^ Back to Top

นิทรรศการ “สุญญกาล”

นิทรรศการ “สุญญกาล”

นิทรรศการจิตรกรรม “สุญญกาล” ผลงานโดย อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี (Anurot Chanphosri) จัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 6 – 28 สิงหาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้อง3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “สุญญกาล”
ศิลปิน อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี (Anurot Chanphosri)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 6 – 28 ส.ค. 2559
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 6 ส.ค. 2559 เวลา 18.00 น.
                        คุณ จิริเดชา พึ่งสุนทร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้อง3
ติดต่อศิลปิน อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี 081-3044495

แนวความคิด
การได้พบเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยตั้งแต่ ศิลปะสมัยสุโขทัย, อยุธยา จนกระทั่งรัตนโกสินทร์ ที่เขียนเรื่องพุทธประวัติ และ ชาดก ที่บัดนี้ผุกร่อนไปตามกาลเวลาอันเกิดจากความชื้น ความเค็มของปูนก่อปูนฉาบ ทำให้ผนังกะเทาะเป็นชั้นๆ คงเหลือส่วนที่เป็นภาพเขียนที่มีสีเลือนรางเพียงบางแห่ง เป็นความเสียหายของความละเอียดอ่อนของศิลปกรรมที่เป็นมรดกสำคัญของชาติ นับเป็นความสะเทือนใจอย่างรุนแรงสำหรับผู้รักการสร้างสรรค์ศิลปะไทย ก่อให้เกิดความคิดที่ขัดแย้งกันระหว่างความงามละเอียดอ่อนที่ผสมกันเป็นศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้น กับร่องรอยความบังเอิญที่ค่อยเป็นค่อยไปตามเหตุปัจจัยทางธรรมชาติ สิ่งนี้กลับให้ความประทับใจเนื้อหาทางธรรมะ คือการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และเสื่อมสลายไป แสดงถึงช่วงของกาลเวลา หลายช่วง ต่อเนื่องกันจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เหตุแห่งสัจธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์พระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อทำความเข้าใจร่วมกับเรื่องราวของจิตรกรรมเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทำให้เห็นถึงความหมายของพระไตรลักษณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ลักษณะส่วนตัวของการแสดงออกโดยใช้พื้นผิวที่กะเทาะเสริมเติมเข้าไปของผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ จะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้สิ่งที่เสื่อมสลายตามธรรมชาติและภาพจิตรกรรมเดิมที่พอเหลืออยู่ กลายเป็นงานสร้างสรรค์ที่สะเทือนใจและกระทบใจผู้ชม

Upon seeing the texture of the Ayutthaya period mural painting of the story of the Buddha on the temple walls of Wat Prasat, Nonthaburl it is clear that the texture is decaying over time, humidity and the salt from the cement are causing the layers to slowly peal. The remaining paint has now become faded, giving the impression of a new beauty to the art of the creator through time. This is in accord with the Buddhist teachings of Life which outlines the process of birth, development and decline, a process that will always continue. Buddhist Doctrine and Buddhist Art emphasize the meaning of the Three Noble Truths (พระไตรลักษณ์). The personal methods of using special techniques to add textures in this art will bridge the old mural painting which is faded by time, with modern art to become a masterpiece impressing the eyes of the viewers

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
30 Jul 2016 - 03:44