^ Back to Top

นิทรรศการ "Lady and chandelier"

นิทรรศการ "Lady and chandelier"

นิทรรศการ "Lady and chandelier" ผลงานโดย บุญเหลือ ยางสวย (Boonhlue Yangsauy) จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ Number 1 Gallery : นัมเบอร์ วัน แกลเลอรี่

Number 1 Gallery is pleased to present the art exhibition
“Lady and Chandelier”
by Boonhlue Yangsauy

พวกเธอคือภาพสะท้อนชีวิตของเพศสตรีที่พร้อมจะกลายเป็นนางปีศาจคลั่ง แม้ภายนอกที่ดูเหมือนอ่อนโยนนุ่มนวล ทว่าภายในกลับทานทนเข้มแข็งเธอต่างรู้ดีว่าสิ่งใดคุ้มค่าคู่ควร เสี่ยงให้ตัวเธอเอง เธอต่างยืนหยัดและไม่ยี่หระกับ ภยันตราย พวกเธอคือตัวแทนของ เหล่าสตรีสายแข็งที่เหล่าบุรุษเพศจะเป็นปรปักษ์.....หรือไม่ก็ยอมศิโรราบ

บรรดาเหล่านางฟ้า(จำแลง)ผู้มีจิตใจแข็งแข็งอดทน แม้แท้จริงแล้วเบื้องหลังของชีวิต ต้องเผชิญกับบททดสอบแสนลำเค็ญมากมาย ทั้งต่อสู้ ดิ้นรน ไขว่คว้าด้วยเล่ห์กลมารยาอันเป็นดุจอาวุธลับติดตัวเพศสภาพความเป็นสตรีนี้ เธอสู้แม้กระทั่งยอมเสี่ยงเอาตัวเข้าแรกกลายเป็นเหยื่อล่อเหล่านักล่าผู้ไม่ประสงค์ดีที่คอยจ้องขย้ำเอาเปรียบกอบโกยผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งหมดนี้คือสภาพการณ์จากความเป็นจริงในสังคมมนุษย์ที่ศิลปิน บุญเหลือ ยางสวย ได้สัมผัสรับรู้และมองเห็นอยู่ภายในจิตใจบริบทชีวิตอันหลากรสหลากอารมณ์ ทั้งยั่วเย้ารัญจวนชวนฝัน ทว่าสัมผัสได้ถึงความเจ็บแสบ ขื่นขม โหดร้าย อันตรายและรุนแรงในคราวเดียวกัน กระนั้นทัศนคติเช่นนี้ของศิลปินก็เผยให้เราได้ตระหนัก ต่อการทบทวนไตร่ตรองชีวิตและจิตสำนึกของมนุษย์ทุกเพศในสังคมได้อย่างเข้มข้นและน่าสนใจ

หากสังเกต รูปสัญญะที่นิยมนำมาใช้เป็นสื่อเพื่อสะท้อนหรือถ่ายทอดเรื่องราวความหมายทางอารยะธรรมของสังคมมนุษย์และมักถูกนำมาเน้นใช้ในการแสดงออกผ่านสื่อศิลปะรูปแบบต่างๆ คือรูปของสตรีเพศ ที่ อยู่ในบริบทต่างๆ ตามช่วงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่เข้าใจไม่ยากว่ารูปสัญญะที่เป็นเพศสภาพนี้สามารถกระตุ้นหรือปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกตลอดจนจิตสำนึกของมนุษย์ด้วยกันได้รุนแรงกว่าอีกเพศกล่าวคือความบอบบางความเป็นเพศแม่ความอ่อนช้อยงดงามคุณสมบัติทางเพศเด่นๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นความอ่อนไหวในจิตใจมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

ด้วยกระบวนการทางเทคนิคและวิธีการทางจิตกรรมแท้ผนวกกับทักษะความชำนาญของตัวศิลปินเองทำให้ปรากฏผลทางสุนทรียะภาพอันวิจิตรงดงามตระการตา นับเป็นสิ่งยืนยันถึงความเชี่ยวกรำและความสม่ำเสมอในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ์ต่อการรับชมอีกทั้งรูปแบบ(Style) ของผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนมากที่สุดคนหนึ่ง คงไม่เกินเลยหากจะกล่าวว่าผลงานศิลปะของบุญเหลือ ยางสวย บรรลุจุดมุ่งหมายการสร้างสรรค์ในแนวทางว่าศิลปะคือภาษาของความงาม โดยศิลปินได้แนบภาษาของความคิดร่วมไว้ด้วยอย่างมีชั้นเชิง มี ความโดดเด่นไม่หลุดมาตรฐานไปจากผลงานสร้างสรรค์ศิลปะที่มีคุณภาพสูงของศิลปินอาชีพทั้งในไทยและในต่างประเทศ

หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์จากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานชุดที่จัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้นับเป็นผลงานชุดที่ 3 แล้ว จึงยืนยันได้ดีว่าศิลปินบุญเหลือ มี ย่างก้าวในเส้นทางสายศิลปะของตนเองอย่างมุ่งมั่นและชัดเจนตลอดมา

ณ โอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิด นิทรรศการ Lady and chandelier เปิดให้เข้าชมที่ Number 1 Gallery 19 ซ.สีลม 21 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป เข้าชมตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2560

.................................

Number 1 Gallery is pleased to present the art exhibition
“Lady and Chandelier”
by Boonhlue Yangsauy

A reflection of a woman who always ready to turn into a demons. They may looks soft and fragile on the outside but strong inside. They know that what is worth fighting for and do not afraid of the danger.

They are the representative of the strong woman that will make any men bow for her.

All the angels in disguise that are still very patient and strong minded even though they have to face with the numbers of cruel challenge and they are fighting it with their women’s artifice.

They has the risk to be the prey of the predators that are willing to take the advantage from them. All of this is the sad truth of the human society that the artist Boonleur perceive. The artwork itself has many taste and emotions in it both the beauty and the torture of those angels which interestingly convinced us to think about life and thoughts inside all the gender.

The symbolic that were use to express the stories are the picture of the women’s action in many era. This symbolic can respectively provoke the feeling of men better by using the fragileness and delicateness which can greatly stimulates the mildness in human’s mind.

With his professional painting techniques, the artwork therefore looks livelier and amazingly eyes melting. This can be a guarantee that his artwork has no difference from both local and international professional artist in terms of quality of the artwork.

Boonleur graduated a Master’s degree in Fine and Applied Arts from Silpakorn University. This set of artwork in this exhibition is already his 3rd set of artwork so there can be no doubt that Boonleur always has a very strong passion and motivation on his art career.

Number 1 Gallery hereby to invite everybody to the opening ceremony of the exhibition “Lady and chandelier at Number 1 Gallery 19 Silom Rd. Soi Silom 21 Bangrak Bangkok 10500 that will happen on Saturday, 27 th May 2017 6.00 pm. onwards.

For more information please contact Khun Korakot Sridee
Tel: (083) 445 8333 (02) 630 2523

Exhibition date: 
27 May 2017 - 11:00 to 24 Jun 2017 - 19:00