^ Back to Top

นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63

นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63

นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2560 จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 29 ตุลาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมชมนิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2560
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2492 และจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 63 เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ โดยการส่งผลงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม เข้าประกวดโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน และนำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมอย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

ในครั้งนี้มีศิลปินได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 15 ราย ผลงานจำนวน 15 ชิ้น และศิลปินได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 66 ราย ผลงานจำนวน 68 ชิ้น และมีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น"ศิลปินชั้นเยี่ยม" 1 ราย ตามเงื่อนไขที่ว่า เป็นศิลปินผู้ได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยม เหรียญทอง 2 ครั้ง และเหรียญเงิน 2 ครั้งในประเภทเดียวกัน

โดยผลงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 5 – 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคาร)  หลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดง ณ สถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไป

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นาย วิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ซึ่งจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น.
ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวบุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าชมได้หลังเสร็จสิ้นพิธี ตั้งแต่เวลา 15.30 - 19.00 น. 

สำหรับสื่อมวลชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีการ กรุณาปฏิบัติดังนี้
ชาย : สวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวด้านในคลุมด้วยสูทสีดำ เน็คไทสีดำ ใส่ปลอกแขนไว้ทุกข์สีดำ  กางเกงสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
หญิง : สวมเสื้อและกระโปรง หรือชุดกระโปรงสีดำแบบสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น สีดำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการได้ที่
The Art Centre Silpakorn University
31 Na Phralan Road, Phra Borommaharatchawang, Phra Nakorn
Bangkok, Thailand 10200
+662 221 3841
E-mail : su.artcentre@gmail.com
FB: Art Centre Silpakorn University
Website: www.art-centre.su.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : The Art Centre Silpakorn University

Exhibition date: 
5 Oct 2017 - 09:00 to 29 Oct 2017 - 16:00