^ Back to Top

นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย

นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย โดย ราช เลอสรวง และสมบูรณ์ หอมเทียนทอง พบกับผลงานของนักเขียนการ์ตูนรุ่นใหญ่ที่ถูกเชื้อเชิญกลับมาวาดในยุทธจักรการ์ตูนอีกครั้ง พร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สนทนาร่วมกัน ร่วมด้วยผลงานศิลปะทั้งภาพเขียนสีน้ำมัน วาดเส้น ประติมากรรมและการจัดวาง กว่า 400 ชิ้น ที่จะทำให้ผู้ชมซาบซึ้งกับผลงานนามธรรมที่พบว่ามีที่มาจากการ์ตูนที่เราคุ้นเคยในวัยเด็ก
กิจกรรมนิทรรศการ โครงการนิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย โดย ราช เลอสรวง และเด็กชายสมบูรณ์ หอมเทียนทอง จัดแสดงในวันที่ 21 ก.พ -12 พ.ค. 2556 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 จัดโดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง และ อภิศักดิ์ สนจด ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Exhibition date: 
21 Feb 2013 (All day) to 12 May 2013 (All day)