^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 30 สิงหาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ถ.นิมมานเหมินท์ จ.เชียงใหม่

นิทรรศการจัดแสดงทุกวันตั้งแต่วันที่ 8 - 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 17.00 น. หยุดวันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

Exhibition date: 
8 Aug 2017 - 09:00 to 30 Aug 2017 - 17:00