^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย "การเดินทางของเวลา ตอน ไทยนิยม"

นิทรรศการภาพถ่าย "การเดินทางของเวลา ตอน ไทยนิยม"

นิทรรศการภาพถ่าย "การเดินทางของเวลา ตอน ไทยนิยม" ผลงานโดย ศิษย์เก่า และปัจจุบัน ชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ท่ามหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

"นิทรรศการภาพถ่ายชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ การเดินทางของเวลา ตอน ไทยนิยม"

งานนิทรรศการจะมีผลงานภาพถ่ายของทางชมรมถ่ายภาพผลงานของศิษย์เก่าและปัจจุบัน นำมาจัดแสดง และเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ก่อตั้งชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คุณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ “ไทยนิยม” ความนิยมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต

จัดขึ้นในวันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2560
สถานที่ ท่ามหาราช กรุงเทพมหานคร
มาร่วมชมภาพถ่ายในงาน ได้ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.
พิธีเปิดวันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 เป็นต้นไป

ทางชมรมถ่ายภาพได้เชิญศิลปินวงดนตรีมาในงานด้วย ติดตามรายละเอียดของงานในเพจได้
www.facebook.com/galleryphotoclubbu

"ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย"
#thaistylephotoclub #thainiyom

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. WIMONRAT SAENGSRI

Exhibition date: 
18 Jun 2017 (All day) to 24 Jun 2017 (All day)