็นผลงานศิลปะ วัตถุจึงถูกสร้างฟังชั่นในการรับรู้และการทำความเข้าใจใหม่ การประติดประต่อกันของวัตถุในผลงานของทั้งคู่จึงสร้างความหมายและความรู้สึกใหม่ให้มีหน้าที่วิพากษ์สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นมา 

Exhibition date: 
6 Jan 2018 - 10:00 to 29 Jan 2018 - 21:00