^ Back to Top

นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 17 : 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก

นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 17 : 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก

นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 17 : 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก ผลงานโดย นิสิตปีที่ 4 รุ่นที่ 20 สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park

1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก

หากฉลามวาฬตัวหนึ่งฝันหวานอยากจะขึ้นบก อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้แทบเป็นไปไม่ได้...

พวกเราเปิดโอกาสให้คุณได้เห็น ได้ฟังสิ่งที่อยู่แต่ในตำรา เชิญทุกท่านร่วมลุ้นความฝันของฉลามวาฬในงาน 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก : นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 17 จัดโดยนิสิตปีที่ 4 รุ่นที่ 20 สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“แล้วคุณจะรู้ว่าฉลามวาฬที่อยากขึ้นบก เกี่ยวอะไรกับวรรณกรรมสำหรับเด็ก”

วันอังคารที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 – 19.00 น. บริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Exhibition date: 
23 May 2017 - 11:00 to 28 May 2017 - 19:00