^ Back to Top

นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39” : 39 th Bualuang Paintings Exhibition

นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39” : 39 th Bualuang Paintings Exhibition

นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39” : 39 th Bualuang Paintings Exhibition โดยมูลนิธิบัวหลวง และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 12 กันยายน 2560 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : The Queen's Gallery

นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39”
8 สิงหาคม – 12 กันยายน 2560

มูลนิธิบัวหลวง และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39 ซึ่งจัดแสดงผลงานรวม 60 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงจำนวน 9 ชิ้น และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกอีก 51 ชิ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมชื่นชมผลงานจิตรกรรมระดับคุณภาพจากเวทีการประกวดที่เก่าแก่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 12 กันยายน 2560 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานจิตรกรรมจากผู้ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 111 ราย รวมผลงาน 152 ชิ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย ปรากฎผลงานที่ได้รับรางวัลดังรายละเอียดต่อไปนี้

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี เป็นงานจิตรกรรมที่มีแบบอย่าง กระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระ ที่ดำรงภาพลักษณ์แบบไทยประเพณี

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
ผลงานชื่อ ยมกปาฏิหาริย์
ของ นายอนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท
ผลงานชื่อ โลกวิวรณปาฏิหาริย์
ของ นายอภิสิทธิ์ เอ้งฉ้วน

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท
ผลงานชื่อ พระพุทธเจ้าโปรดพญาชมพูบดี
ของ นางสาวสมฤทัย วงศ์ใหญ่

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี
งานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิถี และเรื่องราวเนื้อหาสาระ ทั้งภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ไทยของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี มาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เข้ากับสมัยนิยม

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
ผลงานชื่อ ความเป็นแม่
ของ นางสาวฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท
ผลงานชื่อ สุนทรียภาพชีวิต
ของ นายศุภวัฒน์ วิบุลศิลป์

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท
ผลงานชื่อ แดนหิมพานต์ ๙
ของ นายธนพล เสือโรจน์

จิตรกรรมร่วมสมัย
งานจิตรกรรมร่วมสมัย เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
ผลงานชื่อ ฉัน + เธอ ๑๘๖๗
ของ นางสาวปาลฉัตร ยอดมณี

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท
ผลงานชื่อ ไอเข้
ของ นายอนันต์ยศ จันทร์นวล

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท
ผลงานชื่อ เด็กเร่ร่อน
ของ นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐ์ชัย

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39 จัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 19.00 น. (ปิดวันพุธ) และจะจัดนิทรรศการบัวหลวงสัญจร ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้สนใจศิลปะในส่วนภูมิภาค

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร.02-281- 5360-1
www.queengallery.org,
www.facebook.com/queengallerybkk

....................................................

39 th Bualuang Paintings Exhibition
8 th August – 12 th September 2017

Bualuang Foundation and The Queen’s Gallery cordially invite you to the 39 th Bualuang Paintings Exhibition, displaying the total of 60 art pieces including 9 award winning and 51 additional art pieces selected by the panel of judging committee, for viewers to grasp artist’s concept of creating masterpieces in one of the most historic prestigious art stages in Thailand. The exhibition will be on view from 8 th August – 12 th September 2017 at The Queen’s Gallery.

On Saturday 20 th May 2017, the panel of judging committee led by Emeritus Professor Kamchorn Soonpongsri had chosen the award winning pieces from 111 submitters with the total of 152 entries. The awards cover in three categories including Traditional Thai painting, Semi-Traditional Thai painting, and Contemporary painting. The winners are as follows;

The Traditional Thai Painting
Traditional Thai painting describes forms, creative processes, techniques, and content of Thai traditional images.

First prize: Bualuang Gold Medal and cash prize of 200,000 Baht including a sponsorship for an International Field Trip.
“The Twin Miracles” by Anuwat Laddawan

Second prize: Bualuang Silver Medal and cash prize of 100,000 Baht  
“Miracle of the Opening of the Earth” by Apisit Engchuan

Third prize: Bualuang Bronze Medal and cash prize of 75,000 Baht
“Buddha Preached to Phraya Chompoobodee” by Somruthai Wongyai

The Semi-Traditional Thai Painting
Semi-Traditional Thai painting adapts the essence of Thai art in terms of image and uniqueness to suit the current trend.

First prize: Bualuang Gold Medal and cash prize of 200,000 Baht including a sponsorship for an International Field Trip.
“Motherhood” by Ruthairat Kumsrichan

Second prize: Bualuang Silver Medal and cash prize of 100,000 Baht
“Aesthetics of Life” by Suppawat Wibunsin

Third prize: Bualuang Bronze Medal and cash prize of 75,000 Baht
“Himmapan 9” by Thanaphon Suearot

The Contemporary Painting
Contemporary Thai painting expresses contents, formats, and creative processes freely.

First prize: Bualuang Gold Medal and cash prize of 200,000 Baht including a sponsorship for an International Field Trip.
“Me + You 1867” by Panchat Yodmanee

Second prize: Bualuang Silver Medal and cash prize of 100,000 Baht
“I-Kae” by Ananyot Jannual

Third prize: Bualuang Bronze Medal and cash prize of 75,000 Baht
“Street Children” by Suradech Wattanapraditchai

The 39 th Bualuang Paintings Exhibition will be displayed from 8 th August – 12 th September 2017 at The Queen’s Gallery, Ratchadamnoen Klang Road, open daily (closed on Wednesday) from 10 a.m. to 7 p.m. Later on, the exhibition will
expand for provincial interested viewers at Princess Galyani Vadhana Institute of Cultural Studies, Prince of Songkla University Pattani Campus from 2 nd October- 15 th December 2017.

For further Information, please contact:
The Queen’s Gallery
Tel. 02-281- 5360-1
www.queengallery.org
www.facebook.com/queengallerybkk

ข่าวประชาสมพันธ์ : หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : The Queen's Gallery

Exhibition date: 
8 Aug 2017 - 10:00 to 12 Sep 2017 - 19:00