^ Back to Top

นิทรรศการ “พลังความเคลื่อนไหว Dynamic Movement”

นิทรรศการศิลปะ “พลังความเคลื่อนไหว Dynamic Movement” ศิลปิน ชัยวัฒน์ คำฝั้น จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2556 (เปิดร่วมกัน 4 นิทรรศการ) เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Exhibition date: 
4 Apr 2013 - 09:00 to 28 Apr 2013 - 16:00